Založení s.r.o. od A až do Z

Prosperující byznys, rozrůstající se firma, stále noví klienti a vysoké zisky. To je idea, kterou má bezpochyby každý začínající podnikatel, jež se vrhne střemhlav do libovolného podnikatelského plánu. Realita je však někdy mnohem černější, než se může zdát a cesta bývá také dosti trnitá.

Začít byste však měli pěkně od prvopočátku, tedy budovat své obchodování krůček po krůčku. První startovní metou je bezpochyby založení s.r.o. Vytvoření společnosti s odpovídajícím jménem, které bude jedinečné, nápadité a bude lákat klientelu ve vašem oboru podnikání. Vybudování společnosti s ručením omezeným, od které se vše ostatní odvíjí.

Založení s.r.o. samozřejmě není jednoduchým procesem, co si budeme nalhávat. Navíc každý začínající podnikatel je v tomto období zaplaven řadou dalších povinností, které mají daleko vyšší prioritu a jsou důležitější. Nezbývá tedy, než se obrátit na specialisty, jež úkon založení s.r.o. provedou za vás.

Kdo vám provede založení s.r.o.?

Mezi takové subjekty se již dlouhou dobu řadí profesionální firma Profi-kancelář s.r.o., která svým klientům přináší špičkové a trhem prověřené služby, jež dosahují vysokých kvalit. Osobitý postoj k zákazníkovi, profesionální servis a zajímavé ceny jsou jistě předpokladem, který se jenom stěží odmítá.

A právě v rukách zkušených pracovníků vám může být provedeno založení s.r.o. se vším všudy, tedy od A, až po Z. Během velice krátké doby, která čítá pouze deset pracovních dnů, budou zpracovány a vyřízeny všechny potřebné dokumenty, jež povedou k pozitivnímu a tíženému výsledku. Společnosti se zaplaceným vstupním kapitálem a všemi oprávněními a registracemi, jež prokazují majetkové právo vaší osobě.

Koloběh úřední mašinérie, v rámci něhož jsou vám k dispozici prověření specialisté, jež jsou připraveni odpovídat na všechny otázky a realizovat založení s.r.o. dle vašich náročných přání. Služba, která je ve své podstatě šitá přímo na míru.

Alternativní způsob založení firmy

Pokud se řadíte mezi nedočkavé podnikatele nebo si to vaše situace jednoduše žádá, lze založení s.r.o. provést daleko rychlejším způsobem, respektive nákupem. Pořídit si totiž můžete připravenou a historicky naprosto čistou firmu se splaceným kapitálem, která je k mání za podstatně menší finanční obnos, než který vůbec skládáte při zakládání nové společnosti.

Nutno podotknout, že firmu kupujete již s daným názvem, který ale lze na příslušném úřadě bez problému kdykoliv změnit. Je třeba však dodat, že Profi-kancelář s.r.o. vám má i v těchto ohledech mnohé, co nabídnout.

Neváhejte poznat jednoduchou stránku procesu založení s.r.o. a vyrazte do boje s konkurencí se vší připraveností.

O tom jak založit s.r.o. a mnoho dalších rad a informací pro začínající podnikatele, můžete nalézt také na webu www.jak-zalozit-sro-a-podnikat.cz

ROZHOVOR – OPERATIVNÍ LEASING – Tiskové zprávy, informace

Rozhovor o operativním leasingu s Bc. Tomášem Uhlířem, Sales Managerem oddělení CAR & OPERATE společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o.

Jak dlouho působí vaše společnost v ČR a kolik vozů v současné době spravujete či financujete?

Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. působí v oblasti financování již více jak sedmnáct let a dlouhodobě patří mezi nejsilnější a nejstabilnější univerzální leasingové společnosti u nás. Celkový počet osobních a užitkových vozidel financovaných prostřednictvím některého z našich produktů se v současné době pohybuje zhruba kolem šesti a půl tisíce a my se snažíme, aby počet vozidel, na která poskytujeme financování, a s nimi i počet našich spokojených zákazníků, stále rostl.

 

Jaké varianty operativního leasingu nabízíte a chystáte na poli poskytování operativního leasingu nějaké novinky či nové produkty?

