Externí účetní ušetří náklady

S podnikáním souvisí plno starostí a jednou z nich je povinné vedení účetnictví a daňové evidence. Mnoho podnikatelů si v této oblasti poradí samo, jenže předpisy a zákony se neustále upravují a doplňují, takže sledovat všechny změny je mnohdy nad lidské síly. Proto se rozhodně vyplatí najít spolehlivého účetního.

Interní nebo externí účetní?

Pokud jste již rozhodnutí, že potřebujete účetního, stojíte před volbou, zda ho zaměstnat přímo ve firmě nebo si na tuto práci najmout externí společnost.

Outsourcing účetnictví a daňového poradenství je v dnešní době trendem, protože se ukazuje, že umí ušetřit náklady. Nejen pro obrovské firmy s obratem v řádech milionů, ale i pro menší subjekty, zabývající se obchodní činností, vychází výhodněji najmout si externího účetního, který  se kompletně postará o vedení vašeho účetnictví, a vy přitom ušetříte náklady, které byste museli vynakládat při zaměstnávání interního účetního na plný úvazek.

Mnozí účetní dnes nabízí jako doplňkovou službu daňové poradenství, takže se můžou postarat také o vyplnění a podaní daňového přiznání nebo s nimi můžete konzultovat komplikované daňové a účetní případy. Mnoho z nich poskytuje rovněž komplexní ekonomické poradenství.

 

Výhody externího účetního

Většina externích účetních poskytuje službu on-line účetnictví, což jednoduše řečeno znamená, že máte jak vy, tak váš účetní, kdykoliv přístup ke všem vašim datům a dokumentům on-line. Ze svého počítače se můžete připojit do aplikace, kam lze vkládat veškeré faktury, příjmové či výdejové doklady, objednávky a další dokumenty, které váš účetní okamžitě uvidí, zkontroluje a začne zpracovávat. Účetnictví on-line tak umožňuje okamžitou spolupráci mezi vámi a účetním, což vám přinese úsporu času a nákladů na vedení účetnictví.

Externí účetnictví je zkrátka moderní metoda vedení účetnictví, která přináší výhody oběma stranám. Při hledání vašeho nového účetního klaďte důraz na jeho přístup k jednotlivým klientům. Spolehlivý účetní by měl ke každému klientovi přistupovat individuálně, pružně reagovat na jeho potřeby a řešit případné problémy. Externí účetní by vám měl dopomoci k tomu, aby vaše podnikání probíhalo bez starostí.

Kupujeme auto na leasing

Před koupí nového vozidla je nutné rozmyslet si, jakou formou si nový automobil pořídíte. Na výběr máte několik variant, přičemž každá z nich skrývá různé výhody a nevýhody. Můžete zvolit koupi za hotové, na úvěr nebo pořídit si auto na leasing. My se zaměříme na poslední variantu.

Koupě na leasing

Základní charakteristikou a rozdílem oproti ostatním formám nákupu je u leasingu skutečnost, že na vás hned nepřechází vlastnické právo. Po dobu leasingu jste jako obstaravatel automobilu pouze v postavení nájemce.

Leasing na auto je výhodný především pro podnikatele. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, je to způsob, jak si rychle pořídit nový nebo ojetý vůz. Oproti pořízení automobilu na úvěr patří mezi výhodu leasingu to, že koupě automobilu nevede z účetního hlediska k zadlužení společnosti. Leasingová společnost totiž za vás zaplatí většinu z kupní ceny, pouze tzv. akontaci (10%) zaplatíte vy.

Půjčenou částku pak splácíte dle předem sjednaného splátkového kalendáře. Výhodou leasingu jsou také neměnné podmínky splácení po celou dobu trvání leasingové smlouvy s předem daným úrokem a po sjednanou dobu určitou. Po skončení splácení a zaplacení odkupní ceny se následně stanete majitelem vozidla.

K nevýhodám leasingu patří zejména skutečnost, že během splácení jako nájemce nejste oprávněn s automobilem libovolně nakládat. Ke všem úpravám apod. potřebuje souhlasu pronajímatele.

Druhy leasingu

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu – finanční a operativní. U finančního leasingu jde o pronájem vozidla, kdy nájemce po skončení splácení odkoupí vozidlo do svého vlastnictví, kdežto po skončení operativního leasingu dochází k návratu najetého automobilu zpět pronajímateli.

