Tepelné čerpadlo je zařízení využívající teplo z okolního prostředí (zejména z vody, vzduchu nebo země), které převádí na vyšší teplotu. Tepelná čerpadla slouží k ohřevu vody, vytápění objektů a bazénů a chlazení a rekuperaci vzduchu.

Pro jaké objekty je tepelné čerpadlo vhodné?

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro použití ve všech objektech. Nejčastěji se tepelná čerpadla využívají v rodinných domech, chatách, vícegeneračních domech, průmyslových a administrativních objektech.

Výhody tepelných čerpadel:

  • snížení nákladů za energii až o 50 %,
  • čerpání energie z okolního prostředí, která je zdarma,
  • ekologický provoz,
  • úspora elektrické energie,
  • finanční návratnost

Jak tepelné čerpadlo pracuje?

Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako lednička. Ta odebírá teplo potravinám, chladí a v zadní části topí. Stejně tak pracuje i tepelné čerpadlo, ale obráceně a s mnohem větším výkonem. Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního prostředí (např. z vody, vzduchu a země) a pomocí podlahového vytápění či radiátorů topí.

Princip fungování tepelného čerpadla:

V první řadě chladivo kolující v tepelném čerpadle odebírá teplo z okolního prostředí, tedy z vody, vzduchu či země, a tím se odpařuje. Poté kompresor stlačuje o několik stupňů ohřáté plynné chladivo a díky principu komprese vynese  nízkopotencionální teplo na vyšší teplotní hladinu (cca na 80 ˚C). Takto zahřáté chladivo předá teplo pomocí druhého výměníku vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory pak toto teplo předávají do místnosti. Nakonec chladivo putuje nazpět přes expanzní ventil k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje a celý proces se znovu opakuje.

Druhy tepelných čerpadel:

  • Tepelná čerpadla se systémem vzduch-voda – se využívají pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu, tento typ se volí v případě, kdy není možné na pozemku vrtat nebo budovat zemní kolektory. Tato čerpadla je možné instalovat uvnitř nebo vně objektu.
  • Tepelná čerpadla se systémem voda-voda – využívají podzemní vodu, která je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země, tato čerpadla jsou vhodná pro instalaci ve větších komerčních nebo obecních objektech, v rodinných domech se tepelná čerpadla voda-voda doporučují pouze v případě, že je v lokalitě dostatečné množství kvalitní a snadno dostupné vody.
  • Tepelná čerpadla se systémem země-voda – odebírají teplo z plochy zahrady pomocí plastových hadic naplněné nemrznoucí směsí, které jsou nainstalovány pod povrch zahrady. Tepelná čerpadla země-voda se nejvíce hodí do oblastí s tvrdým podložím.
  • Tepelná čerpadla se systémem vzduch-vzduch – odebírají teplo z venkovního vzduchu, tento typ čerpadel je ideální pro doplnění domů a bytů, které se vytápějí elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Tato čerpadla totiž dokážou u elektricky vytápěných domů snížit zásadním způsobem náklady za provoz.

Na území Moravy (zejména u měst Ostrava, Olomouc, Opava, Zlín, Brno, Prostějov a Kroměříž) provádí servis tepelných čerpadel řada firem. Firmy zabývající se servisem tepelných čerpadel nabízejí většinou opravy čerpadel, pravidelné servisní prohlídky zařízení, či odborné montáže a zprovoznění zařízení. Zvážit můžete například využití služeb firmy CZTC – servis tepelných čerpadel Zlín.