Co je vlastně telemarketing

Telemarketing je činností, kterou po telefonu získáváme a rozvíjíme vztah se zákazníkem. V České republice telemarketing začal být nabízen někdy v letech 1993 – 1994, tehdy byl spíš pouze podpůrnou činností k jiným marketingovým aktivitám. Skutečná call centra vznikla až kolem roku 1996. Telemarketing je uplatňován převážně u telefonních společností, v bankovnictví, pojišťovnictví ale také jako prostředek prodeje spotřebního zboží a jiných služeb. Větší společnosti využívají tzv. outsourcing – zadávají telemarketing externím společnostem, vzhledem k tomu, že je tato forma pro společnosti levnější a využívá profesionálních operátorů. Telemarketing je jednou z efektivních forem přímého marketingu.
Telemarketing Telemarketing tedy dělíme na aktivní, pasivní a oddělený a přímý mix. Aktivní telemarketing se zabývá oslovováním vybraných klientů, kterým jsou nabízeny služby či produkty dané společnosti. O pasivní telemarketing se jedná tehdy, když operátoři vyřizují telefonáty klientů, kteří zavolají sami. Oddělený a přímý mix je propojováním aktivního a pasivního telemarketingu tzn. operátorům se během dne střídají příchozí a odchozí hovory (tzv. mix).
Firma Logicall Logicall má dlouholeté zkušenosti s aktivním telemarketingem, který je výborným řešením pro individuální požadavky společnosti. Provedení analýzy, určení cílové skupiny respondentů a vypracování projektů na míru je velkou výhodou. Díky profesionálnímu přístupu, který nabízí firma Logicall, klient dosáhne požadovaného výstupu informací. Logicall dokáže rychle změnit cílovou skupinu a nabídku, dle reakce zákazníka a zvýšit tak úspěšnost kampaně. Tato forma přímého marketingu nabízí celou řadu dílčích procesů kampaně, jako je cílení prodejní kampaně, doporučení nejvhodnějších komunikačních kanálů, připravení textů, call skript a reklamních hesel či vyškolení vlastní operátorky, pro prodejní hovory. Je schopná nabídnou i aktuální statistiky prodejní kampaně a celkové vyhodnocení.

Hromadí se vám neuhrazené faktury, máme řešení

V dnešní době není žádnou novinkou, že některý z klientů není tak spolehlivý, jak se na první pohled zdál. Faktury neuhrazené včas se stávají běžnou praxí, pohledávky, které jsou již po datu splatnosti se stále kupí u podnikatelů nebo firem.
Dobrým řešením této situace je tzv. Inkaso pohledávek, což je mimosoudní proces, při kterém se písemně, telefonicky nebo osobně kontaktuje dlužník, což by mělo vést k zaplacení dlužné pohledávky. Obvykle tento krok vyvolá v dlužníkovi pocit kontroly a nutkání dlužnou částku zaplatit. Inkaso pohledávek provádějí někteří podnikatelé nebo firmy samy, ale na českém trhu jsou i specializované společnosti.
Firma Logicall Logicall začala tuto problematiku blíže zkoumat a řešit jí. V současnosti patří k nejlepším firmám zabývajícím se inkasem pohledávek Inkaso-pohledávek na trhu a to hlavně díky svým zkušenostem a serióznímu přístupu. Logicall se dále snaží o snížení lhůt spojených se splatností pohledávek v ČR na co nejkratší dobu.
Věřitelé často pověřují inkasem pohledávek své zaměstnance, ovšem ti mají s inkasem většinou málo zkušenosti a mohou chybovat. V tomto jednání je důležitá komunikace s dlužníkem, ne však vyvíjení nepřiměřeného či hrubého nátlaku, kterého se obvykle dopouští nekvalifikovaní lidé, kteří nejsou v tomto oboru znalí. Je velmi důležité, aby inkaso pohledávek bylo provedeno náležitým způsobem tzn. s citem a odborným přístupem k dané situaci, bez emotivních projevů při jednání s dlužníkem. Jakmile je totiž inkaso prováděno neodborně nebo špatně, může dojít k přerušení odběru nebo dodávek zboží či služeb, proto je podstatné nepřerušení dobrých vztahů mezi věřitelem a dlužníkem, zejména u vztahů dodavatelsko – odběratelských.
Správným krokem tedy je nespoléhat na vlastní síly, ale kontaktovat odborníky, kteří vědí, jak jednat ve věci nedobytných pohledávek. Věřitelé, kteří spolupracují s firmou jako je Logicall, zabývající se inkasem pohledávek, dosahují rychlejšího toku peněz a likvidity.
Inkasní služby poskytované firmou Logicall, zvyšují likviditu pohledávek a zajišťují tak ziskovost firmy.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Každý věřitel si zaslouží, aby se s dlužníkem vypořádal tak, jak bylo stanoveno a dlužená částka se k němu opět navrátila v plné požadované výši. Ne vždy je ale dlužník natolik schopný, aby svůj závazek splnil. Dluh buď splácet nechce, anebo neumí. Neschopnost splácet se prohlubuje a ve stresové situaci se už neocitá jenom dlužník, ale i věřitel.

