V dnešní moderní době je vědecky zjištěna a regulována téměř jakákoli společenská a technická oblast. Stále však probíhají ničivé požáry, které v několika hodinách zničí obrovské majetky a mohou být příčinou zranění a usmrcení. Nejde jen o požáry stohů slámy, nebo opuštěných objektů. Požáry často vznikají přímo v jádru civilizace. Jsou to sklady, výrobní objekty, obchodní centra, hotely. V atmosféře s obsahem kyslíku 21% prostě velké množství látek hoří to je daný fakt a zakázat používaní hořlavých látek většinou není reálné. Je zde hasičský záchranný sbor, již celá staletí řeší požáry stále lépe a profesionálněji. Skutečností je však také to, že před sto lety nebyly rafinérie ropy a sklady plastů. Zásah hasičů lze částečně usnadnit samočinným stabilním hasicím zařízením. Požár v budově je zjištěn a hašen samočinně bez potřeby lidského zásahu. Podrobněji se o těchto zařízeních dočtete na stránkách www.sprinkplan.cz