Co je vlastně telemarketing

Telemarketing je činností, kterou po telefonu získáváme a rozvíjíme vztah se zákazníkem. V České republice telemarketing začal být nabízen někdy v letech 1993 – 1994, tehdy byl spíš pouze podpůrnou činností k jiným marketingovým aktivitám. Skutečná call centra vznikla až kolem roku 1996. Telemarketing je uplatňován převážně u telefonních společností, v bankovnictví, pojišťovnictví ale také jako prostředek prodeje spotřebního zboží a jiných služeb. Větší společnosti využívají tzv. outsourcing – zadávají telemarketing externím společnostem, vzhledem k tomu, že je tato forma pro společnosti levnější a využívá profesionálních operátorů. Telemarketing je jednou z efektivních forem přímého marketingu.
Telemarketing Telemarketing tedy dělíme na aktivní, pasivní a oddělený a přímý mix. Aktivní telemarketing se zabývá oslovováním vybraných klientů, kterým jsou nabízeny služby či produkty dané společnosti. O pasivní telemarketing se jedná tehdy, když operátoři vyřizují telefonáty klientů, kteří zavolají sami. Oddělený a přímý mix je propojováním aktivního a pasivního telemarketingu tzn. operátorům se během dne střídají příchozí a odchozí hovory (tzv. mix).
Firma Logicall Logicall má dlouholeté zkušenosti s aktivním telemarketingem, který je výborným řešením pro individuální požadavky společnosti. Provedení analýzy, určení cílové skupiny respondentů a vypracování projektů na míru je velkou výhodou. Díky profesionálnímu přístupu, který nabízí firma Logicall, klient dosáhne požadovaného výstupu informací. Logicall dokáže rychle změnit cílovou skupinu a nabídku, dle reakce zákazníka a zvýšit tak úspěšnost kampaně. Tato forma přímého marketingu nabízí celou řadu dílčích procesů kampaně, jako je cílení prodejní kampaně, doporučení nejvhodnějších komunikačních kanálů, připravení textů, call skript a reklamních hesel či vyškolení vlastní operátorky, pro prodejní hovory. Je schopná nabídnou i aktuální statistiky prodejní kampaně a celkové vyhodnocení.

Hromadí se vám neuhrazené faktury, máme řešení

V dnešní době není žádnou novinkou, že některý z klientů není tak spolehlivý, jak se na první pohled zdál. Faktury neuhrazené včas se stávají běžnou praxí, pohledávky, které jsou již po datu splatnosti se stále kupí u podnikatelů nebo firem.
Dobrým řešením této situace je tzv. Inkaso pohledávek, což je mimosoudní proces, při kterém se písemně, telefonicky nebo osobně kontaktuje dlužník, což by mělo vést k zaplacení dlužné pohledávky. Obvykle tento krok vyvolá v dlužníkovi pocit kontroly a nutkání dlužnou částku zaplatit. Inkaso pohledávek provádějí někteří podnikatelé nebo firmy samy, ale na českém trhu jsou i specializované společnosti.
Firma Logicall Logicall začala tuto problematiku blíže zkoumat a řešit jí. V současnosti patří k nejlepším firmám zabývajícím se inkasem pohledávek Inkaso-pohledávek na trhu a to hlavně díky svým zkušenostem a serióznímu přístupu. Logicall se dále snaží o snížení lhůt spojených se splatností pohledávek v ČR na co nejkratší dobu.
Věřitelé často pověřují inkasem pohledávek své zaměstnance, ovšem ti mají s inkasem většinou málo zkušenosti a mohou chybovat. V tomto jednání je důležitá komunikace s dlužníkem, ne však vyvíjení nepřiměřeného či hrubého nátlaku, kterého se obvykle dopouští nekvalifikovaní lidé, kteří nejsou v tomto oboru znalí. Je velmi důležité, aby inkaso pohledávek bylo provedeno náležitým způsobem tzn. s citem a odborným přístupem k dané situaci, bez emotivních projevů při jednání s dlužníkem. Jakmile je totiž inkaso prováděno neodborně nebo špatně, může dojít k přerušení odběru nebo dodávek zboží či služeb, proto je podstatné nepřerušení dobrých vztahů mezi věřitelem a dlužníkem, zejména u vztahů dodavatelsko – odběratelských.
Správným krokem tedy je nespoléhat na vlastní síly, ale kontaktovat odborníky, kteří vědí, jak jednat ve věci nedobytných pohledávek. Věřitelé, kteří spolupracují s firmou jako je Logicall, zabývající se inkasem pohledávek, dosahují rychlejšího toku peněz a likvidity.
Inkasní služby poskytované firmou Logicall, zvyšují likviditu pohledávek a zajišťují tak ziskovost firmy.