Jestliže kdokoli přesně ví ako vytvoriť www stránku, tak samozřejmě nemá problém a může si bez potíží vyrobit bez obalu své internetové stránky v domě . Jistě je zapotřebí říct, že vytvoření webové stránky může být vcelku triviální a stvořit je může fakt téměř každičký člověk. Realita je taková, že mnohdy na webové stránky stačí i prostý člověk. 

Téměř jakákoli organizace by měla být značně kvalitně vidět. Jestliže tomu tak není, tak většinou dochází k velmi nesympatické situaci, kdy daná instituce není schopna získat téměř žádné finance . Když nějaká společnosti zvolí profesionálně web stránky, tak bude mít nepochybně bez potíží úspěch. Tyto webové stránky jsou zpravidla hodně transparentní a řádné , což je perfektní . 

Zjev téměř čehokoli je dost klíčový a mnohdy téměř nezbytný . Jestliže něco hodně precizně vypadá, většinou je to ovšem také i hodně úspěšné. Jestliže si vezmeme samotné internetové stránky, tak u těch je velice důležitý v původní řadě design webu. Tenhle může bez obalu dát najevo , jestli jsou internetové stránky doopravdy moc cenné a umí získat peněžní prostředky a dělat propagaci . 

Jestli si kdokoli myslí, že www stránky nejsou až tolik podstatné , tak se pochopitelně moc mýlí, jelikož zejména webové stránky můžou mnohé pospolitost pomoci . Jestliže bude tato instituce volit webove stránky zadarmo, tak jistě pouze dost těžko může být doopravdy úspěšná. je třeba za webové stránky dát určitě vcelku vysoké finance , které se ale později vrátí.