Založení nové firmy

Začátky podnikání nejsou vždy jen nadšené první dny a hlava plnící se nápady. Začínajícího podnikatele čeká ještě před úplným startem cesta plná byrokracie a založení firmy se tak zbytečně prodlužuje. Kromě nastudování spousty materiálů, je také potřeba podat návrh k obchodnímu soudu a celkový proces zabere mnoho hodin a starostí. Pro zkušené podnikatele to takový problém není, pro nováčky v podnikání to jsou velké kroky, které vedou od nápadu až po založení firmy. Naštěstí tyto kroky lze zkušeným podnikatelům i nováčkům ulehčit.

Existují totiž firmy, které nabízejí asistenci, nejčastěji při založení s.r.o. a celý proces se tak zkrátí. Stačí vybrat vhodnou společnost, zavolat a domluvit se. U seriózních firem se dočkáme profesionálního poradenství. Potencionální klient se dozví všechno potřebné o legislativě a také může získat cenné rady z praxe. Po vyřízení a podpisu smlouvy se klient také dozví datum, kdy si bude moct svou společnost převzít. Obvyklá lhůta je 10 dní od podpisu smlouvy a předání plné moci, které je k tomuto úkonu nezbytně nutné. Po předání se klient stane jediným jednatelem a 100% vlastníkem své nové společnosti.

Využít služeb lze i v případě zakládání více firem najednou. V takovém případě je už časová úspora podstatně větší. Další dobrou variantou při zakládání firmy je nákup už hotové společnosti. Tzv. ready-made společnosti jsou čisté společnosti bez historie připraveny k okamžitému prodeji. V nabídce lze také nalézt firmy s historií pro klienty, kteří to vyžadují.

Nákup a převod ready-made je ještě rychlejší, než asistované zřízení. Společnost převezmete ve stavu, kdy je připravena okamžitě začít provozovat činnost a také má již splacený základní kapitál. Ceny se pohybují od částky 20 tisíc korun. Jedná se tedy o dražší, ale rychlejší způsob než je asistované založení firmy. V České republice patří obě dvě varianty k poměrně oblíbeným způsobům začátku podnikání a tak na trhu najdeme dostatečně širokou nabídku.

Založte s.r.o. rychle a jednoduše

Rozhodli jste se vykročit pravou nohou do světa podnikání? Už nechcete být pouze typický živnostník, ale toužíte své podnikání přesunout do vyšších sfér? Potom by vás mohlo zajímat založení s.r.o., které zajišťuje odborník na slovo vzatý, tedy společnost Profi-kancelář s.r.o. Profesionál na tuto tématiku, v rámci jehož bohatého portfolia můžete získat služby z nejrůznějších oblastí, ať už jde ozaložení firmy, tak sídla společnosti nebo nákupu ready made s.r.o.

Založení sro od výše zmíněné společnosti může mít hned dvě podoby a to:

  • Kompletní založení s.r.o. od nuly
  • Nákup již založené s.r.o.

Založení s.r.o. od základů

První variantu samozřejmě představuje založení sro od samotného prvopočátku. V tomto případě vám bude poskytnut velice profesionální servis se vším všudy. Zkušený konzultant zajistí přípravu a vyřízení všech důležitých dokumentů dle vašich náročných potřeb.

Založení s.r.o. tak bude obnášet i notářský zápis, registraci na příslušných úřadech a předání všech potřebných listin nejpozději do dvou týdnů. Ano, právě takto krátká doba vás může dělit od vlastní společnosti, což si posléze ověříte také na internetovém portálu www.justice.cz.

Koupě ready-made firmy

Druhým, podstatně rychlejším řešením je založení s.r.o., respektive nákup hotové a zcela připravené společnosti, která bývá označována, jako „ready-made“. Fungovat tak lze v podstatě okamžitě a spolehnout se můžete i na to, že bude plnohodnotně splacen všechen kapitál.

