Živnostenský úřad Praha 1, 2, 3 a 9

Každý začínající podnikatel musí navštívit živnostenský úřad. Pokud hledáte informace o jednotlivých živnostenských úřadech v Praze čtete právě správný článek. Na stránkách na které odkazujeme v článku níže naleznete kontaktní informace jednotlivých živnostenských úřadů jako je telefon, e-mailová adresa, otvírací doba a další potřebné údaje.

Postup založení živnosti

Výhodou je, že po novele z 1. 7. 2008 je zrušena místní příslušnost a živnostenská oprávnění vám nyní vystaví na kterémkoli živnostenském odboru libovolného místního úřadu a proto se nemusíte vázat pouze na úřad vašeho bydliště. Navíc, pokud máte elektronický podpis, můžete si vyřídit novou živnost nebo změnu živnosti ze svého počítače on-line.

Většinu živností jen ohlásíte na kterýkoliv živnostenský úřad. Musíte doložit splnění všeobecných podmínek. To většinou stačí, protože většina živností patří do volné živnosti. Pro živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné musíte navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost – například vzdělání, praxi…atd

Pokud hledáte kontaktní informace na živnostenské úřady v Praze 1, 2, 3 nebo 9 proklikněte na stránky níže:

Dostanu živnostenský list?

Ptáte se jestli dostanete živnostenský list? Tento dokument již dnes nedostanete. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží pouze výpis ze živnostenského rejstříku. Pokud již máte živnostenský list z minulých let, používáte jej jako dřív, je stále platný.

Možné balíčky virtuální kanceláře

Mnoho podnikatelů a velikých společností má na svých vizitkách a nejrůznějších dokumentech velmi lukrativní adresy. Sami cítíte, že tyto prestižní adresy velmi zvyšují vnímání důležitosti těchto společností. Chcete také své vizitky ozdobit zajímavou adresou, například v Praze? Díky službě virtuální kanceláře je tato možnost dostupná i vám. Za velmi výhodných cenových podmínek, můžete mít adresu v Praze 1, 2, 3 a 9, kterou můžete v oficiálních materiálech používat. Svou firmu totiž budete registrovat v rámci virtuální kanceláře, která se nazývá Profi-kancelář s.r.o. Přiblížíme si její jednotlivé nabízené balíčky a ukážeme si jaké služby můžete využívat.

Souhrný přehled nabízených programů:

Hlavní služby, které znamená virtuální kancelář:

 • MINI-SÍDLO (základní program)
 • PROFI-SÍDLO (standardní program virtuální kanceláře)
 • PROFI KANCELÁŘ (virtuální kancelář pro náročné klienty)
 • moje PROFI (vlastní konfigurace služeb)

PROFI-KANCELÁŘ – nadstandardní virtuální kancelář

Pro ty nejnáročnější klienty je připraven balíček, který se nazývá PROFI-KANCELÁŘ. To znamená například týdenní zasílání obdržené pošty, pronájem zasedací místnosti na dvě hodiny měsíčně zdarma nebo služby operátora, který se představuje jménem vaší firmy. Navíc vás čekají slevy na využívání zařízených a plnohodnotně vybavených kanceláří, které si můžete velmi výhodně pronajmout.

Standardní balíček PROFI-SÍDLO

Nejčastěji poptávanou variantou naší virtuální kanceláře je balíček nazývaný PROFI-SÍDLO, který zahrnuje přebírání příchozí pošty a upozorňování na ni s přeposíláním na vaší zvolenou adresu 1x měsíčně. Dále přesměrování telefonních hovorů na vámi zvolené telefonní číslo (mobil, pevnou linku po ČR, ale i zahraničí). Samozřejmě i zde je možností fyzického využití komfortně zařízených kanceláří, nebo zasedací místnosti.

Základní varianta – MINI-SÍDLO

Tou nejzákladnější variantou v rámci společnosti Profi-kancelář s.r.o. je program MINI-SÍDLO. Díky němu se můžete těšit z lukrativní adresy v Praze 1, 2, 3, nebo 9 – tam bude zapsáno sídlo vašeho podnikání. Tato nejlevnější varianta virtuální kanceláře slouží jako kontaktní adresa, tedy jako vaše sídlo firmy.

Nadefinujte si virtuální kancelář podle vašich představ

Pro ty klienty, kteří si chtějí všechny služby virtuální kanceláře vyladit k obrazu svému je připraven všestranný konfigurátor nazývaný moje PROFI, díky kterému si můžete zvolit jen ty služby, které opravdu potřebujete a také využijete.

