Funguje Terapie Energií?

ELEKTRICKÝ A ENERGETICKÝ POTENCIÁL LIDSKÉHO TĚLA

(www.energieprozdravi.cz , Terapeutické centrum OCEÁN)

Na  operačním stole leží pacient. Doktor se chystá konstatovat exitus. Už nedrží zrcátko. Nenaslouchá srdci. Měří mozkovou činnost, fakticky elektrický náboj v mozku. Jakmile klesne napětí a kapacita pod životaschopnou hranici – konec.

Proč tak morbidní a emotivní začátek našeho textu? Ano – je to kvůli přetrvávajícímu nezájmu o elektrické a energetické podmínky fungování živých organismů na naší planetě.

Týmy vědců se například zabývají zvýšením produkce inzulínu a podněcují pankreas k vyšším výkonům – co když ale právě tento orgán dostal pokyn z centra, že má prostě vyrábět míň? A proč mozek takto rozhodl? Myslí si možná, že má inzulínu dostatek….

Představa, že léčíme tělo, když potíráme příznaky, je dána evropskou kulturou. V našem prostředí se vždy dbalo na vnější příznaky a abnormality – to se zdánlivě sofistikovanějšími technologiemi přeneslo i do vnitřních orgánů těla a naši lékaři a vědci operují a eliminují všechno, co se vymyká standardu.

Skutečně nezávislí výzkumníci se však snaží upozornit, že v elektrické síti lidského těla dochází k mylným informacím, k šumu a nepřesnostem, které jsou dány vnějšími zásahy moderní doby. Mozek potom omezuje či zvyšuje činnost jednotlivých orgánů prostřednictvím substancí, vytvořených ostatními orgány.

Chemikálie v potravinách, magnetická a elektrická zátěž ze všech přístrojů a elektrických vodičů v našem okolí, ionizované molekuly všech plynů, které nyní vdechujeme, změněné chemické složení vzduchu – to změnilo i energetické a elektrické poměry v našem těle: vodivost, odpor, citlivost i kapacitu orgánů a přenosové soustavy. Naše těla si mnohdy neví rady, se zvyšujícím se věkem pak stále více vzrůstá disharmonie v celkové činnosti těla a na úkor toho klesá výkon a akceschopnost celku, některé orgány přestávají správně fungovat a napadají nás nemoci, které jsme dřív hravě eliminovali.

Do této situace vnese lékařská věda lokálně správné zásahy a podněcuje činnost tam, kde to je třeba – tím však komunikaci jednotlivých orgánů dále komplikuje – jejich řízení z centra se dále omezilo.

Z pohledu energetického je chemická (dobře, tedy léková) medikace absurdní. Spolupracující orgány a mozek dostanou informaci, že slabší orgán je nahrazen (substituován) nějakou chemikálií a snaží se jej odpojit od celého organismu (nebo mu předají pokyn, že nyní pracuje dobře). Případně jej amputuje lékař.

Oč lepší je, pokud si tělo pomůže samo! Proč tedy neléčíme tělo jako celek?

Soňa Jarošová a Terapeutické centrum OCEÁN (www.energieprozdravi.cz ) se pustili do vážně míněného pozorování energetické a elektrické  účinnosti klasické ENERGOTERAPIE. Tisíce let stará metoda harmonizace činnosti celého těla je s pomocí přesných přístrojů podrobena důkladné kontrole a měření. Vybraní klienti se dobrovolně podrobují pravidelnému monitorování životních funkcí a subjektivnímu i objektivnímu hodnocení stavu, včetně lékařských kontrol.

Soubor měřených klientů tvoří tři muži a tři ženy, ve věku 30, 45, 65 let. Měření probíhá 24 hodin před  zahájením Terapie energií a 24 hodin po jejím ukončení. Sledovány jsou:

–          Elektrické napětí těla

–          Elektrická kapacita

–          EEG

–          IQ a EQ

–          Fyzický výkon na energometru, vytrvalost

–          Zdravotní vyšetření a průběh případných onemocnění

Na svých stránkách www.energieprozdravi.cz bude zveřejněn průběh i závěr celého pokusu, který bude zaštiťovat Terapeutické centrum OCEÁN a Zapper centrum s.r.o. Terapeutka Soňa Jarošová bude klientům poskytovat energoterapie dle předem stanovených kritérií a kontrolovat diagnózu od běžných lékařů.

