Zaměstnanci naší banky jsou často vystavováni velmi stresujícím situacím, proto se snažíme, především nově příchozím zaměstnancům, pomáhat s jejich zvládnutím. V rámci toho spolupracujeme s agenturou Signum, která kromě teambuildingů pořádá také kurzy na pomoc ve zlepšení komunikačních dovedností. Tyto kurzy pomáhají našim zaměstnancům zvládat konflikty a námitky, pomáhají k asertivnímu jednání a efektivnímu zvládání emocí, učí i to, jaké jsou principy otevřené komunikace a především nenásilné komunikace.

Financování těchto kurzů se nám vyplatí, naši zaměstnanci jsou klidnější, odolnější stresu. Zákazníci jsou spokojení, protože se s ním hezky jedná a zaměstnancům se dobře pracuje, takže jejich výkonnost stoupá.

S přístupem agentury jsme velmi spokojeni, školiteli jsou jen ty nejlepší odborníci, kteří si vědí rady v každé situaci, rozhodně bychom neměnili, protože komunikační dovednosti našich zaměstnanců stoupají.