Chladící věže se instalují zpravidla do tepelných elektráren, případně do jiných průmyslových objektů jako jsou chemičky či rafinérie. Jejich úkolem je ochlazování použité chladící kapaliny na nízké teploty, obvykle 26-23 °C.  Existují dva základní typy chladících věží – otevřené a uzavření chladící věže. Jaký je mezi nimi rozdíl a na jakém principu fungují? Na co se zaměřit při výběru vhodného dodavatele?

Na jakém principu věže fungují?

Chladící věž je jako obrovský tepelný výměník, ve kterém se teplá přivedená voda rozstřikuje na malé kapičky. Ty jsou poté ochlazovány ve většině případů proudem stoupajícího vzduchu a ven do ovzduší se z věží dostává už jen čistá pára. Typický komínovitý tvar konstrukce věže je důležitý pro zajištění správného tahu, zvýšení rychlosti v místě zúžení a nasávání vzduchu zezdola.

Výhody tohoto typu chlazení jsou v nižší energetické náročnosti i nižší pořizovací ceně. Chladící věže však potřebují hlídat kvalitu vody a zabezpečit protimrazové ochrany.

Otevřené chladící věže

Otevřené chladící věže fungují na principu rozstřikování chladící vody v horní části věže a následném stékání této vody do vany, kde proti stékající vodě proudí vzduch, který zajistí ochlazení chladící vody na požadovanou teplotu. Takto ochlazená voda je poté nasávaná čerpadlem a proudí zpět k přístroji. Otevřené chladící věže jsou navrhovány pro aplikace s čistou nebo znečištěnou chladicí vodou. Tyto dva typy se od sebe liší typem použité výplně, neboť znečištěná voda potřebuje pro plynulé stékání ve výplni větší kanálky.

Uzavřené chladící věže

Uzavřené chladící věže se vyrábějí s trubkovým výměníkem a nedochází u nich ke styku chladící vody s okolní atmosférou. Chladící voda proudí trubkovým výměníkem, na který je rozstřikovaná voda. Po těchto trubkách voda steče dolů zpět do záchytné vany a ze stěn se pak odpařuje do proudícího vzduchu, který do věže proudí pomocí ventilátoru. V  chladících trubkách je tedy voda ochlazena  na požadovanou teplotu a tlakem odvedena z chladící věže.

Na co se zaměřit?

Pokud budete vybírat nového dodavatele chladící věže zaměřte se především na otázku materiálu. Základním stavebním prvkem by měl být pokud možno sklolaminát zesílený polyesterem, který zaručeně dokáže odolat korozi vyvolané standardní vodou i účinkům agresivních vod. Výhodou tohoto materiálu je i jeho bezúdržbovost.

Velkou výhodou je také, pokud jsou chladící věže vybaveny speciálními žaluziemi komůrkového typu. Tyto žaluzie totiž dokážou zamezit rozstřiku vody mimo chladící věž i při nepříznivých povětrnostních podmínkách, zabraňují průchodu větších nečistot a také stíní sluneční paprsky a tím  omezují růst řas ve sběrné vaně