Jak se starat o obráběcí stroje?

Máte ve své firmě nové obráběcí stroje a nevíte, jak se o ně starat, aby nedošlo k případné poruše? Nebo vlastníte řadu obráběcích strojů a nikdy jste se nezajímali o jejich údržbu? Pak pokračujte ve čtení, tento článek Vám nastíní, jaké jsou zásady údržby strojů, jak často by se měly provádět kontroly a co by se nemělo opomenout.

Poruchovost strojů

Už se Vám někdy stalo, že na Vašem obráběcím stroji došlo k nějaké poruše? Na vině může být celá řada faktorů, avšak mezi nejčastější a nejpravděpodobnější příčiny se řadí právě zanedbaná údržba. Je to způsobeno tím, že v dnešní době čím dál tím více lidí šetří na čemkoliv, výjimkou nejsou ani obráběcí stroje. Vlastníci snižují výdaje za pravidelné údržby. Díky tomu se pak zvyšuje riziko poruchy. Nakonec když dojde k tomu, že obráběcí stroj přestane vyrábět nebo vyrábí vadné kusy, majitelé stroje musí zaplatit daleko vyšší náklady za generální opravy obráběcích strojů.

Údržba obráběcích strojů

Údržba obráběcích strojů je důležitým a nezbytným předpokladem pro bezproblémovou výrobu. Proto by ji vlastníci obráběcích strojů neměli podceňovat a dodržovat pravidelné kontroly i v době velkého výrobního vytížení strojů.

Zásady údržby

Každá firma, která si pořizuje nový obráběcí stroj, by měla dohlédnout na to, že dodavatel stroje nějakému zodpovědnému člověku vysvětlí, jak stroj obsluhovat a jak se o něj starat. Pokud už obráběcí stroj vlastníte, berte v potaz následující body:

 • Vytvořte časový plán údržby a dodržujte ho.
 • Zaveďte u každého obráběcího stroje deník, kam se budou zaznamenávat veškeré údržby. Tyto záznamy poslouží jako podklad servisním technikům kvůli rychlému odstranění závad.
 • Zaznamenávejte si do evidence náhradní díly kvůli jejich opotřebení.
 • U jednotlivých strojů označte jednotlivé náplně stroje.
 • Zaznamenávejte si veškeré servisní zásahy a vynaložené náklady pro odstranění těchto vad.
 • Pokud dojde k závadě, nechte ji co nejdříve odstranit.

Pravidelné údržby

Údržba na obráběcích strojích by se měla provádět pravidelně. Údržba by se měla provádět denně, týdně, měsíčně, ročně a také dle provozních hodin.

Monitorování obráběcích strojů

Obráběcí stroje byste měli kvůli jejich přesnosti a výrobě pravidelně monitorovat. Monitorování totiž napomáhá v tom, aby firma měla dohled nad tím, že stroj vyrábí díly v požadované kvalitě. Toto monitorování se provádí pomocí testů:

 • měření kruhové interpolace
 • měření vibrací rotujících zařízení
 • měření upínací síly
 • měření přesnosti polohování stroje

Díky těmto měřením se často objeví chyby na strojích, o kterých nikdo nevěděl, nebo jsou např. zdrojem špatně vyrobených kusů.

Proč si nechat vytvořit 3D návrh interiéru?

Přemýšlíte o rekonstrukci, výstavbě nebo modernizace vašeho bydlení, jen nemáte jasnou představu, jak by jednotlivé místnosti měly vypadat, jak by měl být rozmístěný nábytek či jaké barvy by měly být použity? Pak je na místě nechat si vytvořit 3D návrh, který Vám pomůže vytvořit si reálnou představu o vzhledu každé místnosti.

Co jsou to 3D návrhy?

3D návrh slouží k vizuální prezentaci interiéru jednotlivých místností nebo exteriéru stavby. Klient má tak možnost vidět na vlastní oči, jak bude místnost v interiéru či celková stavba výsledně vypadat ještě před tím, než se zahájí rekonstrukce nebo výstavba. Kromě 3D návrhu je možné nechat si zhotovit klasický návrh, který rovněž každému ukáže, jak budou jednotlivé místnosti vypadat a je vše v místnosti bude k sobě ladit.

