Zdravotní potíže našich dětí

Neobvyklé slovní spojení rostoucí židle mě poněkud zaskočilo a pobavilo zároveň. Co si pod ním může člověk představit? Nejedná se o nějakou novou rostlinu? Internet mi podal velmi jednoduché vysvětlení. Není to nic exotického, jedná se o dětské židle. Jsou polohovatelné a snadno se přizpůsobí měnícím se potřebám dětského organismu. V podstatě rostou s ním. Rodiče jsou tak ušetřeni kupování nových židlí, když z těch starých děti vyrostou. Je to výhodné jak z ekonomického hlediska, tak i po stránce zdravotní. Organismus dítěte netrpí v důsledku nevhodného sezení.

Potřeba dětské židle je dána určitými zákonitostmi. V dětství si utváříme správné držení těla, které můžeme ovlivnit pozitivně či negativně právě sezením. Podporujeme tak souměrný rozvoj svalstva, vzpřímený postoj, přiměřené svalové napětí či přirozené zakřivení páteře. Převaha stresu nad fyzickou aktivitou je charakteristickým rysem současného životního stylu. Přiměřená pohybová aktivita je velmi důležitá pro zdravý rozvoj lidského organismu. Nedostatek pohybu může způsobit nejrůznější zdravotní obtíže jako např. obezitu, vadné držení těla nebo bolesti hlavy a zad. Období dětství a růstu je nejdůležitější fází harmonického rozvoje člověka a je rozhodující pro prevenci zdravotních potíží. Kritická je fáze od šesti do devíti let, tedy mladší školní věk.

Důležitost pohybu, ale i zdravého sezení pro dítě každého věku je nevyvratitelná. Kvalita stolu, postele a dětské židle by měla být pro zdravý vývoj dítěte maximální. Doma u počítače a televize, ve škole v lavicích a u školních úloh děti stále sedí. Čas na pohyb pak nezbývá. Kvalitní rostoucí židle, stoly a postele dokáží alespoň částečně vykompenzovat tento pohybový deficit a pomoci našim dětem ke zdravému spánku i správnému držení těla. Pravidelný pohyb ovšem v žádném případě nenahradí.