Funguje Terapie Energií?

ELEKTRICKÝ A ENERGETICKÝ POTENCIÁL LIDSKÉHO TĚLA

(www.energieprozdravi.cz , Terapeutické centrum OCEÁN)

Na  operačním stole leží pacient. Doktor se chystá konstatovat exitus. Už nedrží zrcátko. Nenaslouchá srdci. Měří mozkovou činnost, fakticky elektrický náboj v mozku. Jakmile klesne napětí a kapacita pod životaschopnou hranici – konec.

Proč tak morbidní a emotivní začátek našeho textu? Ano – je to kvůli přetrvávajícímu nezájmu o elektrické a energetické podmínky fungování živých organismů na naší planetě.

Týmy vědců se například zabývají zvýšením produkce inzulínu a podněcují pankreas k vyšším výkonům – co když ale právě tento orgán dostal pokyn z centra, že má prostě vyrábět míň? A proč mozek takto rozhodl? Myslí si možná, že má inzulínu dostatek….

Představa, že léčíme tělo, když potíráme příznaky, je dána evropskou kulturou. V našem prostředí se vždy dbalo na vnější příznaky a abnormality – to se zdánlivě sofistikovanějšími technologiemi přeneslo i do vnitřních orgánů těla a naši lékaři a vědci operují a eliminují všechno, co se vymyká standardu.

Skutečně nezávislí výzkumníci se však snaží upozornit, že v elektrické síti lidského těla dochází k mylným informacím, k šumu a nepřesnostem, které jsou dány vnějšími zásahy moderní doby. Mozek potom omezuje či zvyšuje činnost jednotlivých orgánů prostřednictvím substancí, vytvořených ostatními orgány.

Chemikálie v potravinách, magnetická a elektrická zátěž ze všech přístrojů a elektrických vodičů v našem okolí, ionizované molekuly všech plynů, které nyní vdechujeme, změněné chemické složení vzduchu – to změnilo i energetické a elektrické poměry v našem těle: vodivost, odpor, citlivost i kapacitu orgánů a přenosové soustavy. Naše těla si mnohdy neví rady, se zvyšujícím se věkem pak stále více vzrůstá disharmonie v celkové činnosti těla a na úkor toho klesá výkon a akceschopnost celku, některé orgány přestávají správně fungovat a napadají nás nemoci, které jsme dřív hravě eliminovali.

Do této situace vnese lékařská věda lokálně správné zásahy a podněcuje činnost tam, kde to je třeba – tím však komunikaci jednotlivých orgánů dále komplikuje – jejich řízení z centra se dále omezilo.

Z pohledu energetického je chemická (dobře, tedy léková) medikace absurdní. Spolupracující orgány a mozek dostanou informaci, že slabší orgán je nahrazen (substituován) nějakou chemikálií a snaží se jej odpojit od celého organismu (nebo mu předají pokyn, že nyní pracuje dobře). Případně jej amputuje lékař.

Oč lepší je, pokud si tělo pomůže samo! Proč tedy neléčíme tělo jako celek?

Soňa Jarošová a Terapeutické centrum OCEÁN (www.energieprozdravi.cz ) se pustili do vážně míněného pozorování energetické a elektrické  účinnosti klasické ENERGOTERAPIE. Tisíce let stará metoda harmonizace činnosti celého těla je s pomocí přesných přístrojů podrobena důkladné kontrole a měření. Vybraní klienti se dobrovolně podrobují pravidelnému monitorování životních funkcí a subjektivnímu i objektivnímu hodnocení stavu, včetně lékařských kontrol.

Soubor měřených klientů tvoří tři muži a tři ženy, ve věku 30, 45, 65 let. Měření probíhá 24 hodin před  zahájením Terapie energií a 24 hodin po jejím ukončení. Sledovány jsou:

–          Elektrické napětí těla

–          Elektrická kapacita

–          EEG

–          IQ a EQ

–          Fyzický výkon na energometru, vytrvalost

–          Zdravotní vyšetření a průběh případných onemocnění

Na svých stránkách www.energieprozdravi.cz bude zveřejněn průběh i závěr celého pokusu, který bude zaštiťovat Terapeutické centrum OCEÁN a Zapper centrum s.r.o. Terapeutka Soňa Jarošová bude klientům poskytovat energoterapie dle předem stanovených kritérií a kontrolovat diagnózu od běžných lékařů.