VB Leasing poskytuje v oblasti operativního leasingu plnou škálu produktů. Naše produktové portfolio začíná u prostých forem operativního leasingu, kdy má zákazník zájem v zásadě jen o finanční službu až po produkt full servis leasing, kde zajišťujeme pro zákazníka veškeré služby spojené s provozem vozidla.
V současné době připravujeme nový produkt, který by se měl týkat především rozšíření možností při obměně vozových parků zákazníků na začátku vztahu.

 

Na jakých hlavních pilířích stojí nabídka VB Leasingu?

Spolehlivost, flexibilita, univerzálnost, lidský přístup.

 

Jaké jsou trendy v oblasti operativního leasingu a kam směřuje zájem českých zákazníků?

Trendem, který v současné době pozorujeme, je zvýšený zájem o operativní leasing s vybranými službami, resp. s určitým omezeným nebo specifickým rozsahem služeb. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet zákazníků, kteří už s operativním leasingem a provozem vozidel v operativním leasingu mají nějakou zkušenost, tak si dnes takoví zákazníci více vybírají služby, které chtějí do splátek zahrnout. S tím jdou také ruku v ruce jejich vyšší nároky právě na rozsah jednotlivých služeb a flexibilitu poskytovatele operativního leasingu jim v rámci svých možností vyhovět.
Samozřejmým evergreenem je v dnešní době stále se stupňující tlak zákazníků na cenu a s ním i na společnosti poskytující služby v oblasti operativního leasingu. V této souvislosti, bych rád zmínil, že silná konkurence je v zásadě velmi dobrá věc, protože z podstaty tlačí vývoj dopředu a má za následek zlepšování cen pro zákazníka, efektivní selekci požadovaných služeb, zvyšování jejich kvality a vývoj produktů nových. Oproti tomu jít cestou nezodpovědných kroků, operováním nesmyslně vysokými netržními zůstatkovými hodnotami, podnákladovými úrokovými sazbami a podhodnocenými cenami služeb, které v konečném důsledku vedou ke snižování kvality poskytovaných služeb v budoucnu, je z dlouhodobého pohledu, zvláště v oblasti operativního leasingu jako produktu primárně založeném na dlouhodobých korektních vztazích, neudržitelný stav.

 

Naše společnost se v tomto ohledu chová velmi zodpovědně. Snažíme se zákazníkům poskytnout co nejvíce relevantních informací a vytvořit si s našimi zákazníky trvalý partnerský vztah založený na důvěře a na poskytování kvalitní služby za dobrou cenu tak, abychom mohli naše služby dále rozvíjet a poskytovat je ve stejné nebo stále lepší kvalitě.

 

Kde pozorujete v České republice z tohoto pohledu největší potenciál?

My spatřujeme naši největší příležitost u společností s menšími až středními vozovými parky, kde cítíme velký potenciál ke změně jejich náhledu na klasické modely financování a vysvětlení výhod užívání vozidel oproti jejich vlastnění, a to jak z hlediska daňového a nákladového, tak z hlediska komfortu poskytovaných služeb.

 

Vychází zájem o služby operativního leasingu v ČR primárně od mezinárodních či nadnárodních společností nebo po něm již sahají i ryze české společnosti? Pro jaké firmy je tato služba ideální?

Co do složení zákazníků, kteří využívají operativní leasing, stále výrazně převažují společnosti s nějakou formou zahraniční účasti. To je dáno především dlouhodobější zkušeností zahraničních firem na poli financování obecně a operativního leasingu především a také významně vyšším podílem operativního leasingu na financování vozidel do 3,5 t na zahraničních trzích. Nicméně nutno dodat, že počet českých společností, které mění své zavedené zvyky a hledají nové možnosti, jak si stabilizovat náklady, resp. možnosti, jak snížit TCO v jednotlivých oblastech, stále stoupá.

