Výhody vytápění domu tepelným čerpadlem

Jak ušetřit za vytápění? To je otázka, která se zdá být stále aktuálnější. Vytápění je největší položkou při provozu rodinného i bytového domu. Jedním ze způsobů, jak ušetřit je vsadit na moderní technologii a pořídit si tepelné čerpadlo.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Princip fungování čerpadla lze jednoduše prezentovat na příkladu ledničky. Stejně jako lednice odebírá teplo potravinám, odebírá tepelné čerpadlo teplo vodě, vzduchu nebo zemi s tím rozdílem, že tepelná čerpadla zvyšují teplotní hladinu konkrétního zdroje. Tento  princip lze vyjádřit i schematicky: vypařování – komprese- kondenzace-expanze. Tepelné čerpadlo lze použít pro vytápění rodinných domů, rekreačních objektů, bytových domů i nebytových prostor.

Tepelných čerpadel je několik typů, které se dělí podle zdrojů. Nejefektivnějšími tepelnými čerpadly bývají označována tepelná čerpadla vzduch voda. Jejich kvalitu dokazuje i jejich žádanost. Prodej tepelných čerpadel prudce roste v zahraničí i u nás.

Jaké jsou tedy hlavní důvody pro zvolení tepelného čerpadla?

Největším důvodem pro koupi tepelného čerpadla vzduch voda je jejich ekonomická efektivnost. Díky moderním a ekologickým principů, na kterých tepelná čerpadla fungují, výrazně ušetříte na provozu celého vašeho domu. Tepelná čerpadla můžete využívat nejen k vytápění objektů, ale i k ohřevu teplé vody či bazénu. Tepelná čerpadla vzduch voda lze také snadno doplnit o řízené větrání či klimatizaci.

Dalším důvodem je vysoký komfort, které takové vytápění přináší.  Celý rok se nemusíte starat o zásoby paliva ani vymetat popel.  Jednou z výhod je i to, že tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Při tomto způsobu vytápění se výrazně snižují emise CO2.  Tepelná čerpadla jsou také výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v programu Zelená úsporám, takže je možná, že byste měli nárok na dotaci.

Jak na výběr?

Nejlepším způsobem, jak vybrat vhodné a kvalitní čerpadlo ,je oslovit některou z ověřených firem, která má s montáží i servisem čerpadel dlouholeté zkušenosti. Taková firma by vám měla vypracovat projekt, kde se dozvíte přibližné provozní náklady a celý systém vytápění naplánovat na míru přesně dne vašeho objektu.

Mezi chválená čerpadla patří především tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan, které je v současnosti jedničkou na celém trhu. Jde o typ čerpadla vzduch voda, které využívá nejmodernější technologie k ještě lepšímu výkonu. Tepelné čerpadlo mitsubishi zubadan jako jediné na světe funguje na speciálním principu vstřikování chladiva přímo do kompresoru a tím umožňuje vytápět na 100% svého výkonu až do -15 °C.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Díky tepelnému čerpadlu můžete výrazně uspořit na vytápění. Pokud se podíváme na růst cen energií v posledních dvaceti letech, měli bychom se zamyslet nad použitím alternativního vytápění našeho domu. Tepelné čerpadlo je výbornou možností jak snížit roční náklady na vytápění o tisíce. Samozřejmostí je vysoký komfort srovnatelný s vytápěním plynem nebo elektřinou.

Za celý rok se nemusíte starat o zásoby paliva a provoz je téměř bezúdržbový. Existují široké  možnosti na doplnění technologického vybavení domu, jako jsou různé systémy ventilace, řízeného odvětrávání nebo možnost klimatizovat celý dům. Velmi výhodná jsou čerpadla u novostaveb nebo u zateplených domů po rekonstrukci, kvalitním zateplením je zvýšena účinnost čerpadla. Návratnost investice je většinou kolem 7 let, pokud se ceny energií budou stále zvyšovat.

Všechny potřebné informace o pořízení, montáži a provozu tepelného čerpadla na stránkách http://www.tepelna-cerpadla-info.cz/

Na jakém principu funguje tepelné čerpadlo země-voda?

Tepelné čerpadlo země-voda patří spolu s tepelným čerpadlem vzduch-voda k těm nejoblíbenějším na našem trhu. Čerpadlo země-voda funguje na podobném principu jako vzduch-voda, tedy pracovní látka, většinou propan odebírá teplo od venkovního prostředí. Na rozdíl od tepelného čerpadla vzduch-voda, ale země-voda vyžaduje rozsáhlé stavební práce na domě, tak i na zahradě a vysoké počáteční údaje. Informace o cenách tepelných čerpadlech zeme-voda http://www.tepelna-cerpadla-info.cz/

Navíc existují dvě možnosti, jak si nechat připravit tento druh vytápění. Můžeme si na zahradě umístit kolektor nebo nechat udělat vrt. Pokud se rozhodnete pro druhé jmenované, budete potřebovat vrt hluboký několik desítek metrů a v něm bude proudit nemrznoucí kapalina jako médium, které bude odebírat teplo z okolního prostředí.

Více informací o tepelných čerpadlech naleznete na stránce http://www.tepelna-cerpadla-info.cz/.