Hodiny a čas, ktorý plynie

Čas pokračuje bez toho kde by sme sa do neho mohli starieť. Samotný dotyk prsta môže zachytiť ručičku na nástenných hodinách a takto nám predkladať nie skutočný pocit panovania nad časom, a predsa to tikanie prežíva v bdelej mysli. Pocit, že aj keď samotné hodiny môžeme nastaviť, ale čas ďalej odbíja aj bez nás, tečúci bez zastavenia ako veľká entita, ktorá stojí nad každým a my môžeme smerovať len a len vedno s ňou. Nevyhnutne s časom celý svet kráča ďalej – ľudia, príroda a tiež obydlia pozvoľna starnú.
Keď sa poohliadneme naokolo seba, spozorujeme, ako sa ľudia hrnú, nakoľko nás tisne čas, ktorého nie je nazvyš.
Slovo HODREX je spodobnením drevených hodín. Základným heslom podniku je: hodiny, ktoré sa dedia.
Spoločnosť HODREX stojí na trhu s hodinami už od roku 1992, produkujúc nie len nástenné hodiny. Spoločnosť sa vybudovala z skromných úzkych areálov na veľké miestnosti v priebehu 20-tich rokov. Mnohoročne si spevňuje post na trhu istými krokmi, za ktoré vďačí dnešnej stabilite. O akosti ich produktov hovorí výborná predajnosť a spokojnosť ich zákazníkov. Vypráva o tom taktiež dlhoročná spolupráca s nemeckou medzinárodnou firmou A.M.S., ktorá sa dlhšie než 150 rokov zapodieva produkciou hodín.
Spoločnosť pracuje s vysoko prvotriednymi materiálmi a utvára moderné výzory vďaka skombinovaniu dreva, skla a kovov. Vďaka pedantnému prístupu firmy získava precízne prepracovanie každej drobnosti.
Jedná sa o rodinnú spoločnosť, ktorá sa viac ako 20 rokov venuje výrobou mimoriadnych nástenných hodín. Pri tvorbe tovarov vždy myslí na záujemcov, aby takto docielila ich absolútne uspokojenie.

Hodrexshop nástenné hodiny

Slovo HODREX je stvárnením drevených hodín. Prvotným heslom firmy je: hodiny, ktoré sa dedia.
Podnik HODREX sa nachádza na trhu s hodinami už od roku 1992, produkujúc nie len nástenné hodiny. Spoločnosť vzrástola z neveľkých stiesnených plôch na rozľahlé priestory behom 20-tich rokov. Dlhoročne si stabilizuje miesto na trhu istými procesmi, za čo ďakuje dnešnej stabilite. O akosti ich hodín vypráva vysoká predajnosť a dobré referencie ich kupujúcich. Vypovedá o tom zároveň aj dlhodobá spolupráca s nemeckou medzinárodnou firmou A.M.S., ktorá sa viac než 150 rokov zaoberá výrobou hodín.
Podnik pracuje s veľmi prvotriednymi materiálmi a vytvára moderné dizajny vďaka kombinácii dreva, skla a kovov. Vďaka pedantnému postoju podniku získava precízne prepracovanie každej drobnosti.
Ide o rodinnú firmu, ktorá sa viacej než 20 rokov zapodieva produkciou prvotriednych nástenných hodín. Pri tvorbe tovarov vždy pamätá na kupujúcich, aby takto získala ich absolútne uspokojenie.
Firma Hodrex dáva originálnu možnosť vytvoriť si tiež nástenné hodiny podľa klientovho želania. Je možné si objednať sklenené nástenné hodiny s podobizňou, ktorú si kupujúci vybral. Ak má dajakú emocionálnu príhodu, má možnosť si ju týmto postupom zvečniť. Pri hocijakom pohľade na hodinky si ju takýmto spôsobom upomenie. Tak isto je to veľmi pekný dar pre partnera, alebo príbuzných, či priateľov. Je to rovnako jedinečný spôsob, ako rozjasniť svojho drahú – dať hodinky so svojou alebo spoločnou podobizňou.
Nástenné hodiny si môže v tejto dobe už hockto nájsť podľa svojich želaní. Jednoduchosť, alebo nádhera, funkcionalita spojená s účinnosťou, diskrétnosť či exkluzivita. Nástenné hodiny môžu vyzerať akokoľvek, a to vyslovene podľa predstáv akéhokoľek jednotlivca. Zatiaľčo v spálni plnia nástenné hodiny viac práve funkčnú úlohu, v obývacej izbe môžu zastúpiť dekoračný predmet. Kupujúci si smie nástenné hodiny pestro a štýlovo doplniť k interiéru takým spôsobom, aby doňho súmerne zapadali, alebo privoliť na radikálnejšie riešenie a nezabrániť im ukázať sa nad ostatnými prvkami interiéru.