Výhody 3D návrhů:

 • zákazník vidí vizualizaci daného prostoru včetně vybavení, použitých barev, nábytku i doplňků ještě před samotnou realizací
 • jsou realistické
 • lze je měnit až do posledního okamžiku před započetím rekonstrukce či výstavby
 • rychlost provedení
 • snadné úpravy v návrhu

Co vše je možné navrhnout ve 3D?

Ve 3D návrhu je možné navrhnout téměř cokoliv. Pro návrhy interiérů se většinou upravují jednotlivé místnosti, rozestavení nábytku a doplňků. Nejčastěji se provádějí 3D návrhy koupelen, kuchyní, a celkových interiérů. Dále se také navrhují exteriéry domů (např. vzhled fasád, zahrad, návrhy pergol), celkové rodinné domy nebo komerční prostory jako restaurace, prodejny či kavárny.

Sdělení Vašich představ a požadavků

Pokud máte strach, že navržení interiéru nebude podle Vašeho vkusu a představ, určitě nenechávejte vytvoření 3D návrhu jen na designerovi. Určitě před vytvořením 3D návrhu sdělte designerovi své představy a nechte si navrhnout více možných řešení. Pokud potřebujete poradit ohledně rekonstrukce a realizace interiérů, pak se můžete obrátit na firmu 3D návrhy. Pardubice a Hradec Králové jsou města, ve kterých tato firma převážně působí.

Montované domy

Montované domy jsou žhavým trendem, který však vzbuzuje rozporuplné ohlasy. Montované domy umožňují pořízení bydlení rychle a levně, což každý ocení. Skeptici těchto staveb ale mnohdy pochybují o kvalitě těchto domů. Vyrovná se montovaný dům stavbě zhotovené běžným způsobem?

Montované domy předem neodsuzujte

Pokud ve vás montované domy probouzí pochybnosti, pak nepodléhejte prvotním dojmům. U montovaných domů se můžete setkat se zklamáním stejně tak, jako u běžných zděných staveb. Vždy velice záleží na dodavatelské firmě. Důležité je proto vsadit na spolehlivou firmu, která má za sebou úspěšné realizace a co nejvíc spokojených klientů. Montovaný dům, stavěný školenými dělníky a při použití kvalitních materiálů, vám bude sloužit dobře a dlouho.

Technologie montovaných domů

Montované domy jsou takové stavby, které se skládají z předem připravených dílců. Vše se dopředu vypočítává, aby na stavbě vše sedělo tak, jak má. Montované domy lze postavit s lehkou konstrukcí na bázi dřeva, ale i na bázi betonu s těžkou konstrukcí.  Montované domy se ve většině případů staví v nízkoenergetickém provedení, někdy i v pasivním.

Náklady za vytápění

Kolik zaplatíme za vytápění v montovaném domě je jednou z prvních otázek, která se nám ve spojitosti s touto problematikou vybaví. I když je realizace montovaných domů rychlá a poměrně levná, na ekonomiku stavby v budoucnu se myslí jako na jednu z nejdůležitějších priorit. Montované domy mají dostatečné zateplení, které minimalizuje tepelné ztráty. Ve spojitosti s navrženým vytápěcím systémem se dbá na to, aby měl montovaný dům co nejnižší energetické nároky.

Montované domy nejsou nevzhledné monolity

Někteří lidé pochybují nejen o tepelně izolačních vlastnostech montovaných domů, ale pochybnosti vyvolává také vzhled montovaných domů. Obraz montovaného domu, jako strohé stavby krychlového tvaru s rovnou střechou a neútulným zevnějškem, vyvstává u některých skeptiků. Skutečnost je ale jiná. Montovaný dům může mít oblíbenou sedlovou střechou a dokonce i dobře zapadnout do vesnického prostředí.

Jak bude montovaný dům vypadat, je variabilní a každý dům je originálem. Vzhled se dá do velké míry přizpůsobit představám investora. Je vhodné si ale nechat poradit od projektanta, aby se podařilo zachovat co nejlepší technologické hodnoty a dům byl co nejúspornější.

Dejte šanci montovaným domům

U nás sice montované domy nejsou zatím příliš rozšířené, jinak tomu je ale v zahraničí, kde se montované domy těší velké oblibě. Rozhodnutí pro montované domy není jednoduché. Od realizačních firem čerpejte maximum informací a svoji důvěru dejte jenom té, která je toho skutečně hodna, vysvětlí vám všechny nejasnosti a bude k vašemu domu přistupovat zodpovědně.