Leasing po účetní a daňové stránce

Účetní a daňové řešení leasingu se liší podle zvolené formy pořízení, rozdíly jsou v daňovém posouzení finančního a operativního leasingu.

Všeobecně mezi podmínky pro daňovou uznatelnost patří časového rozlišení první zvýšené částky, dále podmínka doby nájmu alespoň 54 měsíců. Po ukončení doby nájmu by měl bezprostředně následovat převod vlastnických práv na nájemce, nesmí zde vzniknout časová prodleva. Další podmínkou je, že kupní cena automobilu nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená z pořizovací ceny vozidla, kterou by měl automobil při rovnoměrném způsobu odpisování k datu prodeje.

Daňová a účetní problematika leasingu je poměrně komplikovaná, a proto pokud se rozhode pořídit si auto na leasing, je vhodné vyhledat spolupráci daňového poradce.

Vybrat tu pravou úklidovou službu

Pobýváte na Brněnsku nebo přímo v Brně? Máte firmu, byt, chatu, restauraci, prostě cokoliv co potřebuje pravidelný nebo aspoň jednou za čas pořádný úklid? Kvalitních úklidových služeb Brno nabízí mnoho, ale ne všechny jsou na dobré úrovni. Rozhodně na koho se však můžete spolehnout jsou úklidové služby od L. C. Servis.

Proč si vybrat L. C. Servis? Protože se věnují úklidovým službám v Brně již dlouho řádku let. To nabízí mnoho praxe v oboru a tedy i to, že moc dobře vědí jak ošetřovat různé materiály, aby je neponíčili a byli co nejšetrnější. Další výhoda je je proškolený personál. Kvalitní lidé jsou základem služby, kde můžete udělat více škody než užitku. Úklidové služby provádí L. C. Servis pro domácnosti i pro firmy a to jednorázově nebo pravidelně, to vše záleží hlavně na vás.

Mezi uklidové práce patří například mytí oken, podlah, koupelen a WC, dále čištění čalounění a koberců, stěr prachu a mnoho dalšího. Vše provedené kvalitními úklidovými nástroji a materiály.

Nebojte se investovat do kvalitních úklidových služeb, je lepší se spolehnout na profesionály v oboru, kteří zajistí bezproblémový průběh úklidu. Budete stoprocentně spokojený!

Valentýn s vůní skvělé kávy

Únor je měsíc, kdy slaví všichni zamilovaní. Valentýn se stal u mnoha zamilovaných lidí příležitostí, jak potěšit svého milovaného partnera. Jak na Vánoce nebo na narozeniny, tak i na Valentýna, může nastat problém s tím co koupit?

Dolce Gusto nabízí pro vás ideální řešení. Kávovary Nescafé Dolce Gusto znamenají vlastně několik dárků v jednom. Za prvé jde o dar praktický, protože každý si rád doma v kuchyni udělá kávu a za druhé jde o dárek, se kterým prožijete krásné zážitky, protože Dolce Gusto kapsle vytvoří tu jednu z nejlepších káv, kterou si můžete dopřávat každý den.

Pokud kávovar již vaše drahocenná polovička vlastní, můžete ji obdarovat samotnými kapslemi Dolce Gusto. Z nabídky káv a kávových nápojů si opravdu vybere i tne nejnáročnější milovník kávy, protože jich je veliké množství. A věřte, že každého, kdo vlastní již tento kávovar, bude vždy nadšený z toho, že dostane nové kapsle, které může ochutnat.
Kapsle Dolce Gusto si můžete pořídit jako výhodné balení nebo ochutnávkový balíček, pokud již nemáte vaše oblíbené kapsle vybrány.

Kávovary a kapsle Nescafé Dolce Gusto můžou být nejenom skvělým dárkem na Valentýna, ale především výtečným společníkem pro krásný a příjemně strávený svátek zamilovaných – Valentýn. Voňavá káva a skvělý partner, to je to, co miluje snad každý.

Opomenutý úklid firem v Brně

Nezapomínejte na to, že pokud máte firmu, nejde jenom o to jaké máte logo a firemní kulturu. Mnohdy se opomíná jeden z nejzákladnějších aspektů dobré firmy – pořádek na pracovišti a celkově uklizená firma. Proč? Jednoduše, protože se říká, že toaletu dělá úroveň WC a nějak obdobně to je i ve firmě. Čeho si asi všimne klient, když k vám přijde na schůzku? Loga nebo jak máte uklizeno ve firmě?