Jakékoli informace k celé akci i praktikování Terapie energií, energoterapie a k provozu Terapeutického centra OCEÁN  obdržíte na www.energieprozdravi.cz , či na e-mailu jarosona@seznam.cz .

 

TERAPIE ENERGIÍ – Terapeutické Centrum OCEÁN Rakovník

Terapie energií jako přirozená cesta

Poslední dobou se na naše Terapeutické centrum OCEÁN ( www.energieprozdravi.cz) obracejí klienti, kteří obdrželi některé zavádějící informace, s dotazy:

–       Zda používáme elektřinu

–       Jestli nabíjení neničí tělo nebo duši

–       Zda se nejedná o spiritismus apod.

Jako dlouholetí poskytovatelé Terapie energií případně energoterapie (jedná se o totéž) musíme všechny tyto informace uvést na pravou míru:

Terapie energií je prováděna výhradně s použitím energie Těla. Harmonizací energetických pochodů v organismu klienta dosáhne samo jeho tělo výrazného nárůstu energetického potenciálu. Pro laika neuvěřitelné, pro Terapeutické centrum OCEÁN Rakovník denní praxe.

Soňa Jarošová, terapeutka:

Každý klient, který projde energoterapií, zaznamená bezprostřední zlepšení svých výkonů. Ovšem energie je inteligentní: harmonizace energetických procesů znamená, že dojde k vyrovnání všech potenciálů do harmonického celku. Není tedy možné přát si vyšší pracovní výkon v zaměstnání (mentální posilu), když má například lymfatický systém závažný problém. Dojde k aktivaci lymfatického systému a obnovení jeho standardních funkcí. Výkon těla se samozřejmě zvýší a pro pacienta je to jen dobře. V opačném případě by si velmi ublížil (zde vidíme velký rozdíl oproti klasické medikaci, která by klientovi bez hledání příčin vyčerpání naordinovala vitamínový a energetický mix na zvýšení výkonu).

Dále Soňa Jarošová uvádí několik informací o elektrických aspektech energoterapie:

Tělo člověka je v podstatě biochemický článek, který převádí chemickou energii z potravin a vzduchu na energii kinetickou (ve svalech) a elektrickou (pro nervovou soustavu). V případě rozladění celého systému dojde k nerovnováze, kdy není dost energie elektrické k ovládání myšlení a těla, nebo kinetické k manuální činnosti. Zatímco napětí zůstává téměř stejné, kapacita klesá – a to až k nule (bezvědomí, nefunkční orgány…). Pokud však energetické poměry harmonizujeme, dojde k téměř okamžité úlevě: vše do sebe proporcionálně zapadá a tělo i myšlení běží hladce. Rozhodně však nedoporučuji dělat nějaké pokusy s elektřinou: energoterapie je založena na harmonizaci – s elektřinou zvenčí to nemá žádnou souvislost.

Terapeutické centrum OCEÁN se nezabývá spiritismem. To mohou potvrdit desítky spokojených klientů. Terapie energií                            ( energoterapie ) je jeden z fyzikálních fenoménů, praktikovaných tisíce let asijskými kulturami. Do současné podoby jej dovedlo několik specializovaných terapeutů, někteří z nich (ti evropští) si však neuměli vynikající účinky terapie vyložit jinak, než působením vyšších sil. Jedná se ale o terapii, která není založená na víře – je to terapie založená na fyzikálních  a chemických procesech v lidském těle.

 

Pokud se chcete na cokoli o ENERGOTERAPII zeptat, rádi Vám odpovíme na tel. čísle 728 467 363 nebo emailové adrese jarosona@seznam.cz, které mimo jiné najdete na web. stránkách terapeutického centra OCEÁN  www.energieprozdravi.cz