Alternativy klasického založení společnosti

Světový trend v současné době velí usnadnění podmínek při vstupu do podnikání. Přestože Česká republika dosud obdobnou politiku neuplatňuje, existují způsoby komfortního založení společnosti bez počátečních problémů. Mezinárodní finanční korporace (The International Finance Corporation) zveřejňuje každoročně studii, která zkoumá podmínky vstupu do různých podnikatelských odvětví, administrativní zátěž pro potencionální podnikající subjekty, společně s přístupy jednotlivých zemí po celém světě a další kritéria. Česká republika se v roce 2012 umístila na 138. místě co do celkové zátěže při startu nového podnikání. Přitom, jde-li o posuzování komplexních podmínek podnikatelského prostředí, obsadila Česká republika již mnohem příznivější 64. pozici. Nutno podotknout, že počáteční obtíže v rámci procesu zakládání společností, nutnost složení základního kapitálu či nesjednocené procesy zápisu do obchodního rejstříku, potenciální podnikatele často odradí. Za zvážení pak v takových případech stojí koupě ready-made společnosti (již založené společnosti). Investice do ready-made společnosti – ano či ne? Ready-made společnost čeká jen na kupce. Je zapsaná v obchodním rejstříku se splaceným základním kapitálem, přičemž splňuje veškeré zákonné požadavky kladené na podnikající subjekt (název, sídlo, přidělené identifikační číslo, zastoupení jednatele u s.r.o., definovaný předmět podnikání aj.). Jediný rozdíl v porovnání s již obchodujícími subjekty spočívá v nevyvíjení žádné činnosti a s tím související transparentní historií. Veskrze tak nový majitel kupuje společnost bez jakýchkoli závazků s nulovou ekonomickou a účetní historií, schopnou okamžitého fungování na trhu. Na prvním místě, pokud jde o přednosti koupě již založených společností, je nebývalá úspora času, jakož i vyhnutí se možným komplikacím při jednání s příslušnými úřady. Uvedený postup se tak stává výhodným zejména pro začínající podnikatele. V praxi nicméně bývá účelně využíván také pro okamžité rozšíření již zavedených společností. Společnosti na klíč jako alternativa. Jestliže má budoucí podnikatel vyšší nároky na jednotlivé atributy společnosti, lze přistoupit k alternativnímu řešení. Společnost na klíč pak odpovídá specifickým požadavkům klienta, jenž ovlivňuje nejen proces jejího založení, nýbrž i název či zvolený předmět podnikání. Pro mnohé je naopak rozhodující možnost stát se prvním jednatelem nebo společníkem. V rámci postupu založení na jedné straně dochází k úspoře času, protože potřebné aktivity či komunikaci s úřady zajistí pověřený subjekt. Na straně druhé ovšem musí klient disponovat základním kapitálem ve výši 200.000,- Kč (v případě společností s ručeným omezeným) a rovněž počítat se lhůtou potřebnou pro zapsání nové právnické osoby do obchodního rejstříku. Ztrácí tak základní výhody typické pro ready-made společnosti. Nakolik je vyváží možnost osobního přístupu v procesu zakládání vlastní společnosti, je již otázkou ryze subjektivní. Závěrem dodejme, že za současného stavu množství náročných požadavků, zákonných omezení a časových prodlev spojených se vstupem do podnikatelských odvětví, nabízejí ready-made společnosti bezstarostný a podstatně rychlejší postup při získání nebo rozšiřování vlastního podnikání.

 

Pomocí nových typů společností se dá podnikat úspěšněji

I vy jste se někdy sami sebe ptali, jakže jen se dá zbohatnout rychleji a zároveň v mezích zákona? Možná jste si mysleli, že se nic takového legálně zvládnout nedá. Opak je však pravdou. Možná právě pro vás se množí různé typy společností, pomocí kterých můžete podnikat rychleji a s méně potížemi. Slyšeli jste už někdy pojem ready – made společnost ? Jestli ne, tak se nemusíte obávat, protože se jedná o nový typ společnosti, který ještě není v naší republice tak rozšířený, brzy se to však zcela jistě změní. Tyto společnosti jsou určeny k dalšímu prodeji, přičemž nový vlastník přebírá společnost bez jakýchkoli dluhů a závazků a společnost, která je způsobilá pro všechny právní úkony.

Existují firmy, většinou působící na internetu, které se specializují na vytváření právě těchto typů společností. Následně tyto formy podnikání nabízejí na internetu, kde se realizuje prodej ready made společnosti do vlastnictví nového vlastníka. Jaké hlavní výhody nabízejí tyto společnosti? Především úsporu času, který nelze zastavit a je tak cenný v dnešní rychlé a moderní době. Pokud nechcete strávit zbytečně mnoho času problémy s úřady a potvrzeními, tak je investovaní do ready made společnosti tou správnou volbou. Konečné rozhodnutí je samozřejmě jen a jen na vás, v tomto článku jsme jenom chtěli poukázat na výhody, které vyplývají z investice do ready – made společnosti. Pokud vás tahle myšlenka oslovila, nelze váhat, je nutno investovat!