Konvektomat bol vždy zjavne najčastejším a najznámejším multifunkčným prístrojom. Toto je určené tým, že danými mierami povoľuje jednoznačne najlepší výkon tepelného spracovania za jednotku času pri najnižšej zastavanej ploche. Stravu je možno tepelne upraviť varením v horúcom vzduchu, dusením, ale i pečením, pražením a grilovaním. Takisto je možno konvektomat nasadiť pre promptné rozmrazovanie, a obnovu stravy, kysiareň, zaváranie, sušenie ovocia a iné technologické postupy. Hocktorý zo spomínaných možností je možné naprogramovať a proces následne beží nezávisle od obsluhy. V poslednej dobe sa zvyčajne pre správu procesov v konvektomate používa vpichová teplotná sonda 3 až 6 bodová. Je veľmi veľa výrobcov, ktorí vyrábajú skutočne akostné konvektomaty. Pre usmernenie potenciálnych zákazníkov je dôležité skonštatovať, že taktiež poprední výrobcovia (Elektrolux Profesionál, Zanussi Profesionál, Rational, Unox a pod) zhotovujú konvektomaty skutočne rozličných technických parametrov a výkonov. Originálnu ponuku konvektomatov nájdete práve na stránkach spoločnosti GastroCorp – www.gastrodirect.sk. Významným rozdielom je štýl produkovania horúceho vzduchu, ktorý potom účinkuje v komore konvektomatu. Konvektomaty je možné zohnať nástrekové (čo je vlastne nástrek na horúce teleso a vyparenie do priestoru). Týmto postupom vytvorená para môže mať maximálnu teplotu okolo 99 °C a jej zvyšné parametre nezískajú taký prenos tepla do potraviny, ako para získaná vo výrobníku pary (bojleri), ktorá máva teplotu až 130°C. Práve tak postup riadenia konvektomatu v prevádzke ,,para“ je absolútne iný. Ďalším významným činiteľom je podoba a veľkosť / kapacita komory. Výhodné sú konvektomaty s pozdĺžnym zásuvom, lebo je možnosť použiť aj menšie gastronádoby. Prednosťou konvektomatu je zdravá príprava potravín, uchovanie vitamínov, minerálov a uchránenie chuťových vlastností. Ekonomicky ide o značne šetrný spôsob tepelnej úpravy s dôležitým zmenšením úbytkov hmotnosti (minimálne o 15%) obzvlášť u mäsa, úspora vody, energie a tukov pri tepelnom spracovaní.

//