Co se týče druhé části otázky, tak operativní leasing je hodně široký pojem a existuje také mnoho jeho variant a kombinací poskytovaných služeb. Při posuzování o vhodnosti či nevhodnosti nasazení určitého produktu z oblasti operativního leasingu u konkrétního zákazníka záleží na velkém množství parametrů, na situaci v jaké se zákazník nachází, na jeho očekáváních, na tom, co ho vlastně tíží a jaký problém řeší, v jaké fázi vývoje vlastní společnosti je zákazník sám, na jeho zkušenostech a preferencích a na dalších faktorech, které jsou pro každého zákazníka individuální. Nicméně obecně se dá říci, že operativní leasing může být vhodný pro každého. Je to do značné míry otázka volby mezi vlastnictvím a užíváním předmětu. V podstatě jde o to, zda mně jako zákazníkovi jde o nákup vozidla a jeho následné vlastnictví, kdy řeším pak jen finanční zdroje, ze kterých budu nákup financovat, nebo mi jde o jeho užívání po dobu, která mi vyhovuje, protože apriori počítám s tím, že po uplynutí dané doby chci vozidlo vrátit a užívat zase vozidlo nové a dále v této souvislosti vlastně už jen řeším, jestli chci nebo nechci mít po celou dobu náklady na vozidlo v co největší možné míře fixované a predikovatelné.

Na zahraničních trzích je také naprosto běžné poskytování operativního leasingu i soukromým osobám, které pak rády plně využívají přidané hodnoty full servis leasingu, nicméně k tomuto takřka ideálnímu stavu máme u nás (i díky příliš přísným zákonným normám týkajících se spotřebitelů, které jdou v některých oblastech nad rámec unijních předpisů) ještě hodně daleko.

 

Jaký je současný podíl operativního leasingu na trhu financování firemních vozidel a jaký trend odhadujete do příštích let? A jak odhadujete vlastní vývoj firemního vozového parku v ČR?

U všech poměrových ukazatelů ve vztahu k jejich vypovídací hodnotě vždy velmi záleží, co k čemu vlastně vztáhneme. Finanční leasing firemních osobních vozidel je dlouhodobě díky ztrátě daňové výhodnosti na ústupu a dnes se pomocí finančního leasingu financuje už jen velmi malá část firemních vozidel. Značná část konzervativně a tradičně uvažujících zákazníků tedy přešla k úvěrovému typu financování, kdy jich část využívá produktů nebankovních institucí, část využívá některý z bankovních produktů a část jde cestou využití vlastních finančních zdrojů. Další významná část se pak rozhodla nebo se právě rozhoduje pro změnu směrem k nějaké formě operativního leasingu.

Pokud bych měl nějakým způsobem kvantifikovat výše popsané, cenným a kvalitním zdrojem dat jsou statistické údaje ČLFA, které ovšem postihují jen určitou byť významnou část trhu a mohou být tedy mírně zkreslené i vzhledem k absenci dat bankovních institucí a absenci dat o poměru využití bankovního financování k financování z vlastních zdrojů v oboru financování firemních vozidel.

V roce 2011 poskytli členové ČLFA svým klientům v oblasti nových firemních OA a LUV financování v celkové výši vstupního dluhu 23 421,99 mil. Kč, z toho finančním leasingem bylo profinancováno 2 491,66 mil Kč (10,64 %) operativním leasingem 8 456,08 mil. Kč (36,10 %) a úvěrem 12 474,25 mil. Kč (53,26 %). Z výše uvedeného je patrné, že majoritní podíl firemních vozidel je financován účelovými úvěry a že operativní leasing už zaujímá velmi významné postavení na poli financování firemních vozidel. Pokud se podíváme na srovnatelné údaje za první polovinu roku 2012, dostaneme se k částkám 11 175,84 mil Kč celkového vstupního dluhu, z toho finanční leasing 1 038,93 mil Kč (9,30 %), operativní leasing 4 255,92 mil Kč (38,08 %) a podnikatelské úvěry 5 880,99 mil. Kč (52,62 %). Z toho je patrné, že úvěr se drží v úzkém a poměrně stabilním pásu a operativní leasing posiluje stále ještě na úkor finančního leasingu. Nicméně údaje z poloviny roku mohou mít lehce zkreslující charakter, protože nejsilnějším a rozhodujícím obdobím bývá konec roku, kdy se preference zákazníků projeví naplno.

 

Jaké jsou podle vašich zkušeností hlavní výhody a naopak nedostatky českých vozových parků?

Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď. Existují velké rozdíly mezi jednotlivými vozovými parky i srovnatelného typu a co je typické v jednom fleetu se v jiném nemusí objevit. Spíš bych poukázal na to, s čím se v naší praxi potkáváme. Jednou z věcí, která je poměrně častá, je, že zákazník špatně odhadne nájezd vozidla, resp. při pořízení většího počtu stejných vozidel uvede jeden nájezd, ale fakticky se pak nájezdy na jednotlivých vozidlech výrazně liší. V určitých případech tohoto typu je potom potřeba sáhnout k ne vždy vítanému kroku rekalkulace, která je však pro klienta v konečném důsledku výhodnější, protože se náklady za zvýšený nájezd lépe rozprostřou v čase a zákazník nemusí čelit nepříjemné dofakturaci za vícekilometry po vrácení vozidla.

Popsaná situace je samozřejmě jen jednou z mnoha, které v našem běžném provozu řešíme, nicméně dostatečně ilustruje stav, který je v případě operativního leasingu se službami typický, a to že jde o dlouhodobý vztah, kdy dochází ke komunikaci mezi stranami v průběhu jeho trvání. My razíme myšlenku, že kvalitní a pravidelná komunikace se zákazníkem je v případě poskytování služeb v oblasti financování vozidel naprosto zásadní a jako společnost se snažíme o budování dlouhodobých, stabilních, vzájemně se obohacujících vztahů s našimi zákazníky. V rámci těchto vztahů se pak snažíme nabídnout řešení, která zákazníkům nejvíce vyhovují, a tak jak se vyvíjí naši zákazníci, vyvíjíme se s nimi i my a naše produkty. Naší základní snahou je trvalá oboustranně prospěšná spolupráce založená na kvalitě poskytovaných služeb, finančně solidní nabídce, lidském přístupu a vstřícnosti k zákazníkům.

Hodiny ktoré sa dedia

Čas kráča bez príležitosti aby sme sa do neho vedeli starieť. Jeden tlak dokáže zachytiť ukazovateľ času na nástenných hodinách a takto vedomiu poskytnúť fiktívny dojem pôsobenia nad časom, ibaže to tikanie prežíva v našej mysli. Znalosť, že síce hodiny môžeme ovplyvniť, tak čas ďalej bije aj bez nás, letiaci plynulo ako mocná entita, ktorá vládne nad všetkým a my nemáme na výber a môžeme sa hýbať iba čo spolu s ňou. Neodvratne s časom celý svet kráča ďalej – ľudia, zvery a aj budovy pozvoľna starnú.
Ak sa pozrieme okolo seba, všimneme si, ako sa všetci ponáhľajú, keďže ich súri čas, ktorého nemajú nazvyš. Po ulici sa netrpezlivým krokom uháňajú ľudia, upierajú zrak na ich náramkové hodinky a ponáhľajú sa do práce, žeby nepredvídane nedorazili oneskorene za neodkladnými úlohami. Tak veľa krát by si priali, žeby si tak získali okrem toho trošku viac minút, žeby postačilo len posunúť ukazovateľ času na nástenných hodinách vo výklade, okolo ktorého kráčali. Abyže tým posunuli, či pozastavili túto mocnú lavínu života a darovali si niečo viac času na vydýchnute. Možnože sa na chvíľku posadili, alebo si odbehli do butiku, v ktorom spozorovali tie nezvyčajné tyrkysové prstene, alebo si darovali prinajmenšom jeden koláč, ktorý by im rozžiaril úsmev na tvári. Ale neskoršie sa znovu ozve tikanie v mysli a oni poznajú, že ich pohyb nesmú zastaviť.
Ktovie koľké oči sa upínajú k nástenným hodinám, sledujú, ba takmer ich hypnotizujú, nechže by sa hýbali rýchlejšie. Tieto zraky žiakov sú nástojčivé a priali by si občas, žeby sa hodiny pohli dopredu a vyslobodili by ich od nezáživného výkladu profesorov. Tento bod, tieto nástenné hodiny sú veľa krát najpozorovanejším miestom v temer každej učebni, kde školáci naliehavo očakávajú koniec vyučovania. Kedy-tedy býva toto miesto vyhľadávané viacej než samotná tabuľa.
Toľkí z nás si dobre spomínajú, ako u starých rodičov sledovali drevené nástenné hodiny. Predsa v pamäti každého zostáva udalosť, ako sa odrazu nepatrné dvierka hodín otvorili a z nich vyfrnkla drobunká drevená kukučka, ktorá ohlásila čas.
Na námestiach sa ľudia obhliadajú a vyzistia, ako sa čas posunul, kedykoľvek staré historické hodiny, zvonice, zvonkohry alebo už moderné hodiny, odbíjaním hlásia, ako čas prúdi a slnko kráča za jeho nemennou púťou k západu.
Čas bol a je niečo, čo nás tisne pozastaviť sa nad svojim životom. Náš zrak sa upriami na nástenné hodiny a pripomína nám to hodiny celého bytia. Nejednému z nás, či už v skoršom alebo staršom veku, preblysne hlavou: „Strávili sme život tak, aby sme boli zmierení? Ak by sa len čas dokázal zadržať, alebo aspoň vrátiť späť.“
Avšak tikanie nástenných hodín sa nezastavuje a pokračuje. Vypráva nám o tom, ako želania ostanú iba želania. Čas bude postupovať a nám nezostane nič iné, ibaže sa vzpriamiť a kráčať ďalej bytím a myslieť na to, že možno raz tieto naše vnútorné hodiny dotikajú a zostane len na nás, či sa spokojní usmejeme, vedomí si príjemne prežitého života, alebo nebodaj budeme trpko upierať zrak na hodiny a zbytočne si želať, aby sme zase smeli žiť od začiatku a pomeniť, čo sme neuvážene zameškali.