Kde sehnat informace? Tým pro zdraví

Znáte srdce a cévy? Diabetes? Zažívací ústrojí? Alergie? Nachlazení a chřipka? Nebo nespavost? Nebo snad víte, kde najdete nejbližší očkovací centrum? Podívejte se na  Tým pro zdraví je portál určený pro laiky i lékaře s informacemi z oblasti zdravotnictví a medicíny.

Čtenáři zde najdou teměr vše o zdraví, zároveň o nemocech. jak s nimi bojovat (úspešně :) ), návody, jak na ně, zkušenosti s léky,….

portál určený pro laiky i lékaře s informacemi z oblasti zdravotnictví a medicíny.

Tým pro zdraví

 

Jak uspořádat dětský mejdan?

Slaví vaše dítko narozeniny, svátek či nástup do školy? To vše totiž vyžaduje pořádnou oslavu. Lámete si však hlavu nad tím, jak takový mejdan uspořádat, aby si ho pamatoval jak vaše dítě, tak i pozvaní hosté? Tento článek vám poskytne rady a tipy, jak uspořádat nezapomenutelnou dětskou party.

Příprava

Než se pustíte do samotné realizace, nejdříve si ujasněte, pro koho oslavu vytváříte. Věk dětí v tomto případě hraje důležitou roli. Pro ty nejmenší se hodí vyzdobit místo oslavy ve stylu oblíbené pohádky. Na základě toho vyberte také hudbu, která bude obsahovat dětskou taneční hudbu či pohádkové hity, které děti znají.

Pozvání hostů

Když si zvolíte, v jakém duchu se narozeninová party bude pořádat, udělejte si seznam hostů, které na oslavu pozvete. Pak jim rozešlete pozvánky, které musí obsahovat následující body:

 • Co se za akci koná (např. oslava narozenin, oslava svátku, oslava nástupu do školy apod.)
 • Kdy se akce koná – nesmí zde chybět datum konání a přesný čas zahájení
 • Kde se akce koná – na pozvánce musí být uvedena přesná adresa, případně patro a číslo dveří
 • Tématika oslavy – pokud uspořádáte oslavu v nějakém stylu, pak na pozvánku také uveďte, v jakém oblečení se hosté mají dostavit
 • Jak se hosté do daného místa dostanou – pokud se oslava nekoná doma, pak přiložte pro lepší orientaci ke každé pozvánce mapku, případně uveďte dopravní spojení, které do daného místa jezdí
 • Předpokládaný konec akce – na pozvánce by neměl chybět předpokládaný čas ukončení akce, případně možnost přespání či informace o dopravním spojení
 • Jméno hostitele
 • Datum potvrzení účasti – pokud pořádáte oslavu mimo váš domov a potřebujete dané místo na základě počtu osob zamluvit, pak na pozvánku uveďte i datum, do kterého je nutné potvrzení účasti hostů

Výběr místa a jeho výzdoba

Na základě potvrzených hostů vybírejte místo pro oslavu. Ať už se jedná o jakoukoliv oslavu, lze ji pořádat na různých místech. Běžným místem bývá např. vlastní domov, zahrada, piknik v přírodě, dále v různých dětských centrech apod.

U výzdoby je nutné se zamyslet nad tím, jak složitá a nákladná výzdoba bude. Základem by mělo být dobré vybavení. Prostor by měl být uzpůsoben tak, aby zde byl vymezený prostor pro sezení i pro tancování. Co se týče samotné výzdoby, děti mají velice rády barvy a roztomilé kýče, bez těch se tedy oslava v žádném případě neobejde. Podle konkrétní zaměřené oslavy vyberte vhodnou výzdobu – např. dekorace z velkého množství balónků, rozházené konfety, lampiony, sezení na polštářích a mnoho dalšího.

Zajištění občerstvení

Než půjdete nakoupit konkrétní suroviny, sepište si pečlivě vše, co budete potřebovat. Berte v potaz, že děti mají drobet jiné představy o pohoštění než dospělí lidé. Zeptejte se proto vašeho dítěte, po jakém jídle a občerstvení by toužil, a co by na oslavě nemělo chybět.