Bližší informace o konkrétních podmínkách virtuální kanceláře v Praze 1, 2, 3 a 9 získáte na bezplatné zákaznické lince 800 880 110, nebo na webových stránkách www.profi-kancelar.cz/cenik-virtualni-kancelar-sidlo-firmy

Založení s.r.o. pro začínající podnikatele

Podnikáte na živnostenský list a přemýšlíte o tom, že založíte s.r.o.? Máte možnost si celé založení firmy udělat svépomocí. Pokud si ale na celý proces založení společnosti netroufáte sami, můžete využít pomoci zkušených odborníků, kteří všechny úkony vyřídí za vás. Následující článek vám poskytne odpovědi, rady a tipy, které se vám budou hodit ať firmu budete zakládat sami, nebo s pomocí zkušených profesionálů. 

Jak založit s.r.o. svépomocí?

Pokud jste pro první variantu a máte dostatek času a navíc rádi studujete zákony, vyhlášky a jejich výklady a na úřadech jste jako doma, pak se můžete pustit do založení s.r.o. sami. S jak dlouhou dobou můžete očekávat, že se vám podaří založení firmy, včetně registrace na všech úřadech? Při troše štěstí počítejte s jedním měsícem. Navíc se může stát, že vám bude zápis z nějakého zásadnějšího důvodu zcela zamítnut a vy se tak můžete do celého procesu pustit úplně od začátku. Je dobré zvážit a promyslet každý krok, který se týká toho jak založit s.r.o. Velkou pomocí pro vás můžou být například weby, které jsou určené podnikatelům a kde můžete načerpat informace a inspirovat se. Například se podívejte se na webové stránky webu – jak založit s.r.o. a jak začít podnikat.

Založení s.r.o. s pomocí a garancí do 10 dní

Druhá varianta zahrnuje využití služeb společnosti, která se touto problematikou zabývá. Díky její pomoci trvá proces založení s.r.o. obvykle do 10 pracovních dní od finalizace podkladů a sestavení notářského zápisu. Výhodné je, že dostáváte garanci, že pokud založení společnosti nebude zapsáno v obchodním rejstříku v termínu, dostanete slevu na založení s.r.o. až do výše 100 %. Tyto odborné služby a poradenství k tomu jak založit s.r.o., založení nové společnosti express na klíč, poskytnutí sídla, vedení účetnictví a dalších agend nabízí například společnost Profi-kancelář s.r.o. – více informací naleznete na webu www.profi-kancelar.cz, nebo na bezplatné zákaznické lince 800 880 110.

Změny zákona o DPH v podnikatelské praxi

Rok 2013 přináší podnikatelům řadu změn, které se odrazí takřka ve všech oblastech jejich profesního zaměření. Pro lepší orientaci v současné legislativě, pokud jde o daň z přidané hodnoty, uvádíme praktický souhrn nejdůležitějších novinek zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

Novelizace dvojího rázu

Ačkoli média v průběhu loňského roku častokrát hovořila o novele v jednotném čísle, faktem zůstává, že s účinností od 1. ledna 2013, došlo k přetvoření ZDPH hned dvojnásobně. První část jsme mohli zaznamenat v souvislosti s úspornou politikou vlády v podobě tzv. „protischodkového balíčku 2013“. Kromě novelizace jiných zákonů, jako patrně nejpodstatnější změnu obsahoval zvýšení sazby DPH o jeden procentní bod, a sice v případě snížené sazby ze 14 % na 15 %, základní sazby z 20 % na 21 %. Ministerstvo financí s aktuální výši sazby daně z přidané hodnoty výhledově počítá až do 31. prosince 2015.

Druhá a bezesporu zajímavější obměna se odehrála s odkazem na tzv. „technickou novelu zákona o DPH“ či chceme-li euronovelu zákona o DPH. Jelikož je její dopad do podnikatelské sféry nezanedbatelný, považuji za vhodné ve zbytku textu nastínit základní aspekty, jež by měly být při aplikaci novelizovaného ZDPH zohledněny.

Nové základní pojmy – § 4 ZDPH

 • Místo pobytu: aktualizace pojmu pro fyzické osoby (§ 4 odst. 1, písm. i)
 • Sídlo: nová definice pro všechny osoby povinné k dani (nahrazuje mimo jiné dřívější § 4 odst. 1, písm. j – místo podnikání)
 • Provozovna: nová definice (§ 4 odst. 1, písm. k)
 • Osoba neusazená v tuzemsku: (§ 4 odst. 1, písm. n)
 • Osvobozená osoba: (§ 4 odst. 1, písm. o)
 • Kurz: týká se přepočtu cizí měny na českou a souvislé stanovení kurzu platného k určitému dni (§ 4 odst. 4)
 • Identifikovaná osoba: §§ 6g, 6h a 6i
 • Novinkou je § 4a přinášející definici obratu.