Jak se vypořádat s nesplácejícím dlužníkem?

Věřitel může čekat na zázrak a stále doufat v to, že dlužník splní své povinnosti a dlužnou částku nakonec splatí. Utíká však čas a narůstají penále z prodlení, situace se zhoršuje a nalézt východisko je stále obtížnější.

Vypořádání se s dlužníkem stojí věřitele čas i finanční prostředky, které mu už nikdo nezaplatí. Jak v tuto chvíli postupovat?

Jednou z variant je obrácení se na soud. Ještě než vám rupnou nervy, popřemýšlejte i o alternativním řešení – mimosoudním vymáháním pohledávek. Druhá možnost bude možná efektivnější a účinnější. Jednat za sebe necháte zkušené profesionály, kteří mají s podobnými případy zkušenosti a vědí, jak situaci co nejlépe zvládat.

Proč zvolit mimosoudní vymáhání pohledávek?

Mimosoudní vymáhání pohledávek není nelegální. Úspěšnost mimosoudního vymáhání pohledávek tkví většinou v psychologickém tlaku a důslednosti vymahače, který dlužníka pravidelně navštěvuje a konzultuje s ním situaci.

Cílem mimosoudního vymáhání pohledávek je nalezení společně přijatelného řešení, vyhovujícího věřiteli i dlužníkovi. Soudy mohou být v některých situacích nepružné a jednání zdlouhavá. Za vše je nutné platit. U mimosoudního vymáhání pohledávek máte jistotu individuálního přístupu a zaplatíte až potom, co získáte zpět dlužnou částku.

Ušetřete si práci i starosti

Už žádné plané telefonáty, korespondence a jiné výzvy. Pokud se dlužník nestaví k problémům čelem, vy jen plýtváte časem a energií. Pro mimosoudní vymáhání pohledávek je zapotřebí oslovit skutečně spolehlivou firmu, která přinese výsledky a požadovaná provize bude v úměrné výši s vykonanou prací.

S profesionální firmou bude pro vás mimosoudní vymáhání pohledávek téměř bez práce a starostí. Vše potřebné pro vás obstará pověřená osoba, která dá maximum do toho, aby došlo k vypořádání dluhů, a vy jste získali nejen dlužnou částku, ale i případné penále.

Dostanete zpět to, na co máte nárok

Mimosoudní vymáhání pohledávek je jediným spolehlivě účinným prostředkem, jak přimět dlužníka, aby splatil svůj dluh. Nevzdávejte se a jděte si za svým. Oslovte firmu se specializací na mimosoudní vymáhání dluhů a nechte dělat profesionály to, co jim jde nejlépe.

Trable s vedením účetnictví

Znáte to, vedení účetnictví, to je pohoda. Ale jak přijde den, kdy máte odevzdat roční závěrky, evidovat účetní doklady a tak nějak přes rok se na to opomíná s tím, že se to pak dodělá a ke konci se vám pak nahromadí všeho moc.

Tohle přesně zná určitě většina živnostníků a malé podniky. Jenomže tenhle zmatek může mimo jiné vyvolat nepříjemné trable s finančním úřadem, což může vést až k nemilé pokutě. Jak se tomu dá jednoduše vyhnout, je prostě předat tyto starosti profesionální firmě, která se vedením účetnictví zabývá a má prokazatelně dobré reference, protože nechcete dávat své citlivé informace třetí straně, na kterou není spolehnutí.

Potom můžete vyhledat firmu Hajek & Partners, která se zabývá vedením účetnictví v Brně a jeho okolí. Ale v dnešní době internetu se nemusíme omezovat na lokality. Když je potřeba se sejít, lze dojet přeci kdykoliv. Na rovinu, kolikrát ročně se musíte vidět? Se svým účetním? 90% se dá vyřešit telefonem. Nechte tedy své účetnictví na lidech co se tomu vyznají a vy se věnujte tomu, čemu se vyznáte vy.

