Zánět spojivek (neboli konjunktivitida) je zánět spojivky, která pokrývá oční víčka i oko. Jedná se o běžné, nezávažné onemocnění, při kterém se objevuje přecitlivělost, pálení, svědění či řezání v očích. Dále také pocit cizího tělesa v oku, zarudlost, suchost a další problémy.

Rozdělení zánětů spojivek

Záněty spojivek můžete rozdělit podle průběhu na hyperakutní (příznaky onemocnění se projeví během několika hodin po setkání s infekcí), akutní (příznaky se projevují během několika hodin až dnů) a chronické (trvá déle než 4 týdny). Konjunktivitida se dále dělí podle původce na infekční, jejíž původci jsou bakterie, viry, paraziti, plísně, a na neinfekční vznikající z trvalého dráždění (např. v souvislosti s alergií).

Bakteriální zánět spojivek

Tento druh zánětu má hnisavý charakter, vzniká během několika hodin a nejčastěji se projevuje v zimních měsících a na jaře. Bakteriální zánět spojivek může být buď hyperakutní, akutní, nebo chronické.

Hyperaktuní forma je způsobena infekcí bakterií Neisseria gonorrhoeae nebo Neisseria meningitis. Při hyperaktuním zánětu spojivek dochází k otoku víček, hnisavé sekreci a zduření uzlin. K léčení tohoto druhu zánětu se používají antibiotika ve vysokých dávkách.

Akutní bakteriální konjunktivitida je způsobena streptokoky, hemofilusem nebo stafylokoky. Tato forma zánětu se projevuje nejčastěji slzením a hlenohnisavou sekrecí. Spojivky jsou na první pohled prokrvácené. Chronická forma bakteriálního zánětu je způsobena zlatým stafylokokem, nebo střevními bakteriemi. Tento druh zánětu bývá doprovázen zánětem víček.

Virový zánět spojivek

Virové záněty spojivek jsou nejběžnějším druhem onemocnění. Jejich typickým příznakem je pocit písku v očích. Zánět spojivek vzniká z předmětů osobní hygieny, které jsou kontaminované sekretem z očí či dýchacího traktu, nebo přímým stykem s infikovanou osobou.

Virový zánět spojivek mohou způsobit adenoviry nebo viry herpes. Zánět způsobený adenoviry je velice infekční onemocnění a snadno se přenáší. Oční sekret je vodnatý a lehce hlenovitý. Zánět vzniklý kvůli herpes viru se projevuje zvětšenými uzlinami a na spojivce lze najít drobné váčky.

Alergický zánět spojivek

Tento druh zánětu vzniká vlivem alergické reakce. Zánět spojivek způsobený alergií se projevuje nejčastěji svěděním, pálením, nadměrným slzením, otokem víček a spojivky. Oční sekret je vodnatí až hlenovitý. Tento druh zánětu se vyskytuje buď sezónně, nebo celoročně.

Chlamydiový zánět spojivek

Zánět spojivek způsobený chlamydiemi je speciální druh zánětu (tzv. trachom), který se u nás nevyskytuje. Tento zánět se objevuje v zemích třetího světa a to z důvodu špatné hygieny. Chlamydiový zánět spojivek může vést až ke slepotě. Léčí se většinou antibiotiky.

Příznaky zánětu spojivek

Mezi nejčastější příznaky virové konjunktivitidy patří:

 • pocit „písku v očích“
 • výtok z očí (vodnatý až hlenovity)
 • zarudlé spojivky očí

Bakteriální zánět spojivek se projevuje:

 • zarudlé spojivky očí
 • hustý a hnisavý výtok z očí
 • bolest v oku

Alergický zánět spojivek poznáte podle:

 • svědění
 • pálení
 • bledé spojivky

Chlamydiová infekce se projevuje příznaky jako:

 • pocit cizího tělesa v oku
 • hnisavý výtok z očí

Příčiny zánětu spojivek

Zánět spojivek může být vyvolán celou řadou faktorů. Mezi nejčastější patří:

 • suchost očí
 • snížená imunita
 • nachlazení
 • rozšíření zánětu
 • přílišná námaha očí (např. u televize či počítače)
 • prašné a zakouřené prostředí
 • reakce na kontaktní čočky
 • nedostatek vitaminu B2 a B6
 • léky 

Léčba

Lehké záněty spojivek se vyléčí samy, postačí očím dopřát odpočinek. U vážnějších případů je vhodné navštívit lékaře, který zvolí patřičnou léčbu. Při léčení zánětu se používají oční kapky a masti, u bakteriálního zánětu se navíc používají antibiotika a u alergického zánětu zase antihistaminika.

Prevence

Pro zabránění vzniku zánětu spojivek je nejdůležitějším prvkem zvýšená hygiena. V případě rozvoje infekce je nutné používat zásadně své prostředky osobní hygieny, udržovat si stále čisté ruce, zbytečně si nesahat a nemnout oči a v nepříznivých povětrnostním podmínkách oči dostatečně chránit.