Proto je lepší úklid firmy nechat na specializované firmě. Jednoduše, protože to bude rychlé a kvalitní. Pokud máte šikovnou paní uklizečku, která nemůže vykonávat všechny práce, tak je hold potřeba ji trošku podpořit. Seznam toho co při úklidu firem specializovaná firma provádí je vlastně nepřeberné množství. Zmínit jednu z kvalitních firem L.C. Servis na Brněnsku.

Seznam prací L. C. Servis

  • mytí oken
  • vysávání
  • stěr prachu
  • úklid WC
  • a další

Nechte si provést aspoň jednou měsíčně pořádný úklid vaší firmy. L. C. Servis pro vás má ovšem v nabídce i pravidelné úklidy i více krát za měsíc a v dobu, kdy se vám to nejvíce hodí. Spolehněte se na profesionály s dlouholetou tradicí

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ANEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI –…

V návaznosti na změny související s účinností nového občanského zákoníku se v následujícím textu zaměříme na problematiku smluvního práva s přihlédnutím k nejčastějším smluvním typům – smlouvy kupní a smlouvy o dílo.

V běžném životě zastupuje proces uzavírání smluv nejtypičtější možnost setkávání s právem vůbec. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) se i z toho důvodu smluvnímu právu věnuje velice podrobně. Bezesporu nejpozitivnější změnou, kterou přináší, je odstranění dualismu smluvních typů, resp. dualismu závazkového práva, uzavíraných dle zákona č. 40/1964 Sb., občanských zákoník (tzv. neobchodní závazkové právo) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (tzv. obchodní závazkové právo). Nově tedy nalezneme veškerou právní úpravu smluv v jediném předpisu.

Zásadního významu v souvislosti s účinností NOZ nabývají přechodná ustanovení. V praxi platí, že vznikl-li závazek mezi stranami do účinnosti nové právní úpravy, bude se toliko řídit starou právní úpravou, nestanoví-li zákon jinak. S odkazem na ustanovení § 3028 se ovšem strany mohou dohodnout a podřídit starý závazek nové právní úpravě (NOZ). Tradičně z tohoto pravidla existují výjimky. Dle ust. § 3030 se na veškeré smlouvy uzavřené v době účinnosti staré právní úpravy použijí zásady stanovené v první hlavě první části NOZ. Jde-li pak o konkrétní smluvní typy, odlišný režim se uplatňuje pro nájem nemovité věci, který se řídí NOZ, s výjimkou aspektu jeho vzniku a práv, vzniklých před účinností NOZ (viz blíže ust. § 3074).

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SMLUVNÍHO PRÁVA

​Již v předchozích článcích jsme zmínili, že NOZ významně posiluje zásadu smluvní volnosti stran. S ohledem na řečené nabývá většina ustanovení NOZ dispozitivní povahy, strany si tedy mohou v rámci smluvní volnosti přizpůsobit vztahy mezi sebou na základě dohody. Zákonodárce rovněž výrazným způsobem upřednostnil zásadu neformálnosti právních úkonů. Z ustanovení § 559 NOZ vyplývá, že není-li stanoveno jinak, mohou se strany zavazovat ústně, případně konkludentně (za předpokladu, kdy je z jejich jednání jasný projev vůle). Problematické tak nebude s účinností nové právní úpravy například uzavření smlouvy emailem. Nadále však v případech převodu nemovité věci platí nutnost písemné formy. Novinkou je pak i dodatečné písemné potvrzení obsahu smlouvy, kterou strany před tím uzavřely v jiné než písemné formě (ust. § 1757 NOZ).

Ustanovení § 574 NOZ výslovně stanovuje, že na právní jednání je v případě pochybností třeba hledět spíše jako na platné než na neplatné. Stany by tak v praxi měly být mnohem obezřetnější, a to i vzhledem k úpravě zakotvené v § 586 odst. 2 NOZ, která říká: „Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.“ Obdobná situace nastává v návaznosti na ustanovení § 582, které odlišně od staré právní úpravy umožňuje zhojit neplatnost smluvního ujednání. Pro představu, jestliže již některá ze stran plnila, ačkoli ujednání bylo neplatné na základě nedodržení formy dohodnuté mezi stranami, nemůže druhá strana tuto neplatnost namítat.

NOZ dále taktéž pamatuje na zásadu ochrany slabší smluvní strany (typicky např. spotřebitelské smlouvy, právní úprava lichvy apod.).

