Snižování nákladů na provoz firmy je v dnešní době časté téma.

Jednou z možností je investovat méně peněz na pořízení nemovitosti nutné pro podnikání, v případě nutností navyšování počtu zaměstnanců pak volba takového řešení, kdy se obejdou bez dalších kancelářských prostor.

Díky recesi se v ČR uvolnil prostor pro alternativní formy zaměstnávání i podnikání. Podniky a podnikatelé vyhledávají zdroje úspor – ať už z důvodu redukce nákladů na kancelářské prostory nebo z důvodu zavádění flexibilního způsobu práce.

Trendem dneška je možnost práce z domova. A to jak pro podnikatele, tak pro zaměstnance.  Virtuální sídlo společnosti toto ideálně umožňuje. Rozdíl v provozních nákladech vynaložených na provoz klasické kanceláře a náklady na virtuální sídlo firmy je značný.

Společnost OFFICE PARK BRNO nabízí virtuální sídlo společnosti za velice přijatelnou cenu. Výhodou virtuální adresy na Třídě Kpt. Jaroše Brno je především dobrá dostupnost v rámci Brna, možnost parkování přímo před budovou a recepce, kterou můžete díky dobré pracovní době využívat i pro předávání vzkazů a dokumentů pro své obchodní partnery, nebo přebírání obyčejné a doporučené pošty.

Volba virtuální kanceláře jako sídla firmy je ovšem jen jedním z kroků, kterými se musí podnikatelé zabývat.

Dalšími opatřeními, nad kterými se musí firma zamýšlet je také optimalizace procesů, řešení nákladů na IT, marketing, prodloužení životnosti vozového parku anebo také tzv. Outsourcing mezd a účetnictví – možnost svěření nevýdělečných vedlejších činností specializovaným externím dodavatelům.

Ať již zvolíte jakoukoliv metodu či kombinace více z nich, rádi vám budeme partnery při vaší snaze optimalizovat, budovat a uspět s vaší společností na trhu.