Nízkotatranské pohoří, turistická oblast v Slovenské Republice, se táhnou podél jižního okraje Liptova. Zvlášť vysokým vrchem je Ďumbier s výškou 2043 m.n.m. Naleznete ho na ústředním hřbenu, který je s chodníkem a nabízí zaslouženej výhled na Nízké a Západní Tatry. Pro hory Nízkých Tater jsou příznačné více bočních hřbetů, pod jejichž můžete nalézt taky velice hluboké údolí. Zejména severní vochličky a doly přitahují různymi typy povrchových tvarů. Existují tu úžasné kaňony, propasti, jeskyně, skalní věže…
Sedlo Čertovica dělí horský masiv Nízkých Tater do dvou částí – západní ďumbiersku a východní kráľovohoľskú. Kolem tři čtvrtiny země jsou stromy, nejdříve od smíšených lesů dolních území až po horské smrčiny a kategorie kleče, na něž jsou umístěny alpinské hole. Flóra regionu Nízkých Tater je extrémně bohatá a pestrého druhu. Roste zde protěž alpská, koniklec bílý, hořec puntíkovaný, hlaváček nejmenší a řada jiných. Druhovou růzností je výjimečné i spoločenství zvířeny. Tento region se stal domovem pro různé druhy hmyzu, malých zvířat, ptáků, velé zvěřiny i nebezpečných šelem. V lesích žije dost spousta vysoké zvěřiny, v menším počtu srnčí a divokých sviň. Z kočkovitých šelem se zde nachází medvěd hnědý, vlk dravý anebo taky rys ostrovid. v subalpinské výškové části se vyskytují charakteristické horský živočichové – svišť horský a kamzík horský. Hory Nízké Tatry jsou od 1978 jako NP. Kvantum o horách i na stránce pod názvem ubytování Slovensko Liptov.