Obecně lze však říct, že děti mají rády různé jednohubky, pizzu, sladkosti všeho druhu, sušenky a mnoho dalšího. Rovněž nic nezkazíte také čerstvým krájeným ovocem, bábovkou, koláčem, slanými tyčinkami či sladkostmi typu gumové bonbóny nebo čokoláda. K pití je dobré volit různé ovocné džusy, čaje a šťávy. Na přípitek se pak hodí dětské šampaňské.

U některých druhů oslav by měl být součástí občerstvení také dort. Ten můžete vytvořit v pohodlí vašeho domova, nebo si najmout firmu, která dorty pro děti vyrábí. Výhodou vytvoření dětského dortu na míru je fakt, že s tím nemáte žádné starosti a firmy vám dokážou vyrobit tematické dětské dorty s oblíbenými postavičkami, vzory, barvami atd.

Pestrý a zábavný program

Program u dětských oslav je obzvlášť důležitý. Ten musí být zábavný, pestrý a vytvořený tak, aby se žádné dítě nenudilo. Pokud jste tedy hlavním organizátorem celé akce, je vaší povinností vymyslet nějaký program. Při plánování programu si vše časově rozvrhněte. Do programu zahrňte kromě pořádání různých her a soutěží také čas na přípitek, dort, přání oslavenci a rozbalování dárků. Pokud nemáte příliš fantazie, doporučuje se zahrnout do programu předem domluvené představení.

Virtuální kanceláře v Praze

Větší prestiž při menší administrativní zátěži s naší virtuální kanceláří

Potřebujete místo k podnikání a nemůžete nikde nic kvalitního rychle sehnat? Potřebujete se pustit do podstatných záležitostí týkajících se vašeho obchodu a ne řešit, kde budete zrovna sedět? Pak pro vás máme řešení, které může být šité právě na míru vašim potřebám.

Nabízíme vám virtuální kanceláře v atraktivních lokalitách hlavního města Prahy. Služba přesně podle toho, co bude potřebovat, stejně jako měsíční tarif podle délky trvání a místa, kde bude vaše firma trvale sídlit.

Nastartujte firmu s virtuální kanceláří

Vaše virtuální kancelář může fungovat přesně podle vašich představ a stát se odrazovým můstkem pro vaše podnikatelské sny a další aktivity. Jak si to nastavíte, takové to budete mít. Naši poradci vám vyřídí daně i vizitky a budou vám vždy k dispozici ke konzultaci vašich problémů.

Bližší informace získáte na webu společnosti virtuální kanceláře Profi-kancelář s.r.o. nebo přímo na bezplatné zákaznické lince 800 880 110.

Prostory ve virtuální kanceláři

Podnikáte a už vás otravuje platit ten samý nájem za věci, které vlastně ani nevyužíváte, ani je nepotřebujete? Pokud je to váš případ, pak pro vás máme spolehlivé a efektivní řešení. Jmenuje se virtuální kancelář a jsme na ni experti již dlouhou dobu. Jestli jste o nás ještě neslyšeli, tak je možná právě čas to napravit.

Bezproblémová spolupráce

S námi už vás takové věci jako založení s.r.o. nebudou trápit, protože se změní v pohodové operace. Spoustu toho zařídíme za vás, ať jde o virtuální sídlo firmy a v atraktivní pražské lokalitě nebo třeba přebírání a skenování vaší pošty. Je jen na vás, jaký způsob práce si zvolíte, jsme připraveni vám vyhovět v každém potřebném směru. Vyzkoušejte nás a nebudete litovat ani na moment, že jste se svěřili právě do naší péče.

Na výběr máte spoustu atraktivních lokalit přímo v centru Prahy, a které lze využít jako vaší virtuální kancelář. A buďte bez obav, svým místem si rozhodně ostudu neuděláte. I na vaše klienty to udělá dojem. Vybírat můžete ze zajímavých adres v Praze 1, 2, 3 a 9.

