Pořízení automobilu pomocí úvěru nebo leasingu

Chcete si koupit automobil, ale nemáte dostatek finančních prostředků? Nebo máte dostatečnou hotovost, ale ušetřené peníze chcete investovat do něčeho jiného? Pak si můžete pořídit auto na splátky a to dvěma způsoby – pomocí úvěru nebo leasingu.

Leasing na auto

Leasing je jednou z možných variant, jak si pořídit automobil bez finančních prostředků. Tato alternativa je velice oblíbená u firem, u kterých bývá obtížnější získat úvěr. Mezi hlavní výhody leasingu patří rychlé a jednoduché uzavření smlouvy, leasingové společnosti neprověřují schopnost splácení tak jako banky či dané fixní splátky.

Velkou nevýhodou této varianty je skutečnost, že až do poslední splátky nejste majitelem vozu, ale pouhým nájemcem. Mezi další nevýhody patří např. placení DPH z nájmu, každý automobil musí mít povinné i havarijní pojištění, v případě předčasného splacení se udělují sankce atd.

Úvěr na auto

Další možností je vzít si auto na úvěr, což je velice oblíbenou alternativou u soukromých osob, neboť i v současné době platí, že lidé dávají přednost této variantě z důvodu, že jsou již od počátku majiteli vozu. Dalšími výhodami je doba splácení, která není limitována jako u leasingu, možnost nulové akontace, neměnná výše splátek, možnost předčasného splacení bez sankce apod. Nevýhodou úvěru je uložení velkého technického průkazu u společnosti až do splacení úvěru a delší doba vyřízení úvěru.

Leasing mezi osobami

Pokud jste se rozhodli koupit vozidlo, případně jiný dopravní prostředek přes inzerát nebo od známého či kamaráda a nemáte dostatečnou hotovost, pak je možné auto koupit pomocí leasingu mezi osobami, což znamená, že leasingová či úvěrová společnost poskytující takovouto službu zaplatí prodávajícímu peníze v hotovosti a kupující pak tyto peníze za vůz splácí v pravidelných měsíčních splátkách.

Leasing mezi osobami je vhodný volit, pokud se člověk dostane do situace, kdy nemá dostatečnou hotovost na auto a rád by prodávajícímu platil ve splátkách. Ten však na své peníze spěchá a chce vyplatit částku za auto najednou.

Rady pro výběr financování Vašeho nového vozidla:

  • Nejprve si vyberte automobil a způsob financování.
  • Zjistěte si výslednou cenu za vozidlo.
  • Zjistěte, jak velké jsou sankce v případě pochybení.
  • Porovnejte ceny povinného a havarijního pojištění ve smlouvě s konkurencí.
  • Pokud se jedná o starší automobil, dejte přednost úvěru před leasingem.

Kupujeme auto na leasing

Před koupí nového vozidla je nutné rozmyslet si, jakou formou si nový automobil pořídíte. Na výběr máte několik variant, přičemž každá z nich skrývá různé výhody a nevýhody. Můžete zvolit koupi za hotové, na úvěr nebo pořídit si auto na leasing. My se zaměříme na poslední variantu.

Koupě na leasing

Základní charakteristikou a rozdílem oproti ostatním formám nákupu je u leasingu skutečnost, že na vás hned nepřechází vlastnické právo. Po dobu leasingu jste jako obstaravatel automobilu pouze v postavení nájemce.

Leasing na auto je výhodný především pro podnikatele. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, je to způsob, jak si rychle pořídit nový nebo ojetý vůz. Oproti pořízení automobilu na úvěr patří mezi výhodu leasingu to, že koupě automobilu nevede z účetního hlediska k zadlužení společnosti. Leasingová společnost totiž za vás zaplatí většinu z kupní ceny, pouze tzv. akontaci (10%) zaplatíte vy.

Půjčenou částku pak splácíte dle předem sjednaného splátkového kalendáře. Výhodou leasingu jsou také neměnné podmínky splácení po celou dobu trvání leasingové smlouvy s předem daným úrokem a po sjednanou dobu určitou. Po skončení splácení a zaplacení odkupní ceny se následně stanete majitelem vozidla.

K nevýhodám leasingu patří zejména skutečnost, že během splácení jako nájemce nejste oprávněn s automobilem libovolně nakládat. Ke všem úpravám apod. potřebuje souhlasu pronajímatele.

Druhy leasingu

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu – finanční a operativní. U finančního leasingu jde o pronájem vozidla, kdy nájemce po skončení splácení odkoupí vozidlo do svého vlastnictví, kdežto po skončení operativního leasingu dochází k návratu najetého automobilu zpět pronajímateli.

Leasing po účetní a daňové stránce

Účetní a daňové řešení leasingu se liší podle zvolené formy pořízení, rozdíly jsou v daňovém posouzení finančního a operativního leasingu.

Všeobecně mezi podmínky pro daňovou uznatelnost patří časového rozlišení první zvýšené částky, dále podmínka doby nájmu alespoň 54 měsíců. Po ukončení doby nájmu by měl bezprostředně následovat převod vlastnických práv na nájemce, nesmí zde vzniknout časová prodleva. Další podmínkou je, že kupní cena automobilu nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená z pořizovací ceny vozidla, kterou by měl automobil při rovnoměrném způsobu odpisování k datu prodeje.

Daňová a účetní problematika leasingu je poměrně komplikovaná, a proto pokud se rozhode pořídit si auto na leasing, je vhodné vyhledat spolupráci daňového poradce.