Unijní vliv

Mezi jednu z povinností vyplývajících z členství České republiky v Evropské Unii, patří implementace harmonizačních směrnic do tuzemské právní úpravy ve stanovené lhůtě. Obdobná situace nastala v případě novely č. 502/2012 Sb., jež reaguje na unijní Směrnici Rady č. 2010/45/EU. Ve zkratce zpracovává hlavně technické změny, usměrňuje pravidla fakturace a zastupuje rovněž nástroj, který má napomoci v boji proti daňovým únikům. Zavádí ovšem i nové termíny jako institut identifikované osoby, případně další (např. obrat, kurz apod.) posléze rozvádí a definuje. Pro přehlednost změnu některých pojmů, včetně těch nově vymezených, uvádím společně s příslušným ustanovením v tabulce.

Daňové doklady (dále i „DD“)

Formální náležitosti daňového dokladu vymezuje blíže ustanovení § 29 ZDPH, přičemž pro jejich vystavení platí základní pravidlo – musí být vystaveny do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo uskutečnit plnění. Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky pro specifické situace zmíněné v § 28 odst. 4 výše uvedeného zákona. Předpis nicméně připouští také vystavování tzv. zjednodušených daňových dokladů (tzn., nemusí obsahovat veškeré náležitosti) za předpokladu, že celková částka dokladu nepřevýší 10.000,- Kč. Opět je však nutné respektovat výjimky.

Jakýkoli daňový doklad lze od nového roku evidovat v elektronické podobě, a to pokud byl vystaven a obdržen elektronicky. Zároveň s použitím DD v elektronické formě musí souhlasit osoba, pro níž se plnění uskutečňuje, resp. odběratel.

Konečně, od ledna letošního roku je třeba dbát na povinnost zajištění věrohodnosti původu, neporušení obsahu a čitelnosti DD, v návaznosti § 35 ZDPH zmiňuje požadavek uchování daňových dokladů, a to jak listinných, tak elektronických.

Povinnost zveřejnění bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost

Všem plátcům daně běží od 1. ledna 2013 lhůta k tomu, aby správci daně oznámili čísla účtů používaných v rámci své ekonomické činnosti, nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti novely, tedy do 28. února 2013. Neučiní-li tak, nastupuje domněnka, dle níž ke zveřejnění plátce daně určil všechny účty evidované na základě registrační povinnosti subjektu. Bankovní spojení se následně stanou součástí informačních systémů o plátcích DPH, přičemž ke kompletnímu zveřejnění dojde 1. dubna 2013. Poslední zmíněné datum je navíc důležité i pro uplatnění nového institutu ve smyslu ručení za daň.

Ručení za daň, institut tzv. nespolehlivého plátce

Uvedené problematice bude věnován jeden z následujících článků přístupných zde na webu.

Zdaňovací období

Na délku zdaňovacího období si podnikatelé musí dát od nového roku pozor, neboť byla stanovena na kalendářní měsíc. Tradičně ale i zde figuruje výjimka z pravidla. Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pakliže naplní zákonem stanovené podmínky. Typicky např. jeho obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 miliónů korun, není nespolehlivým plátcem atd. (viz blíže § 99a ZDHP).

Evidence pro účely DPH a povinná elektronická podání

V kontextu řečeného nelze vynechat ani následující sérii povinností. Plátce daně je mimo jiné povinen evidovat u všech přijatých zdanitelných plnění, s výjimkou plnění, na něž byly vystaveny zjednodušené DD, daňové identifikační číslo dodavatele, resp. osoby, která uskutečňuje plnění. V neposlední řadě s příchodem roku 2014 zákon počítá s nutností uskutečňovat veškerá podání vůči správci daně elektronicky, typickým příkladem bude podání daňového přiznání a jiné. Roční lhůta zde funguje jako přípravná.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zasahuje a mění značným způsobem dosavadní ustálenou praxi podnikatelských subjektů. Logicky taktéž ovlivní jejich stávající ekonomickou činnost. S ohledem na to, že rozsah změn, včetně jejich obsáhlosti, přesahuje limit tohoto článku, hodláme se dalšími tématy zabývat v následujících měsících. Prostor tak bude věnovaným nejen otázce nespolehlivých plátců DPH, ručení za daň, ale např. i transformaci finanční správy.

