Koupě domu se oproti dřívějším dobám značně zjednodušila, přesto se však stále jedná o poměrně složitý proces. Ať už se tedy rozhodnete jít do koupě nemovitosti sami nebo s pomocí realitního makléře, měli byste si zjistit potřebné informace o dané nemovitosti a důkladně ověřit všechny dokumenty.

Než se však rozhodnete pro samotnou koupi, v první řadě bude potřeba vybrat tu správnou nemovitost.

Co zohlednit při výběru domu?

Ať už si chcete koupit dům k vlastnímu bydlení nebo pronájmu, v obou případech byste neměli podceňovat jeho výběr. Ptáte se proč? Díky pečlivému průzkumu a pečlivému výběru se vyhnete špatně koupené nemovitosti, která by v budoucnu mohla ztrácet na hodnotě. Navíc si také uděláte určitý obrázek o ceně domů v konkrétní oblasti.

Při výběru domu záleží především na lokalitě, ve které se dům nachází, kdo v daném místě bydlí, jaká je dopravní dostupnost a jaký je stav samotného domu. Všechny tyto zmíněné okolnosti se promítají nejen do ceny, ale taky do využitelnosti domu v budoucnu.

Lokalita

Nejdůležitějším kritériem, související s výběrem vhodné nemovitosti, je právě lokalita. Tu by měl každý vybírat nejen podle svých potřeb a potřeb ostatních členů domácnosti, ale také podle faktů a pečlivého průzkumu. Přece jen nechcete koupit nemovitost ve špatné lokalitě, jejíž hodnota postupem času bude spíše klesat, než stoupat.

Než tedy začnete s výběrem domu, vyberte si dle svých požadavků konkrétní oblast a tu pak následně pečlivě prozkoumejte. Průzkum by měl spočívat v tom, že si zjistíte o dané oblasti co nejvíce informací (např. na internetu, novinách). Dále si promluvte s místními obyvateli, porozhlédněte se v dané oblasti během dne i večera. Dále se také informujte, zda se v oblasti plánují nějaké výstavby, co má město s oblastí v plánu do budoucna, jaká je zde občasná vybavenost atd. Všechny vámi získané informace vám pomohou vyhodnotit, zdali je oblast vhodná či nikoliv.

Dopravní dostupnost

S lokalitou úzce souvisí také dopravní dostupnost. Při výběru nemovitosti byste ji neměli opomenout. Zájemce o dům by se neměl spokojit pouze s dostupností pomocí auta, zejména pokud má děti nebo je do budoucna plánuje.

Prověřte si proto dopravní dostupnost dopravními prostředky. Pokud zde není dostupná hromadná doprava, může vzniknout problém s dojížděním k lékaři či dětí do školy. Při výběru si tedy vždy zkuste dopravit se do daného místa hromadnou dopravou a to jak během dopravní špičky, tak i mimo ni. Tím získáte jasnější představu o dostupnosti.

Stav vybraného domu

Pokud jste si již díky průzkumu vybrali vhodnou rozvíjející se lokalitu s dobrou dostupností, pak je na řadu výběr konkrétní nemovitosti a její zhodnocení. Než najdete vhodný dům, který by splňoval všechny vaše požadavky a kritéria, může chvíli trvat. Proto s tím předběžně počítejte a nezoufejte, pokud nenajdete vhodnou nemovitost hned.

Pokud máte vhodný dům již vyhlídnutý, je nutné si nemovitost osobně prohlédnout. Při prohlídce máte možnost zjistit nedostatky, které nejsou na fotkách zřetelné. Zaměřte se proto hlavně na detaily. Dále si také zjistěte stáří domu, zdali byly provedeny nějaké rekonstrukce (konkrétně čeho a kdy), v jakém stavu je jádro bytu, podlahy, sklep, střecha atd. V případě, že těmto věcem nerozumíte, nebojte se obrátit se na firmu, která zhodnotí stav nemovitosti z hlediska jejího opotřebení.

Koupě nemovitosti

Pokud máte vybranou nemovitost, která splňuje vaše kritéria a z pohledu celkového stavu se jedná o dobrou investici, pak přichází na řadu samotná koupě nemovitosti.

Než však podepíšete kupní smlouvu, ověřte si vlastnictví domu, zdali dům není v zástavě, nejsou zde žádná věcná břemena atd. Důležité je samozřejmě také ověření totožnosti prodávajícího.

Koupě nemovitosti je dlouhý proces, proto před kupní smlouvou podepište s majitelem rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Tím se vlastník zaváže, že vám dům prodá za určitých podmínek. Poté, co složíte rezervační zálohu a kupní cenu, zařiďte si nějakou úschovu do doby, než bude nemovitost přepsána na vás. Je to pojistka, abyste o své peníze nepřišli.