I v tomto okamžiku se stane vaší pravou rukou firma Profi-kancelář s.r.o., jež se o vás během celého procesu vyřizování náležitým způsobem postará.

Posuňte své podnikání a business opět o úroveň výš. Zapomeňte na klasický živnostenský list a využijte bezproblémové a rychlé založení s.r.o., které bude realizováno pod drobnohledem jednoho z nejzkušenějších odborníků v tomto oboru a tím je Profi-kancelář s.r.o.

Alternativy klasického založení společnosti

Světový trend v současné době velí usnadnění podmínek při vstupu do podnikání. Přestože Česká republika dosud obdobnou politiku neuplatňuje, existují způsoby komfortního založení společnosti bez počátečních problémů. Mezinárodní finanční korporace (The International Finance Corporation) zveřejňuje každoročně studii, která zkoumá podmínky vstupu do různých podnikatelských odvětví, administrativní zátěž pro potencionální podnikající subjekty, společně s přístupy jednotlivých zemí po celém světě a další kritéria. Česká republika se v roce 2012 umístila na 138. místě co do celkové zátěže při startu nového podnikání. Přitom, jde-li o posuzování komplexních podmínek podnikatelského prostředí, obsadila Česká republika již mnohem příznivější 64. pozici. Nutno podotknout, že počáteční obtíže v rámci procesu zakládání společností, nutnost složení základního kapitálu či nesjednocené procesy zápisu do obchodního rejstříku, potenciální podnikatele často odradí. Za zvážení pak v takových případech stojí koupě ready-made společnosti (již založené společnosti). Investice do ready-made společnosti – ano či ne? Ready-made společnost čeká jen na kupce. Je zapsaná v obchodním rejstříku se splaceným základním kapitálem, přičemž splňuje veškeré zákonné požadavky kladené na podnikající subjekt (název, sídlo, přidělené identifikační číslo, zastoupení jednatele u s.r.o., definovaný předmět podnikání aj.). Jediný rozdíl v porovnání s již obchodujícími subjekty spočívá v nevyvíjení žádné činnosti a s tím související transparentní historií. Veskrze tak nový majitel kupuje společnost bez jakýchkoli závazků s nulovou ekonomickou a účetní historií, schopnou okamžitého fungování na trhu. Na prvním místě, pokud jde o přednosti koupě již založených společností, je nebývalá úspora času, jakož i vyhnutí se možným komplikacím při jednání s příslušnými úřady. Uvedený postup se tak stává výhodným zejména pro začínající podnikatele. V praxi nicméně bývá účelně využíván také pro okamžité rozšíření již zavedených společností. Společnosti na klíč jako alternativa. Jestliže má budoucí podnikatel vyšší nároky na jednotlivé atributy společnosti, lze přistoupit k alternativnímu řešení. Společnost na klíč pak odpovídá specifickým požadavkům klienta, jenž ovlivňuje nejen proces jejího založení, nýbrž i název či zvolený předmět podnikání. Pro mnohé je naopak rozhodující možnost stát se prvním jednatelem nebo společníkem. V rámci postupu založení na jedné straně dochází k úspoře času, protože potřebné aktivity či komunikaci s úřady zajistí pověřený subjekt. Na straně druhé ovšem musí klient disponovat základním kapitálem ve výši 200.000,- Kč (v případě společností s ručeným omezeným) a rovněž počítat se lhůtou potřebnou pro zapsání nové právnické osoby do obchodního rejstříku. Ztrácí tak základní výhody typické pro ready-made společnosti. Nakolik je vyváží možnost osobního přístupu v procesu zakládání vlastní společnosti, je již otázkou ryze subjektivní. Závěrem dodejme, že za současného stavu množství náročných požadavků, zákonných omezení a časových prodlev spojených se vstupem do podnikatelských odvětví, nabízejí ready-made společnosti bezstarostný a podstatně rychlejší postup při získání nebo rozšiřování vlastního podnikání.