Virtuální sídlo firmy v Praze

Velmi účinné řešení, jak v této době ušetřit náklady na provoz firmy, je využít službu virtuální sídlo firmy v Praze. Co si pod pojmem „virtuální sídlo firmy představit? Znamená to, že dosavadní adresu vaší společnosti, kterou máte zapsanou v obchodním rejstříku jako oficiální sídlo firmy, si umístíte k nám do naší virtuální kanceláře v Praze. Výhodou je, že v sídle firmy nemusíte být osobně přítomni. Dále se dozvíte další výhody služby virtuálního sídla firmy.

Základní služby virtuálního sídla firmy u nás

Sídlo firmy je navíc na prestižních adresách v Praze 1, 2, 3 nebo 9. V každém našem kancelářském centru funguje každodenní recepci, která zajišťuje běžný provoz pro všechny klienty, kteří mají sídlo firmy na dané adrese. Tato recepce se stará o všechny administrativní služby: příjem, skenování a následné přeposílání korespondence, dále přesměrování či vyřízení telefonních hovorů, evidenci vzkazů a návštěv, které vás v místě sídla nezastihnou a mnoho dalšího. Podle toho jakou pražskou adresu si zvolíte se také bude odvíjet měsíční poplatek za virtuální sídlo. Naše podnikatelské centrum nabízí i další související služby. Nákup již existujících firem nebo založení nové s.r.o., registraci na obchodním rejstříku, finančním úřadě a vyřídí vše potřebné i s jinými potřebnými úřady.

Přehled jednotlivých programů:

 • MINI-SÍDLO – základní program
 • PROFI-SÍDLO – standardní a nejčastěji poptávaný program
 • PROFI-KANCELÁŘ – virtuální kancelář s profesionálním zázemím
 • moje PROFI – vlastní konfigurace služeb

Sídlo firmy lze objednat u firmy Profi-kancelář s.r.o. a rovnou využít i jejich adres a to na Praze 1, Praze 2, Praze 3 a Praze 9.

Ledovec Dachstein a středisko Schladming

středem skiareálu Dachstein – Schladming je živé sportovní městečko Schladming. Prakticky v jeho centru končí FIS sjezdová trať vedoucí po severním svahu vrcholku Planai. Planai je středem lyžařské houpačky mezi vrcholy Hauser Kaibling – Planai – Hochwurzen – Reiteralm / Fageraml.

Dopravní alfou a omegou na Planaii, s výškou 1.894 metrů je moderní kabinková lanovka, které v horních partiiích sekundují další 2 „bubliny“ a několik sedačkových lanovek a lyžařských výtahů. Sjezdařsky vede středně obtížná FIS, jejíž těžký spodní sektor je dějištěm legendárního slalomu, který se jezdívá za umělého osvětlení. V tento večer se Schladming mění na jeden lednový večer v hlavní město sjezdového lyžování s elitou Světového poháru.

Příjemný sklon mají i tratě v bezprostředním okolí. Pro carving je všude prostoru dost a dost. Celkem populární a hezky členitý a pestrý sjezd se táhne od restaurace Kessleralm dolů kabinovou lanovkou, která spojuje Planai se sousedním Hochwurzenem.

Blízký vrchol Hauser Kaibling dosahující výšky 2.015 m rovněž lyžaře příjemně překvapí prostornými a docela svižnými sjezdovkami. Hlavní místní sjezdovkou je velkoryse řešená středně obtížná pista, směřující z vrcholu až do údolního střediska Haus im Ennstal, které leží ve výšce 750 metrů. V dolní části se k ní připojuje populární černá FIS trať.

Kopec Hochwurzen, který dosahuje výšky 1.850 m, je nejmenším ze zdejších vrcholů spadající pod houpačku. Po severovýchodním svahu se vine příjemně červená trať do obce Rohrmoos. Hezký sjezd vede pod 4-sedačkou směrem na Pichl, odkud lze nechat se vyvézt na kopec Reiteralm.

Poslední horou houpačky je Reiteralm, dosahující výšky 1.860 m. Většina zdejších tratí jsou sportovní červené tratě. Velmi často je tady možné potkat připravující se lyžařské reprezentanty.

Za svezení určitě stojí i nedaleký ledovec Dachstein s několika vleky a pochopitelně ploššími tratěmi. Co ale stojí za návštěvu je gigantický snowparkem se 2 mohutnými skoky (18 a 12 metrů) a mnoha raily. Na horní stanici visuté kabiny je zážitkem pro odvážné nově vybudovaná panoramatická vyhlídka Sky Walk.

Novější články