Hajek & Partners vám pomůžou ve všem, co bude potřeba, nejsou omezeni jenom na jednu činnost, ale komplexně pomáhají, aby jste byl spokojen.

Externí účetní ušetří náklady

S podnikáním souvisí plno starostí a jednou z nich je povinné vedení účetnictví a daňové evidence. Mnoho podnikatelů si v této oblasti poradí samo, jenže předpisy a zákony se neustále upravují a doplňují, takže sledovat všechny změny je mnohdy nad lidské síly. Proto se rozhodně vyplatí najít spolehlivého účetního.

Interní nebo externí účetní?

Pokud jste již rozhodnutí, že potřebujete účetního, stojíte před volbou, zda ho zaměstnat přímo ve firmě nebo si na tuto práci najmout externí společnost.

Outsourcing účetnictví a daňového poradenství je v dnešní době trendem, protože se ukazuje, že umí ušetřit náklady. Nejen pro obrovské firmy s obratem v řádech milionů, ale i pro menší subjekty, zabývající se obchodní činností, vychází výhodněji najmout si externího účetního, který  se kompletně postará o vedení vašeho účetnictví, a vy přitom ušetříte náklady, které byste museli vynakládat při zaměstnávání interního účetního na plný úvazek.

Mnozí účetní dnes nabízí jako doplňkovou službu daňové poradenství, takže se můžou postarat také o vyplnění a podaní daňového přiznání nebo s nimi můžete konzultovat komplikované daňové a účetní případy. Mnoho z nich poskytuje rovněž komplexní ekonomické poradenství.

 

Výhody externího účetního

Většina externích účetních poskytuje službu on-line účetnictví, což jednoduše řečeno znamená, že máte jak vy, tak váš účetní, kdykoliv přístup ke všem vašim datům a dokumentům on-line. Ze svého počítače se můžete připojit do aplikace, kam lze vkládat veškeré faktury, příjmové či výdejové doklady, objednávky a další dokumenty, které váš účetní okamžitě uvidí, zkontroluje a začne zpracovávat. Účetnictví on-line tak umožňuje okamžitou spolupráci mezi vámi a účetním, což vám přinese úsporu času a nákladů na vedení účetnictví.

Externí účetnictví je zkrátka moderní metoda vedení účetnictví, která přináší výhody oběma stranám. Při hledání vašeho nového účetního klaďte důraz na jeho přístup k jednotlivým klientům. Spolehlivý účetní by měl ke každému klientovi přistupovat individuálně, pružně reagovat na jeho potřeby a řešit případné problémy. Externí účetní by vám měl dopomoci k tomu, aby vaše podnikání probíhalo bez starostí.

Změna sídla společnosti do virtuální kanceláře

Jak je to možné? S námi ano, protože u nás platíte jen za čas, po který fyzické prostory skutečně využíváte a skutečně využívat potřebujete. Nemusíte platit za věci, které nepotřebujete, a právě na tom je založena celá naše virtuální kancelář. Vy sami si pracujte, odkud chcete, třeba z parku naproti. My zařídíme zbytek, takže vás vaši klienti najdou, když budou potřebovat, ale budete zbaveni spousty rušivých prvků, ať už jste teprve ve fázi založení s.r.o., nebo je vaše obchodní aktivita dlouho rozběhnutá. Proveďte změnu sídla společnosti do naší virtuální kanceláře.

Změna sídla společnosti na adresu v Praze

Vaše sídlo firmy se může nacházet v několika atraktivních pražských lokalitách, které vám rozhodně neudělají ostudu. Jedná se o adresy v Praze 1, Praze 2, Praze 3 a Praze 9. Stačí si jen vybrat příslušný tarif a délku trvání vaší spolupráce s námi. Spojte se s našimi poradci ještě dnes a změna sídla společnosti bude to pravé pro vaše podnikání a dobrou reprezentaci vaší firmy.

Bližší informace o službě změna sídla společnosti nebo virtuální kancelář získáte na webové adrese www.profi-kancelar.cz nebo na bezplatné zákaznické lince 800 880 110.

