Klimakterium je slovo, které u většiny žen vzbuzuje obavy. Je to období, kdy začíná menopauza a dochází k postupnému vymizení menstruace. Provázejí ho často nepříjemné a nevítané projevy.

Příznaky klimakteria

Známe příznaky vegetativní, organické a metabolické. Dochází k útlumu produkce ženských hormonů, což má za následek mnoho změn po stránce zdravotní i psychické. Ženám hrozí především osteoporóza (řídnutí kostí), dále dochází k ztenčení a ztrátě pružnosti stěn tepen, zvyšuje se riziko infarktu myokardu. K přechodným příznakům patří pocení a návaly horka na hrudi, krku a v obličeji. Neméně často se objevují pocity únavy, stresu či napětí. Všechny tyto potíže souhrnně nazýváme klimakterický syndrom.

Psychické problémy, které klimaktérium provázejí, nepocházejí z pocitu ztráty ženskosti či neodvratitelnosti stárnutí, jak se dříve myslelo. Jejich pravou příčinnou je pokles  koncentrace hormonů v krevním séru, což vyvolává úzkost, kolísání nálad nebo deprese.

Každá žena prožívá klimakterium jinak a s jinými příznaky. Vždy je však nutno nějak zareagovat a problémy řešit. A to vždy pod dohledem lékaře, který provede vyšetření a stanoví optimální postup léčby. Nutné je to především v případě hormonální léčby, aby vše bylo upraveno s ohledem na aktuální zdravotní stav. K velmi rychlému nástupu klimakteria dochází při chirurgickém odstranění vaječníků, v tomto případě je pokles hormonů okamžitý. Platí zde přímá úměra, čím je žena mladší, tím jsou její potíže většinou výraznější.

Klimakterium a přírodní preparáty

Nedostatek hormonů se řeší podáváním léků. V případě závažnějších zdravotních potíží, vysokého tlaku či nemoci jater formou přírodních preparátů a náplastí. Nejrozšířenější léčbou je hormonální substituční terapie. Existuje podezření, že může vést k rozvoji karcinomu prsu (studie nebyly ve výsledcích zcela jednoznačné) a dopad HST na recidivu je nejasný. Proto dávají některé ženy přednost přírodním a alternativním prostředkům. Z přírodních preparátů se dají využít např. potravinové doplňky s obsahem fytoestrogenů ze sóji, červeného jetele a mateří kašičky.

Pomáhá také reflexní elektroanalgesie, lázeňská léčba. Při problémech psychického rázu bývá vhodné nasadit psychofarmaka a další terapeutické prvky doplňující a nahrazující nedostatky v životosprávě a životním stylu.

Z potravin, které jsou zdrojem fytoestrogenů, můžeme dále jmenovat: sójové klíčky, lněné semeno, tofu, sojový jogurt, sezamové semínko, mnohozrnný chléb, česnek, fazolové klíčky, sušené meruňky, klíčky vojtěšky, sušené datle atd.

Měly bychom si uvědomit, že opravdu není nutné jakkoliv se omezovat. Můžeme začít s něčím novým, vyšší věk nás neomezuje ve vztahu k poznání a vědomostem a ani v životě sexuálním nemusí dojít k žádným změnám. V některých ohledech právě naopak. Není již nutné mít strach z nechtěného otěhotnění, ušetří se za hygienické potřeby, případně antikoncepci. Hleďme tedy na klimakterium jako na dobu změn, ale rozhodně ne na konec života. Změna aktivit a objevování nového nám umožní ve spolupráci s lékaři a psychology žít plnohodnotný život.

Více informací získáte na bezplatné informační lince na telefonním čísle: 800 100 140