Vitální člověk

O vitalitu je potřeba pečovat již v mladším věku

Chceli být člověk vitálním i ve vyšším věku, měl by se o to svým životním stylem a svými návyky sám přičinit, a čím dříve tak učiní, tím lépe. V praxi to znamená, že by každý, kdo chce zůstat vitálním, měl pečlivě dbát na pestré složení svého jídelníčku s dostatkem ovoce, zeleniny, potravin obsahujících vápník a železo, omezit spotřebu soli a cukru a hlídat si hladinu cholesterolu. Důležitý je také pravidelný pohyb, pozitivní myšlení a spánek.

Podle odborníků ke zvýšení vitality v seniorském věku výrazně přispívají následující faktory:

  • Lehký pocit hladu způsobuje pomalejší látkovou výměnu, a tím pádem pomalejší opotřebovávání organismu.
  • Láska a sex jsou považovány za nejlepší omlazovací prostředek, jelikož mozek produkuje adrenalin a imunitní systém se pak lépe vyrovnává s nemocemi.
  • Vitamíny zvyšují odolnost buněk proti volným radikálům, což jsou odpadní produkty látkové výměny, které buňkám ubírají bílkovinu potřebnou k životu.
  • Kyslík− spaní u otevřeného okna a sportování na čerstvém vzduchu je nejlepším způsobem, jak okysličit tělo přirozenou cestou.
  • Pozitivní myšlení – štěstí a spokojenost posilují obranyschopnost organismu vůči nemocem.
  • Chlad − snížením okolní teploty se zpomaluje látková výměna, proto je dobré se v zimě příliš nenavlékat a spát ve studenější místnosti.

Funguje Terapie Energií?

ELEKTRICKÝ A ENERGETICKÝ POTENCIÁL LIDSKÉHO TĚLA

(www.energieprozdravi.cz , Terapeutické centrum OCEÁN)

Na  operačním stole leží pacient. Doktor se chystá konstatovat exitus. Už nedrží zrcátko. Nenaslouchá srdci. Měří mozkovou činnost, fakticky elektrický náboj v mozku. Jakmile klesne napětí a kapacita pod životaschopnou hranici – konec.

Proč tak morbidní a emotivní začátek našeho textu? Ano – je to kvůli přetrvávajícímu nezájmu o elektrické a energetické podmínky fungování živých organismů na naší planetě.

Týmy vědců se například zabývají zvýšením produkce inzulínu a podněcují pankreas k vyšším výkonům – co když ale právě tento orgán dostal pokyn z centra, že má prostě vyrábět míň? A proč mozek takto rozhodl? Myslí si možná, že má inzulínu dostatek….

Představa, že léčíme tělo, když potíráme příznaky, je dána evropskou kulturou. V našem prostředí se vždy dbalo na vnější příznaky a abnormality – to se zdánlivě sofistikovanějšími technologiemi přeneslo i do vnitřních orgánů těla a naši lékaři a vědci operují a eliminují všechno, co se vymyká standardu.

Skutečně nezávislí výzkumníci se však snaží upozornit, že v elektrické síti lidského těla dochází k mylným informacím, k šumu a nepřesnostem, které jsou dány vnějšími zásahy moderní doby. Mozek potom omezuje či zvyšuje činnost jednotlivých orgánů prostřednictvím substancí, vytvořených ostatními orgány.

Chemikálie v potravinách, magnetická a elektrická zátěž ze všech přístrojů a elektrických vodičů v našem okolí, ionizované molekuly všech plynů, které nyní vdechujeme, změněné chemické složení vzduchu – to změnilo i energetické a elektrické poměry v našem těle: vodivost, odpor, citlivost i kapacitu orgánů a přenosové soustavy. Naše těla si mnohdy neví rady, se zvyšujícím se věkem pak stále více vzrůstá disharmonie v celkové činnosti těla a na úkor toho klesá výkon a akceschopnost celku, některé orgány přestávají správně fungovat a napadají nás nemoci, které jsme dřív hravě eliminovali.

Do této situace vnese lékařská věda lokálně správné zásahy a podněcuje činnost tam, kde to je třeba – tím však komunikaci jednotlivých orgánů dále komplikuje – jejich řízení z centra se dále omezilo.

Z pohledu energetického je chemická (dobře, tedy léková) medikace absurdní. Spolupracující orgány a mozek dostanou informaci, že slabší orgán je nahrazen (substituován) nějakou chemikálií a snaží se jej odpojit od celého organismu (nebo mu předají pokyn, že nyní pracuje dobře). Případně jej amputuje lékař.

Oč lepší je, pokud si tělo pomůže samo! Proč tedy neléčíme tělo jako celek?