Hodiny ktoré sa dedia

Čas kráča bez príležitosti aby sme sa do neho vedeli starieť. Jeden tlak dokáže zachytiť ukazovateľ času na nástenných hodinách a takto vedomiu poskytnúť fiktívny dojem pôsobenia nad časom, ibaže to tikanie prežíva v našej mysli. Znalosť, že síce hodiny môžeme ovplyvniť, tak čas ďalej bije aj bez nás, letiaci plynulo ako mocná entita, ktorá vládne nad všetkým a my nemáme na výber a môžeme sa hýbať iba čo spolu s ňou. Neodvratne s časom celý svet kráča ďalej – ľudia, zvery a aj budovy pozvoľna starnú.
Ak sa pozrieme okolo seba, všimneme si, ako sa všetci ponáhľajú, keďže ich súri čas, ktorého nemajú nazvyš. Po ulici sa netrpezlivým krokom uháňajú ľudia, upierajú zrak na ich náramkové hodinky a ponáhľajú sa do práce, žeby nepredvídane nedorazili oneskorene za neodkladnými úlohami. Tak veľa krát by si priali, žeby si tak získali okrem toho trošku viac minút, žeby postačilo len posunúť ukazovateľ času na nástenných hodinách vo výklade, okolo ktorého kráčali. Abyže tým posunuli, či pozastavili túto mocnú lavínu života a darovali si niečo viac času na vydýchnute. Možnože sa na chvíľku posadili, alebo si odbehli do butiku, v ktorom spozorovali tie nezvyčajné tyrkysové prstene, alebo si darovali prinajmenšom jeden koláč, ktorý by im rozžiaril úsmev na tvári. Ale neskoršie sa znovu ozve tikanie v mysli a oni poznajú, že ich pohyb nesmú zastaviť.
Ktovie koľké oči sa upínajú k nástenným hodinám, sledujú, ba takmer ich hypnotizujú, nechže by sa hýbali rýchlejšie. Tieto zraky žiakov sú nástojčivé a priali by si občas, žeby sa hodiny pohli dopredu a vyslobodili by ich od nezáživného výkladu profesorov. Tento bod, tieto nástenné hodiny sú veľa krát najpozorovanejším miestom v temer každej učebni, kde školáci naliehavo očakávajú koniec vyučovania. Kedy-tedy býva toto miesto vyhľadávané viacej než samotná tabuľa.
Toľkí z nás si dobre spomínajú, ako u starých rodičov sledovali drevené nástenné hodiny. Predsa v pamäti každého zostáva udalosť, ako sa odrazu nepatrné dvierka hodín otvorili a z nich vyfrnkla drobunká drevená kukučka, ktorá ohlásila čas.
Na námestiach sa ľudia obhliadajú a vyzistia, ako sa čas posunul, kedykoľvek staré historické hodiny, zvonice, zvonkohry alebo už moderné hodiny, odbíjaním hlásia, ako čas prúdi a slnko kráča za jeho nemennou púťou k západu.
Čas bol a je niečo, čo nás tisne pozastaviť sa nad svojim životom. Náš zrak sa upriami na nástenné hodiny a pripomína nám to hodiny celého bytia. Nejednému z nás, či už v skoršom alebo staršom veku, preblysne hlavou: „Strávili sme život tak, aby sme boli zmierení? Ak by sa len čas dokázal zadržať, alebo aspoň vrátiť späť.“
Avšak tikanie nástenných hodín sa nezastavuje a pokračuje. Vypráva nám o tom, ako želania ostanú iba želania. Čas bude postupovať a nám nezostane nič iné, ibaže sa vzpriamiť a kráčať ďalej bytím a myslieť na to, že možno raz tieto naše vnútorné hodiny dotikajú a zostane len na nás, či sa spokojní usmejeme, vedomí si príjemne prežitého života, alebo nebodaj budeme trpko upierať zrak na hodiny a zbytočne si želať, aby sme zase smeli žiť od začiatku a pomeniť, čo sme neuvážene zameškali.