Trezory do kanceláře pro ochranu dokumentů

Trezory mají za úkol jednu věc. Je to ochrana věcí uložených uvnitř. Nejčastěji si lidé představí ochranu peněz, ale spousta trezorů vůbec na ochranu peněz není určena. Časté využití trezorů je pro ochranu a uchování dokumentů. Další velkou skupinou terorů jsou trezory a skříně na zbraně, ať už na krátké, nebo dlouhé.
Využití trezoru v kanceláři je především na uchování a ochranu dokumentů. Pro peníze je vhodnější banka, ale to co firma potřebuje ochránit přímo v kanceláři jsou dokumenty a datová média. Spíše než trezor na peníze v kanceláři naleznete ohnivzdorné trezory na dokumenty, ohnivzdorné trezory a sejfy na datová média a archivační skříně a kartotéky. Případně ještě trezory a skříňky na klíče. Bezpečnost všech těchto trezorů je stejně důležitá jako bezpečnost trezorů na peníze. Mnohdy se dá říci, že firma by přežila ztrátu peněz, ale ztrátu důležitých dat a dokumentů již velice těžko.
Při výběru trezorů je tedy důležité pečlivě vybírat dodavatele. Naše firma Rottner Security Slovensko, s.r.o je dceřinou firmou rakouské Rottner Tresor G.m.b.H. Firma má dlouhodobou tradici ve výrobě trezorů a sejfů a patří k největším výrobcům bezpečnostní techniky v Evropě. Kromě trezorů vyrábíme a dodáváme také skříně na zbraně, dále poštovní schránky, lékárničky, pokladničky a eurosortiment jako mincovníky, počítačky bankovek a další.

Trezory do kancelárie pre ochranu dokumentov

 

Trezory majú za úlohu jednu vec. Je to ochrana vecí uložených vo vnútri. Najčastejšie si ľudia predstavia ochranu peňazí, ale veľa trezorov vôbec na ochranu peňazí nie je určená. Časté využitie trezorov je pre ochranu a uchovanie dokumentov. Ďalšou veľkou skupinou trezorov sú trezory a skrine na zbrane, či už na krátke, alebo dlhé.
Využitie trezoru v kancelárii je predovšetkým na uchovanie a ochranu dokumentov. Pre peniaze je vhodnejšie banka, ale to, čo firma potrebuje ochrániť priamo v kancelárii sú dokumenty a dátové médiá. Skôr ako trezor na peniaze v kancelárii nájdete ohňovzdorné trezory na dokumenty, ohňovzdorné trezory a sejfy na dátové médiá a archivačné skrine a kartotéky. Prípadne ešte trezory a skrinky na kľúče. Bezpečnosť všetkých týchto trezorov je rovnako dôležitá, ako bezpečnosť trezorov na peniaze. Mnohokrát sa dá povedať, že firma by prežila stratu peňazí, ale stratu dôležitých dát a dokumentov už veľmi ťažko.
Pri výbere trezorov je teda dôležité starostlivo vyberať dodávateľa. Naša firma Rottner Security Slovensko, s.r.o. , je dcérskou firmou rakúskej Rottner Tresor GmbH. Firma má dlhodobú tradíciu vo výrobe trezorov a sejfov a patrí k najväčším predajcoim bezpečnostnej techniky v Európe. Okrem trezorov vyrábame a dodávame tiež skrine na zbrane, ďalej poštové schránky, lekárničky, pokladničky a eurosortiment ako mincovníky, počítačky bankoviek a ďalšie.