Soňa Jarošová a Terapeutické centrum OCEÁN (www.energieprozdravi.cz ) se pustili do vážně míněného pozorování energetické a elektrické  účinnosti klasické ENERGOTERAPIE. Tisíce let stará metoda harmonizace činnosti celého těla je s pomocí přesných přístrojů podrobena důkladné kontrole a měření. Vybraní klienti se dobrovolně podrobují pravidelnému monitorování životních funkcí a subjektivnímu i objektivnímu hodnocení stavu, včetně lékařských kontrol.

Soubor měřených klientů tvoří tři muži a tři ženy, ve věku 30, 45, 65 let. Měření probíhá 24 hodin před  zahájením Terapie energií a 24 hodin po jejím ukončení. Sledovány jsou:

–          Elektrické napětí těla

–          Elektrická kapacita

–          EEG

–          IQ a EQ

–          Fyzický výkon na energometru, vytrvalost

–          Zdravotní vyšetření a průběh případných onemocnění

Na svých stránkách www.energieprozdravi.cz bude zveřejněn průběh i závěr celého pokusu, který bude zaštiťovat Terapeutické centrum OCEÁN a Zapper centrum s.r.o. Terapeutka Soňa Jarošová bude klientům poskytovat energoterapie dle předem stanovených kritérií a kontrolovat diagnózu od běžných lékařů.

Jakékoli informace k celé akci i praktikování Terapie energií, energoterapie a k provozu Terapeutického centra OCEÁN  obdržíte na www.energieprozdravi.cz , či na e-mailu jarosona@seznam.cz .

 

TERAPIE ENERGIÍ – Terapeutické Centrum OCEÁN Rakovník

Terapie energií jako přirozená cesta

Poslední dobou se na naše Terapeutické centrum OCEÁN ( www.energieprozdravi.cz) obracejí klienti, kteří obdrželi některé zavádějící informace, s dotazy:

–       Zda používáme elektřinu

–       Jestli nabíjení neničí tělo nebo duši

–       Zda se nejedná o spiritismus apod.

Jako dlouholetí poskytovatelé Terapie energií případně energoterapie (jedná se o totéž) musíme všechny tyto informace uvést na pravou míru:

Terapie energií je prováděna výhradně s použitím energie Těla. Harmonizací energetických pochodů v organismu klienta dosáhne samo jeho tělo výrazného nárůstu energetického potenciálu. Pro laika neuvěřitelné, pro Terapeutické centrum OCEÁN Rakovník denní praxe.

Soňa Jarošová, terapeutka:

Každý klient, který projde energoterapií, zaznamená bezprostřední zlepšení svých výkonů. Ovšem energie je inteligentní: harmonizace energetických procesů znamená, že dojde k vyrovnání všech potenciálů do harmonického celku. Není tedy možné přát si vyšší pracovní výkon v zaměstnání (mentální posilu), když má například lymfatický systém závažný problém. Dojde k aktivaci lymfatického systému a obnovení jeho standardních funkcí. Výkon těla se samozřejmě zvýší a pro pacienta je to jen dobře. V opačném případě by si velmi ublížil (zde vidíme velký rozdíl oproti klasické medikaci, která by klientovi bez hledání příčin vyčerpání naordinovala vitamínový a energetický mix na zvýšení výkonu).

Dále Soňa Jarošová uvádí několik informací o elektrických aspektech energoterapie:

Tělo člověka je v podstatě biochemický článek, který převádí chemickou energii z potravin a vzduchu na energii kinetickou (ve svalech) a elektrickou (pro nervovou soustavu). V případě rozladění celého systému dojde k nerovnováze, kdy není dost energie elektrické k ovládání myšlení a těla, nebo kinetické k manuální činnosti. Zatímco napětí zůstává téměř stejné, kapacita klesá – a to až k nule (bezvědomí, nefunkční orgány…). Pokud však energetické poměry harmonizujeme, dojde k téměř okamžité úlevě: vše do sebe proporcionálně zapadá a tělo i myšlení běží hladce. Rozhodně však nedoporučuji dělat nějaké pokusy s elektřinou: energoterapie je založena na harmonizaci – s elektřinou zvenčí to nemá žádnou souvislost.

Terapeutické centrum OCEÁN se nezabývá spiritismem. To mohou potvrdit desítky spokojených klientů. Terapie energií                            ( energoterapie ) je jeden z fyzikálních fenoménů, praktikovaných tisíce let asijskými kulturami. Do současné podoby jej dovedlo několik specializovaných terapeutů, někteří z nich (ti evropští) si však neuměli vynikající účinky terapie vyložit jinak, než působením vyšších sil. Jedná se ale o terapii, která není založená na víře – je to terapie založená na fyzikálních  a chemických procesech v lidském těle.