Přesvědčte se sami a navštivte webové stránky společnosti Profi-kancelář s.r.o. na adrese www.profi-kancelar.cz

Výběr a koupě domu

Koupě domu se oproti dřívějším dobám značně zjednodušila, přesto se však stále jedná o poměrně složitý proces. Ať už se tedy rozhodnete jít do koupě nemovitosti sami nebo s pomocí realitního makléře, měli byste si zjistit potřebné informace o dané nemovitosti a důkladně ověřit všechny dokumenty.

Než se však rozhodnete pro samotnou koupi, v první řadě bude potřeba vybrat tu správnou nemovitost.

Co zohlednit při výběru domu?

Ať už si chcete koupit dům k vlastnímu bydlení nebo pronájmu, v obou případech byste neměli podceňovat jeho výběr. Ptáte se proč? Díky pečlivému průzkumu a pečlivému výběru se vyhnete špatně koupené nemovitosti, která by v budoucnu mohla ztrácet na hodnotě. Navíc si také uděláte určitý obrázek o ceně domů v konkrétní oblasti.

Při výběru domu záleží především na lokalitě, ve které se dům nachází, kdo v daném místě bydlí, jaká je dopravní dostupnost a jaký je stav samotného domu. Všechny tyto zmíněné okolnosti se promítají nejen do ceny, ale taky do využitelnosti domu v budoucnu.

Lokalita

Nejdůležitějším kritériem, související s výběrem vhodné nemovitosti, je právě lokalita. Tu by měl každý vybírat nejen podle svých potřeb a potřeb ostatních členů domácnosti, ale také podle faktů a pečlivého průzkumu. Přece jen nechcete koupit nemovitost ve špatné lokalitě, jejíž hodnota postupem času bude spíše klesat, než stoupat.

Než tedy začnete s výběrem domu, vyberte si dle svých požadavků konkrétní oblast a tu pak následně pečlivě prozkoumejte. Průzkum by měl spočívat v tom, že si zjistíte o dané oblasti co nejvíce informací (např. na internetu, novinách). Dále si promluvte s místními obyvateli, porozhlédněte se v dané oblasti během dne i večera. Dále se také informujte, zda se v oblasti plánují nějaké výstavby, co má město s oblastí v plánu do budoucna, jaká je zde občasná vybavenost atd. Všechny vámi získané informace vám pomohou vyhodnotit, zdali je oblast vhodná či nikoliv.

Dopravní dostupnost

S lokalitou úzce souvisí také dopravní dostupnost. Při výběru nemovitosti byste ji neměli opomenout. Zájemce o dům by se neměl spokojit pouze s dostupností pomocí auta, zejména pokud má děti nebo je do budoucna plánuje.

Prověřte si proto dopravní dostupnost dopravními prostředky. Pokud zde není dostupná hromadná doprava, může vzniknout problém s dojížděním k lékaři či dětí do školy. Při výběru si tedy vždy zkuste dopravit se do daného místa hromadnou dopravou a to jak během dopravní špičky, tak i mimo ni. Tím získáte jasnější představu o dostupnosti.

Stav vybraného domu

Pokud jste si již díky průzkumu vybrali vhodnou rozvíjející se lokalitu s dobrou dostupností, pak je na řadu výběr konkrétní nemovitosti a její zhodnocení. Než najdete vhodný dům, který by splňoval všechny vaše požadavky a kritéria, může chvíli trvat. Proto s tím předběžně počítejte a nezoufejte, pokud nenajdete vhodnou nemovitost hned.

Pokud máte vhodný dům již vyhlídnutý, je nutné si nemovitost osobně prohlédnout. Při prohlídce máte možnost zjistit nedostatky, které nejsou na fotkách zřetelné. Zaměřte se proto hlavně na detaily. Dále si také zjistěte stáří domu, zdali byly provedeny nějaké rekonstrukce (konkrétně čeho a kdy), v jakém stavu je jádro bytu, podlahy, sklep, střecha atd. V případě, že těmto věcem nerozumíte, nebojte se obrátit se na firmu, která zhodnotí stav nemovitosti z hlediska jejího opotřebení.

Koupě nemovitosti

Pokud máte vybranou nemovitost, která splňuje vaše kritéria a z pohledu celkového stavu se jedná o dobrou investici, pak přichází na řadu samotná koupě nemovitosti.

Než však podepíšete kupní smlouvu, ověřte si vlastnictví domu, zdali dům není v zástavě, nejsou zde žádná věcná břemena atd. Důležité je samozřejmě také ověření totožnosti prodávajícího.