POSTELE Z BUKOVÉHO MASÍVU

Postele z masívu

Dřevěné postele prodáváme a vyrábíme pouze z kvalitního dřeva BUK a DUB, zpracování a celkový dojem z dřevěné postele je velmi nadstandardní a ojedinělý. Dřevěné postele jsou velmi oblíbené u zákazníků, kteří hledají pevnou postel s vyšším polehem.

Postele z masivu jsou v nabídce seřazeny podle ceny. Některé postele z masivu  jsme schopni vyrobit v atypických rozměrech nebo jiném barevném moření, tyto informace se vždy dozvíte v jednotlivém popisu u konkrétní postele z masivu. Pro postele z masivuv naši nabídce jsou samozřejmostí kvalitní použité materiály a dlouhá životnost. V nabídce naleznete dřevěné postele z masivu vyráběné z výběrového buku, dubu, borovice, břízy nebo smrku. Některé postele jsou dodávány s rošty, popř. úložnými prostory. Novinkou jsou tzv. celogenerační postele vyznačující se dlouhou životností a velmi kvalitním zpracováním.

POSTELE Z BUKOVÉHO MASÍVU CLAUDIA

Postel z masivu CLAUDIA je postel, v jejímž designu jsou citlivě zkombinované dva ušlechtilé materiály, dřevo a ocel. Postel CLAUDIA nenechá nikoho na pochybách o kvalitě provedení postele. Vyvážený design, robustní konstrukce a precizní dílenské zpracování tvoří z tohoto modelu jeden z hlavních pilířů našeho výrobního programu. Postel CLAUDIA se těší velké oblibě našich zákazníků.

Širší lomené designové bukové čelo postele působí velmi ladně a moderně, bočnice jsou ve vrchní části zkosené. Postel umožňuje nastavení výšky roštu v posteli. Lamelové rošty, matrace a noční stolky nejsou součásti postele a musí se dokoupit.

Postel z masívního buku CLAUDIA uspokojí zákazníky s vytříbeným vkusem toužící po originalitě.

K posteli CLAUDIA doporučujeme noční stolky CLAUDIA 1, CLAUDIA 2 nebo CLAUDIA s podiem a komody CLAUDIA C3 a CLAUDIA C4.

Technické informace

Materiál postele: Buk
Širší lomené designové čelo u hlavy
Šířka bočnic postele: 3 cm
Výška čela postele: 95 cm
Skutečné vnější rozměry postele v rozměru 180×200 cm jsou 208×212,5 cm
Skutečné vnější rozměry postele v rozměru 160×200 cm jsou 188,2×212,5 cm
Výška horní části bočnice od podlahy je 40 cm

Rosty.cz - Postel z masivu CLAUDIA

Rosty.cz – Postel z masivu CLAUDIA

Virtuální kancelář v článcích na internetu

Na internetu je k dispozici nepřeberné množství různých článků, které rozebírají tématiku virtuálního sídla firmy, též známého jako virtuální kancelář. V tomto článku si přiblížíme ty články, které rozebírají tématiku z hlediska prestiže umístění sídla, rychlosti, výhod a celkového administrativního servisu a pomoci.

