Probuzení obra.

Řešili jste někdy otázky jako např. „ Kdo vlastně jsem“? Mohu vědomě ovlivnit svůj život“ ?  Odpovědi můžeme získat v TCO (kvantová terapie). Název hned nenapoví, oč vlastně jde.

Kvantová terapie je jedna ze služeb, které poskytuje Terapeutické centrum OCEÁN, www.energieprozdravi.cz .

V prvním terapeutickém kroku jsem byl seznámen s existencí pevné pozice (perspektivy)   pozorovatele. Toho, kterého nevnímáme, jako když sedíme v kině a sledujeme film, který právě žije na plátně. Nikdo si ale nevšimne plátna, bez kterého by nemohl sledovat odehrávající se příběh, plátna, které tam VŽDY JE. To, že je i v nás pozorovatel, který má pro nás ohromující význam, můžeme zjistit až technikami, které Soňa Jarošová, terapeutka TCO (kvantová terapie), za tímto účelem provádí.

Ano – kvantová terapie vychází z poznatků kvantové fyziky.

Slyšel jsem to poprvé, připadalo mi to jako science fiction, ale kvantová terapie je o osobním prožitku, takže vše co jsem se dozvěděl, zároveň jsem i mohl prožít.

Víte, jak to funguje?

Zažívám strach a odmítám ten pocit i podněty k němu vedoucí. Tím se začnu bránit této energii, kterou označím jako strach. Když ji označím, ohraničím ji a znemožním další pohyb, zhmotním ji a začíná existovat.

 

Podobně to funguje i s emocemi a vzorci chování, které nás ovlivňují, aniž si toho musíme být vědomi. V průběhu terapie jsem si poprvé uvědomil, jak si svými fixními postoji vytvářím omezení a ohraničení sebe, své osobnosti, ale i svého okolí, dle kterých v okamžiku nastavení svého autopilota jednám. Nelze tomu nevěřit, na seminářích pod vedením Soni Jarošové to prožíváte v průběhu terapeutických cvičení až k závěru: totiž zjištění, kdo doopravdy jsme.

Kvantová terapie nám pomáhá pochopit, že vše je spojeno se vším. A právě ona prázdnota i  jednota, když její zkušenost odchází a zase přichází, rozpouští vliv dřívějších vzorců myšlení a přesvědčení. Pouze jeden přechod do této roviny může změnit chronický způsob chování a tím celý náš život.

Možná Vás napadá stejně tak jako mne „Proč vlastně zakoušet onu zkušenost? Váš život dostane nový smysl. Poznání sama sebe odstraňuje předsudky, hodnocení, bolest z odtržení a pocit konkurence. Vy budete ten, kdo bude vědomě řídit svůj život a tato volba Vám dá svobodu a plnost bytí.

Většina psychologických a spirituálních systémů vyžaduje víru a přesvědčení k dosažení zkušenosti oné jednoty.  Kvantová terapie vychází z vnímání relativnosti vědomí a nabádá člověka k tomu, aby jeho správnost přijal pouze svým subjektivním prožitkem. Dovoluje zkušenostní cestu, na které člověk zakouší vesmír a pozici pozorovatele, vnímání jím stvořených skutečností a niterné spojení všeho.

 

Děkuji Soňa Jarošové za tento ohromující zážitek a poznání, které mi přinesl.

Těším se, až znovu navštívím Terapeutické centrum OCEÁN v Rakovníku, www.energieprozdravi.cz.