Problematika smluvního práva zastupuje velice rozsáhlou materii, z toho důvodu se v textu omezujeme pouze na vybrané smluvní typy ve smyslu smlouvy kupní a smlouvy o dílo a současně pouze na některé významnější změny, které se jich dotýkají.

SMLOUVA KUPNÍ (§ 2079 A NÁSL.)

Smlouva kupní uzavíraná dle NOZ přejímá do značné míry právní úpravu zahrnutou v obchodním zákoníku. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Pro kupní smlouvu není zákonem předepsána písemná forma, s výjimkou převodu vlastnického práva k nemovitosti.

Novotou je institut tzv. svépomocného prodeje. V případě, že kupující nepřevezme věc, vzniká druhé straně právo po předchozím upozornění věc na účet kupujícího vhodným způsobem prodat (ust. § 2125).

Zásadní přeměnou prošla práva z vadného plnění. Oproti staré úpravě, která vycházela z hlediska vad opravitelných a neopravitelných, se NOZ přiklání k hledisku intenzity, jakou vadnost plnění porušuje smlouvu (míra porušení smlouvy). V případě podstatného porušení má kupující právo na 1) odstranění vady výměnou nebo doplněním; 2) opravu; 3) přiměřenou slevu z kupní ceny; 4) odstoupení od smlouvy. Nedojde-li v přiměřené lhůtě k odstranění vad, má kupující právo požadovat 1) přiměřenou slevu, 2) nebo odstoupení od smlouvy. Za předpokladu nepodstatného porušení smlouvy má pak kupující právo na odstranění vady; nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodejde-li k odstranění vady věci včas, popřípadě prodávající odmítne vadu odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Z takto specifikované obecné úpravy existují výjimky v případě koupě nemovité věci (ust. § 2129) a též pokud jde o prodej v obchodě, kde vedle podnikatele vystupuje v pozici kupujícího nepodnikatelský subjekt. Kromě práva z vad, které mohou být u spotřebního zboží uplatněna ve lhůtě 24 měsíců, NOZ počítá i s řešením v situaci opakovaného výskytu vad. Spotřebiteli za těchto okolností vzniká bez dalšího jednání právo na odstoupení od smlouvy (viz blíže ust. § 2169).

Pro úplnost připomeňme, že NOZ dále rozšiřuje výčet vedlejších ujednání ke kupní smlouvě o výhradu zpětného prodeje a výhradu lepšího kupce. Z obchodního zákoníku pak přejímá možnost koupě na zkoušku a institut cenové doložky umožňující úpravu kupní ceny s přihlédnutím k výrobním nákladům.

SMLOUVA O DÍLO (§ 2586 A NÁSL.)

Obdobným způsobem jako u kupní smlouvy, rovněž úprava smlouvy o dílo v rámci NOZ vychází primárně z obchodního zákoníku. V intencích ustanovení § 2586 se zhotovitel smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a ten se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Rozlišení, zda se jedná o smlouvu o dílo nebo smlouvu kupní zahrnuje ust. § 2086. Oproti staré úpravě NOZ stanoví, že dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pro praxi to znamená, že dílo může mít drobné vady a nedodělky, nicméně objednatel jej nemůže odmítnout převzít.

Při sjednávání data zhotovení díla lze doporučit jeho určení ve smlouvě, v opačném případě zákon stanoví, že čas zhotovení závisí na vůli zhotovitele. Shodná situace nastává, jestliže objednatel trvá na tom, aby se zhotovitel řídil jeho pokyny (zmíněná skutečnost je vyvažována právem objednatele na kontrolu nad prováděním díla). NOZ mimo jiné nestanovuje, že objednané dílo musí odpovídat technickým normám. Ošetření všech uvedených aspektu je tak účelné zahrnout přímo do smlouvy o dílo.

Režim vad díla se řídí obdobně ustanoveními o kupní smlouvě (ust. § 2615). Nová úprava se již explicitně nezabývá zárukou za jakost, je tudíž na zhotoviteli, zda se rozhodne tuto dobrovolně poskytnout. Pakliže se na díle vyskytnou zjevné vady, je nutné učinit o nich výhradu v okamžiku předání díla. Skryté vady musí být vytknuty bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však ve lhůtě dvou let od předání díla. U staveb se uplatní toliko delší pětiletá lhůta ode dne předání.

Novější články