Máte ve své firmě nové obráběcí stroje a nevíte, jak se o ně starat, aby nedošlo k případné poruše? Nebo vlastníte řadu obráběcích strojů a nikdy jste se nezajímali o jejich údržbu? Pak pokračujte ve čtení, tento článek Vám nastíní, jaké jsou zásady údržby strojů, jak často by se měly provádět kontroly a co by se nemělo opomenout.

Poruchovost strojů

Už se Vám někdy stalo, že na Vašem obráběcím stroji došlo k nějaké poruše? Na vině může být celá řada faktorů, avšak mezi nejčastější a nejpravděpodobnější příčiny se řadí právě zanedbaná údržba. Je to způsobeno tím, že v dnešní době čím dál tím více lidí šetří na čemkoliv, výjimkou nejsou ani obráběcí stroje. Vlastníci snižují výdaje za pravidelné údržby. Díky tomu se pak zvyšuje riziko poruchy. Nakonec když dojde k tomu, že obráběcí stroj přestane vyrábět nebo vyrábí vadné kusy, majitelé stroje musí zaplatit daleko vyšší náklady za generální opravy obráběcích strojů.

Údržba obráběcích strojů

Údržba obráběcích strojů je důležitým a nezbytným předpokladem pro bezproblémovou výrobu. Proto by ji vlastníci obráběcích strojů neměli podceňovat a dodržovat pravidelné kontroly i v době velkého výrobního vytížení strojů.

Zásady údržby

Každá firma, která si pořizuje nový obráběcí stroj, by měla dohlédnout na to, že dodavatel stroje nějakému zodpovědnému člověku vysvětlí, jak stroj obsluhovat a jak se o něj starat. Pokud už obráběcí stroj vlastníte, berte v potaz následující body:

  • Vytvořte časový plán údržby a dodržujte ho.
  • Zaveďte u každého obráběcího stroje deník, kam se budou zaznamenávat veškeré údržby. Tyto záznamy poslouží jako podklad servisním technikům kvůli rychlému odstranění závad.
  • Zaznamenávejte si do evidence náhradní díly kvůli jejich opotřebení.
  • U jednotlivých strojů označte jednotlivé náplně stroje.
  • Zaznamenávejte si veškeré servisní zásahy a vynaložené náklady pro odstranění těchto vad.
  • Pokud dojde k závadě, nechte ji co nejdříve odstranit.

Pravidelné údržby

Údržba na obráběcích strojích by se měla provádět pravidelně. Údržba by se měla provádět denně, týdně, měsíčně, ročně a také dle provozních hodin.

Monitorování obráběcích strojů

Obráběcí stroje byste měli kvůli jejich přesnosti a výrobě pravidelně monitorovat. Monitorování totiž napomáhá v tom, aby firma měla dohled nad tím, že stroj vyrábí díly v požadované kvalitě. Toto monitorování se provádí pomocí testů:

  • měření kruhové interpolace
  • měření vibrací rotujících zařízení
  • měření upínací síly
  • měření přesnosti polohování stroje

Díky těmto měřením se často objeví chyby na strojích, o kterých nikdo nevěděl, nebo jsou např. zdrojem špatně vyrobených kusů.