Kvalitní pronájem kanceláře v Praze

Být v současné době být dlouhodobým majitelem vlastní kanceláře je pro mnoho podnikatelů poměrně velký  luxus, který si jednoduše nemůže každý dovolit. Jsou zde, ale i jiné možnosti, které můžete využít. Tou první je klasický pronájem kanceláře v Praze, kde vám bude předložena plně zařízená místnost s kancelářským nábytkem a vybavením. Prostor, který vám zajistí maximální soukromí a dokonalé prostředí pro realizaci libovolných obchodních schůzek. Pokud cítíte, že tato varianta není pro vás zkuste využít nabídku sdílené kanceláře.

Pronájem a sdílené kanceláře v Praze

Sdílené kanceláře Praha, vám nabízí jen určitou část pracovního prostoru, jež sdílíte s jinými podnikateli jakéhokoliv zaměření. Model, který je některými businessmany dokonce vyhledáván, nejen z důvodu nižší ceny, ale především kvůli onomu sociálnímu začlenění, které ve finále může přinést i navázání obchodní spolupráce.

Vždy však máte k dispozici precizní a útulné zázemí, které nabývá reprezentativních podob. A právě z tohoto pohledu lze jistě vyzdvihnout význam pražské adresy. Pokud své potenciální zákazníky, partnery nebo klienty vezmete do pěkné, zařízené a moderní kanceláře na prvotřídní pražské adrese, jistě uděláte patřičný dojem.

Praktický pronájem kanceláře v Praze, nebo sdílené kanceláře jsou zkrátka vynikajícími a ekonomickými možnostmi, jak docílit flexibilního využívání těchto prostor, v závislosti na svých každodenních potřebách a povinnostech. Řešení, které stojí opravdu málo peněz a přináší stejný efekt, jako vlastnění běžné kanceláře.

Alternativy klasického založení společnosti

Světový trend v současné době velí usnadnění podmínek při vstupu do podnikání. Přestože Česká republika dosud obdobnou politiku neuplatňuje, existují způsoby komfortního založení společnosti bez počátečních problémů. Mezinárodní finanční korporace (The International Finance Corporation) zveřejňuje každoročně studii, která zkoumá podmínky vstupu do různých podnikatelských odvětví, administrativní zátěž pro potencionální podnikající subjekty, společně s přístupy jednotlivých zemí po celém světě a další kritéria. Česká republika se v roce 2012 umístila na 138. místě co do celkové zátěže při startu nového podnikání. Přitom, jde-li o posuzování komplexních podmínek podnikatelského prostředí, obsadila Česká republika již mnohem příznivější 64. pozici. Nutno podotknout, že počáteční obtíže v rámci procesu zakládání společností, nutnost složení základního kapitálu či nesjednocené procesy zápisu do obchodního rejstříku, potenciální podnikatele často odradí. Za zvážení pak v takových případech stojí koupě ready-made společnosti (již založené společnosti). Investice do ready-made společnosti – ano či ne? Ready-made společnost čeká jen na kupce. Je zapsaná v obchodním rejstříku se splaceným základním kapitálem, přičemž splňuje veškeré zákonné požadavky kladené na podnikající subjekt (název, sídlo, přidělené identifikační číslo, zastoupení jednatele u s.r.o., definovaný předmět podnikání aj.). Jediný rozdíl v porovnání s již obchodujícími subjekty spočívá v nevyvíjení žádné činnosti a s tím související transparentní historií. Veskrze tak nový majitel kupuje společnost bez jakýchkoli závazků s nulovou ekonomickou a účetní historií, schopnou okamžitého fungování na trhu. Na prvním místě, pokud jde o přednosti koupě již založených společností, je nebývalá úspora času, jakož i vyhnutí se možným komplikacím při jednání s příslušnými úřady. Uvedený postup se tak stává výhodným zejména pro začínající podnikatele. V praxi nicméně bývá účelně využíván také pro okamžité rozšíření již zavedených společností. Společnosti na klíč jako alternativa. Jestliže má budoucí podnikatel vyšší nároky na jednotlivé atributy společnosti, lze přistoupit k alternativnímu řešení. Společnost na klíč pak odpovídá specifickým požadavkům klienta, jenž ovlivňuje nejen proces jejího založení, nýbrž i název či zvolený předmět podnikání. Pro mnohé je naopak rozhodující možnost stát se prvním jednatelem nebo společníkem. V rámci postupu založení na jedné straně dochází k úspoře času, protože potřebné aktivity či komunikaci s úřady zajistí pověřený subjekt. Na straně druhé ovšem musí klient disponovat základním kapitálem ve výši 200.000,- Kč (v případě společností s ručeným omezeným) a rovněž počítat se lhůtou potřebnou pro zapsání nové právnické osoby do obchodního rejstříku. Ztrácí tak základní výhody typické pro ready-made společnosti. Nakolik je vyváží možnost osobního přístupu v procesu zakládání vlastní společnosti, je již otázkou ryze subjektivní. Závěrem dodejme, že za současného stavu množství náročných požadavků, zákonných omezení a časových prodlev spojených se vstupem do podnikatelských odvětví, nabízejí ready-made společnosti bezstarostný a podstatně rychlejší postup při získání nebo rozšiřování vlastního podnikání.