 

Pokud se chcete na cokoli o ENERGOTERAPII zeptat, rádi Vám odpovíme na tel. čísle 728 467 363 nebo emailové adrese jarosona@seznam.cz, které mimo jiné najdete na web. stránkách terapeutického centra OCEÁN  www.energieprozdravi.cz

Kvantová terapie – Terapeutické centrum OCEÁN

Probuzení obra.

Řešili jste někdy otázky jako např. „ Kdo vlastně jsem“? Mohu vědomě ovlivnit svůj život“ ?  Odpovědi můžeme získat v TCO (kvantová terapie). Název hned nenapoví, oč vlastně jde.

Kvantová terapie je jedna ze služeb, které poskytuje Terapeutické centrum OCEÁN, www.energieprozdravi.cz .

V prvním terapeutickém kroku jsem byl seznámen s existencí pevné pozice (perspektivy)   pozorovatele. Toho, kterého nevnímáme, jako když sedíme v kině a sledujeme film, který právě žije na plátně. Nikdo si ale nevšimne plátna, bez kterého by nemohl sledovat odehrávající se příběh, plátna, které tam VŽDY JE. To, že je i v nás pozorovatel, který má pro nás ohromující význam, můžeme zjistit až technikami, které Soňa Jarošová, terapeutka TCO (kvantová terapie), za tímto účelem provádí.

Ano – kvantová terapie vychází z poznatků kvantové fyziky.

Slyšel jsem to poprvé, připadalo mi to jako science fiction, ale kvantová terapie je o osobním prožitku, takže vše co jsem se dozvěděl, zároveň jsem i mohl prožít.

Víte, jak to funguje?

Zažívám strach a odmítám ten pocit i podněty k němu vedoucí. Tím se začnu bránit této energii, kterou označím jako strach. Když ji označím, ohraničím ji a znemožním další pohyb, zhmotním ji a začíná existovat.

 

Podobně to funguje i s emocemi a vzorci chování, které nás ovlivňují, aniž si toho musíme být vědomi. V průběhu terapie jsem si poprvé uvědomil, jak si svými fixními postoji vytvářím omezení a ohraničení sebe, své osobnosti, ale i svého okolí, dle kterých v okamžiku nastavení svého autopilota jednám. Nelze tomu nevěřit, na seminářích pod vedením Soni Jarošové to prožíváte v průběhu terapeutických cvičení až k závěru: totiž zjištění, kdo doopravdy jsme.

Kvantová terapie nám pomáhá pochopit, že vše je spojeno se vším. A právě ona prázdnota i  jednota, když její zkušenost odchází a zase přichází, rozpouští vliv dřívějších vzorců myšlení a přesvědčení. Pouze jeden přechod do této roviny může změnit chronický způsob chování a tím celý náš život.

Možná Vás napadá stejně tak jako mne „Proč vlastně zakoušet onu zkušenost? Váš život dostane nový smysl. Poznání sama sebe odstraňuje předsudky, hodnocení, bolest z odtržení a pocit konkurence. Vy budete ten, kdo bude vědomě řídit svůj život a tato volba Vám dá svobodu a plnost bytí.

Většina psychologických a spirituálních systémů vyžaduje víru a přesvědčení k dosažení zkušenosti oné jednoty.  Kvantová terapie vychází z vnímání relativnosti vědomí a nabádá člověka k tomu, aby jeho správnost přijal pouze svým subjektivním prožitkem. Dovoluje zkušenostní cestu, na které člověk zakouší vesmír a pozici pozorovatele, vnímání jím stvořených skutečností a niterné spojení všeho.

 

Děkuji Soňa Jarošové za tento ohromující zážitek a poznání, které mi přinesl.

Těším se, až znovu navštívím Terapeutické centrum OCEÁN v Rakovníku, www.energieprozdravi.cz.

Je po Vánocích – čas na hubnutí.

Častým přáním po Vánočních svátcích je co nejrychleji zhubnout. Vaše osobní váha se okecat nedá – hory bramborového salátu a vánočního cukroví udělaly své. Žlučník, játra, cholesterol – to jsou ti, kteří se přihlásí o své slovo zřetelně. To, že se nevejdete do vašich oblíbených šatů je jen drobnost proti tomu, jaké zdravotní problémy může nadváha způsobit. A to i v oblasti vaší psychiky. V psychické nerovnováze můžete hledat příčiny problémů jako je nespavost, křeče, zhoršení nálady, stres, atd. Jak opět po Vánocích zhubnout si můžete přečíst na serveru dieta-hubnutí.com.