Terapie energií jako přirozená cesta

Poslední dobou se na naše Terapeutické centrum OCEÁN ( www.energieprozdravi.cz) obracejí klienti, kteří obdrželi některé zavádějící informace, s dotazy:

–       Zda používáme elektřinu

–       Jestli nabíjení neničí tělo nebo duši

–       Zda se nejedná o spiritismus apod.

Jako dlouholetí poskytovatelé Terapie energií případně energoterapie (jedná se o totéž) musíme všechny tyto informace uvést na pravou míru:

Terapie energií je prováděna výhradně s použitím energie Těla. Harmonizací energetických pochodů v organismu klienta dosáhne samo jeho tělo výrazného nárůstu energetického potenciálu. Pro laika neuvěřitelné, pro Terapeutické centrum OCEÁN Rakovník denní praxe.

Soňa Jarošová, terapeutka:

Každý klient, který projde energoterapií, zaznamená bezprostřední zlepšení svých výkonů. Ovšem energie je inteligentní: harmonizace energetických procesů znamená, že dojde k vyrovnání všech potenciálů do harmonického celku. Není tedy možné přát si vyšší pracovní výkon v zaměstnání (mentální posilu), když má například lymfatický systém závažný problém. Dojde k aktivaci lymfatického systému a obnovení jeho standardních funkcí. Výkon těla se samozřejmě zvýší a pro pacienta je to jen dobře. V opačném případě by si velmi ublížil (zde vidíme velký rozdíl oproti klasické medikaci, která by klientovi bez hledání příčin vyčerpání naordinovala vitamínový a energetický mix na zvýšení výkonu).

Dále Soňa Jarošová uvádí několik informací o elektrických aspektech energoterapie:

Tělo člověka je v podstatě biochemický článek, který převádí chemickou energii z potravin a vzduchu na energii kinetickou (ve svalech) a elektrickou (pro nervovou soustavu). V případě rozladění celého systému dojde k nerovnováze, kdy není dost energie elektrické k ovládání myšlení a těla, nebo kinetické k manuální činnosti. Zatímco napětí zůstává téměř stejné, kapacita klesá – a to až k nule (bezvědomí, nefunkční orgány…). Pokud však energetické poměry harmonizujeme, dojde k téměř okamžité úlevě: vše do sebe proporcionálně zapadá a tělo i myšlení běží hladce. Rozhodně však nedoporučuji dělat nějaké pokusy s elektřinou: energoterapie je založena na harmonizaci – s elektřinou zvenčí to nemá žádnou souvislost.

Terapeutické centrum OCEÁN se nezabývá spiritismem. To mohou potvrdit desítky spokojených klientů. Terapie energií                            ( energoterapie ) je jeden z fyzikálních fenoménů, praktikovaných tisíce let asijskými kulturami. Do současné podoby jej dovedlo několik specializovaných terapeutů, někteří z nich (ti evropští) si však neuměli vynikající účinky terapie vyložit jinak, než působením vyšších sil. Jedná se ale o terapii, která není založená na víře – je to terapie založená na fyzikálních  a chemických procesech v lidském těle.

 

Pokud se chcete na cokoli o ENERGOTERAPII zeptat, rádi Vám odpovíme na tel. čísle 728 467 363 nebo emailové adrese jarosona@seznam.cz, které mimo jiné najdete na web. stránkách terapeutického centra OCEÁN  www.energieprozdravi.cz