 

Založte si s.r.o. rychle a snadno

Jste malý živnostník a právě zvažujete, že si založíte svojí s.r.o.? Netroufáte si však na založení s.r.o. sami a hledáte vhodnou společnost zajišťující kompletní provedení tohoto úkonu? Zkuste společnost Profi-kancelář Praha, která je ověřeným specialistou na zakládání firem. Díky zkušenostem této společnosti máte záruku, že celý průběh založení s.r.o. proběhne dle odpovídajících zákonů a souvisejících náležitostí.

Rychlý proces založení s.r.o.

Celý proces založení s.r.o. trvá pouze 10 pracovních dní od sestavení notářského zápisu. Společnost Profi-kancelář navíc dává garanci, že pokud založení s.r.o. nebude zapsáno v obchodním rejstříku v dohodnutém termínu, dostanete slevu na založení firmy až do výše 100 %.

Založení s.r.o. a navíc poskytnutí sídla firmy se slevou

Kromě založení s.r.o. můžete též využít službu poskytnutí sídla firmy, tzv. virtuální kancelář, která tato společnost také nabízí. Je to velmi elegantní řešení pro společnosti, či podnikatele, kteří nepotřebují vlastní administrativní prostory a mohou je sdílet s dalšími podnikateli.

Jedná se v podstatě o pronájem registrační adresy se zajištěním běžné administrativy a kontaktu s klienty a úřady, o což se stará stálá každodenní recepce. Poskytnutí sídla je k dispozici na prestižních adresách Školská ulice, Praha 1, Karlovo náměstí, Praha 2 a Husinecká ulice, Praha 3. V ekonomické variantě je možné využít i adresy v Poličanské ulici na Praze 9. Pro nově založené firmy navíc sídlo firmy ve virtuální kanceláři se slevou.

Virtuální kancelář vám ušetří peníze

Řadíte se mezi pracovně vytížené lidi, kteří ke svým činnostem využívají kancelář pouze sporadicky? Odrazují vás vysoké náklady za kancelářské prostory na prestižních pražských adresách, přesto byste se rádi takovou kanceláří pyšnili?

V ten moment připadá v úvahu virtuální kancelář, kterou vám může zprostředkovat odborník na slovo vzatý, jímž je společnost Profi kancelář. Specialista, který již dlouhodobě poskytuje tuto stále populárnější a vyhledávanější službu.

Jak funguje virtuální kancelář?

Projevíte-li zájem o virtuální kancelář, domůžete se především lukrativního sídla společnosti, nikoliv fyzických prostor. Díky přijatelným finančním nákladům se tak můžete pyšnit naprosto exkluzivní adresou v samotném centru Prahy, která se bude vyjímat na vašich vizitkách či jiných dokumentech.

Součástí virtuální kanceláře navíc mohou být nejrůznější služby, které pokryjí bezproblémový chod vaší společnosti. Zabezpečeno vám bude přeposílání pošty nebo klasický operátor pro vyřizování běžných telefonátů.

Využít však můžete i pronájem kanceláří nebo zasedacích místností, které vám budou k dispozici kdykoliv budete potřebovat. Virtuální kancelář tak nemusí být pouhou adresou, ale také prostorem, jež poslouží k vyřizování nejrůznějších schůzek, obchodních jednání či jiných sešlostí.

Virtuální kancelář mnoha podob

V závislosti na způsobu vlastní práce, tak můžete volit virtuální kanceláře, jež do posledního detailu odpovídají vašim náročným potřebám. Ostatně Profi kancelář je strůjcem profesionálních a kvalitních služeb, které mají v tomto oboru poměrně dlouhou a přínosnou historii.

Virtuální kancelář může být dalším krokem za lepším a efektivnějším podnikáním, které vám může ušetřit především spoustu finančních prostředků. Okuste služby, které stojí za to.

Starší články Novější články