Koupě nemovitosti je dlouhý proces, proto před kupní smlouvou podepište s majitelem rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Tím se vlastník zaváže, že vám dům prodá za určitých podmínek. Poté, co složíte rezervační zálohu a kupní cenu, zařiďte si nějakou úschovu do doby, než bude nemovitost přepsána na vás. Je to pojistka, abyste o své peníze nepřišli.

Prestižní adresa sídla

Máte vlastní firmu, ale přemýšlíte nad tím, kde bude vaše společnost sídlit? Přáli byste si prestižní adresu, ale bojíte se, že by vás to finančně vyčerpalo? Tak vězte, že pro vás máme řešení. Takové, které bude odpovídat přesně vašim požadavkům a vysokým nárokům. Vaše firma dnes nemusí sídlit v kanceláři, kterou budete mít přístupnou 24 hodin, za kterou budete platit nemalé nájemné a přitom ji zcela nevyužijete. Více o tom, jak zajistit prestižní sídlo firmy se dozvíte na www.profi-kancelar.cz. Výhody vám nastíníme v tomto článku.

Co vám nabízíme?

Jak je výše zmíněno, tak vám zajistíme prestižní sídlo firmy v Praze, podrobné informace naleznete na www.profi-kancelar.cz. A to nejen adresu, ale také označení firmy na budově, využití služeb recepce, včetně obsluhy návštěv a další. To vše v základním balíčku. Pokud patříte mezi náročnější podnikatele, tak tu máme řešení, které si můžete nakonfigurovat přímo na míru vašim požadavkům a potřebám. Konkrétně je to neomezený příjem korespondence a vlastní pevná linka, která bude přesměrovaná přímo na váš osobní telefon. Jestli vám však nestačí ani toto, tak pro vás máme ještě připravenou telefonní linku s operátorem (bude se představovat jménem vaší firmy, předá vzkaz apod.) a zasedací místnost, která bude určena pro jednání vaší firmy. To byl výčet těch nejzajímavějších možností a řešení, jež jsou k vašim službám. Seznam je samozřejmě mnohem delší, ale více informací získáte přímo na našem webu.

Naše centrum nabízí komplexní řešení pro podnikatele, ať už asistence při založení vaší společnosti, poskytnutí sídla, obsluhu zákazníků, vedení účetnictví až po další administrativní úkony. Nechte tedy vaše starosti s touto formální a administrativní stránkou věci na nás a vy mějte čistou hlavu a koncentrujte se pouze na váš byznys. Založení firmy ještě nikdy nebylo tak jednoduché.

Založení nové s.r.o. s pomocí odborníků

Uvažujete-li o podnikání na mnohem vyšší úrovni, než je pouze živnostenské oprávnění, bude vás pravděpodobně zajímat založení s.r.o. Proces, který může pod drobnohledem a taktovkou zkušeného odborníka trvat pouze několik dnů, nikoliv týdnů, pakliže byste tuto činnost realizovali sami.

Nová společnost na klíč, nebo fungující firma?

Můžete si přečíst všechny zákony, ale přesto je pravděpodobné, že napoprvé nesplníte požadavky úřadů. Přenecháte-li založení s.r.o. na někom, kdo s ním má bohaté zkušenosti, stanete se majitelem právnické osoby do dvou týdnů. Profesionálové ze společnosti Profi -kancelář s.r.o. mají se celým procesem bohaté zkušenosti a zápis zvládnou v nejnižším možném čase.

Jak dlouho budete na založení nové firmy čekat?

Zdá se vám 14 dní na založení s.r.o. příliš dlouhá doba a nechcete čekat vůbec? Pak vsaďte na koupi fungující společnosti. Profi-kancelář s.r.o. nabízí prodej takzvaných ready made firem, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Jde o subjekty se splaceným kapitálem, které doposud nevykonávaly žádnou činnost. Cena za ready made je s ohledem na rychlost, se kterou začnete podnikat, velmi výhodná. Využijete-li také virtuální sídlo firmy, získáte 15 % slevu.

Konkrétní informace o založení s.r.o. získáte na webu společnosti www.profi-kancelar.cz/nova-firma nebo na bezplatné zákaznické lince 800 880 110.

Starší články