Jakékoli informace k celé akci i praktikování Terapie energií, energoterapie a k provozu Terapeutického centra OCEÁN  obdržíte na www.energieprozdravi.cz , či na e-mailu jarosona@seznam.cz .

 

Kvantová terapie – Terapeutické centrum OCEÁN

Probuzení obra.

Řešili jste někdy otázky jako např. „ Kdo vlastně jsem“? Mohu vědomě ovlivnit svůj život“ ?  Odpovědi můžeme získat v TCO (kvantová terapie). Název hned nenapoví, oč vlastně jde.

Kvantová terapie je jedna ze služeb, které poskytuje Terapeutické centrum OCEÁN, www.energieprozdravi.cz .

V prvním terapeutickém kroku jsem byl seznámen s existencí pevné pozice (perspektivy)   pozorovatele. Toho, kterého nevnímáme, jako když sedíme v kině a sledujeme film, který právě žije na plátně. Nikdo si ale nevšimne plátna, bez kterého by nemohl sledovat odehrávající se příběh, plátna, které tam VŽDY JE. To, že je i v nás pozorovatel, který má pro nás ohromující význam, můžeme zjistit až technikami, které Soňa Jarošová, terapeutka TCO (kvantová terapie), za tímto účelem provádí.

Ano – kvantová terapie vychází z poznatků kvantové fyziky.

Slyšel jsem to poprvé, připadalo mi to jako science fiction, ale kvantová terapie je o osobním prožitku, takže vše co jsem se dozvěděl, zároveň jsem i mohl prožít.

Víte, jak to funguje?

Zažívám strach a odmítám ten pocit i podněty k němu vedoucí. Tím se začnu bránit této energii, kterou označím jako strach. Když ji označím, ohraničím ji a znemožním další pohyb, zhmotním ji a začíná existovat.

 

Podobně to funguje i s emocemi a vzorci chování, které nás ovlivňují, aniž si toho musíme být vědomi. V průběhu terapie jsem si poprvé uvědomil, jak si svými fixními postoji vytvářím omezení a ohraničení sebe, své osobnosti, ale i svého okolí, dle kterých v okamžiku nastavení svého autopilota jednám. Nelze tomu nevěřit, na seminářích pod vedením Soni Jarošové to prožíváte v průběhu terapeutických cvičení až k závěru: totiž zjištění, kdo doopravdy jsme.

Kvantová terapie nám pomáhá pochopit, že vše je spojeno se vším. A právě ona prázdnota i  jednota, když její zkušenost odchází a zase přichází, rozpouští vliv dřívějších vzorců myšlení a přesvědčení. Pouze jeden přechod do této roviny může změnit chronický způsob chování a tím celý náš život.

Možná Vás napadá stejně tak jako mne „Proč vlastně zakoušet onu zkušenost? Váš život dostane nový smysl. Poznání sama sebe odstraňuje předsudky, hodnocení, bolest z odtržení a pocit konkurence. Vy budete ten, kdo bude vědomě řídit svůj život a tato volba Vám dá svobodu a plnost bytí.

Většina psychologických a spirituálních systémů vyžaduje víru a přesvědčení k dosažení zkušenosti oné jednoty.  Kvantová terapie vychází z vnímání relativnosti vědomí a nabádá člověka k tomu, aby jeho správnost přijal pouze svým subjektivním prožitkem. Dovoluje zkušenostní cestu, na které člověk zakouší vesmír a pozici pozorovatele, vnímání jím stvořených skutečností a niterné spojení všeho.

 

Děkuji Soňa Jarošové za tento ohromující zážitek a poznání, které mi přinesl.

Těším se, až znovu navštívím Terapeutické centrum OCEÁN v Rakovníku, www.energieprozdravi.cz.