Výhody a základní služby virtuální kanceláře

Dozvíte se například co všechno získáte prostřednictvím virtuální kanceláře. Například to bude v rámci standardního balíčku přesměrování hovorů, ale také upozorňování na novou korespondenci. Pakliže zatoužíte po daleko propracovanějších službách, bude vám k dispozici také zkušený operátor, jež bude vyřizovat hovory přicházející do virtuální kanceláře. Výjimkou samozřejmě není ani možnost fyzického využití komfortně zařízených kanceláří.

Nemusíte se tedy obávat jakéhokoliv kontaktu s úředníky, které zkrátka máte kam vzít. To samé platí i v případě pronájmu zasedací místnosti.

Více čtěte v článcích s tématikou virtuální kanceláře zde:

Tyto články, které se primárně zabývají umístěním virtuálního sídla do virtuální kanceláře vám pomohou nahlédnout do toho jak celý tento proces probíhá a co vše je k těmto jednotlivým úkonům zapotřebí.

Pokud stále přemýšlíte a váháte o využití služeb virtuální kanceláře doporučujeme těchto pár článků přečíst a načerpat z nich inspiraci a pomoc pro vaše podnikání.

Jak sehnat matrace a lamelové rošty

Český trh nabízí celou řadu možností, jak si postele opatřit. S nabídkou se předhánějí velké nábytkářské domy, dovozci nábytku, supermarkety i drobní výrobci. Postele, matrace a rošty, které vyhovují individuálním požadavkům každého jejího uživatele, je ovšem vhodné vybírat pouze u specializovaného prodejce, který se specializuje pouze na prodej postelového sortimentu a doplňků. Jen ten kdo se tomu 100% věnuje Vám totiž většinou dokáže kvalifikovaně vybrat optimální postele, matrace  a kvalitní lamelové rošty právě pro Vás, pro specifika Vašeho těla a spaní.

Rosty.cz - matrace a lamelový rošt

Rosty.cz – matrace a lamelový rošt

Matrace jen zdravé a pohodlné

Zatímco rám můžeme přizpůsobit našemu vkusu, u matrací bychom se měli řídit spíše parametry zahrnujícími zdraví a pohodlí. Nejprodávanějšími a cenově nejpřijatelnějšími jsou u nás matrace z polyuretanové pěny nebo studené pěny, které zajišťují dostatečnou elasticitu, pružnost a prodyšnost.

Úspěšně jim konkurují také matrace z HR pěny, latexové, bultexové, gelové, matrace Curem, visco matrace, pružinové a taštičkové matrace.

Při výběru matrace většinou postupujeme podle: výběru materiálu (pěnové, pružinové, taštičkové, latexové..), kvality materiálu, váhy spáče, tvrdosti matrace, výběru snímatelného nebo nesnímatelného potahu, zhledu matrace, podkladu matrace, příložitostní nebo denní spaní, vlastních zkušeností, doporučení a také ceny. Cena je většinou přesně daná, pokud nepožadujete jiný rozměr a tedy výrobu na zakázku, ale s tvrdosti matrace již potřebujete poradit a to buď dáte na doporučení prodejce, který dané matrace zná a ví na základě Vašich požadavků co by Vám měl doporučit nebo si vybíráte matraci sami podle toho jak Vám daná matrace vyhovuje. Obecně lze říci, že kvalitní specializovaný prodejce Vám vždy dobře poradí.  

Klidné spaní a pohodlné ranní vstávání by pak mělo být jištěno správným uložením matrace v rámu: matrace má být uložena tak, aby byla její lehací plocha umístěna ve výšce 45 až 50 cm nad zemí. Zdravé spaní podporují takzvané matrace zónované zdravotní, které sice neléčí, ale jsou v různých částech jinak objemově husté (měkčí nebo tvrdší) a tím matrace zajišťuje zóny pro více namáhaná místa na těle při ležení, například klouby nebo pánev, a tělo je do matrace ponořeno ve fyziologicky přijatelné poloze. Tyto matrace jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů a tudíž cenově nadstandardní.  

Dalším hlediskem pro posouzení zdravotní nezávadnosti matrace je i snímatelnost potahů, která je u moderních typů řešena tak, aby mohly být z matrace sejmuty nadvakrát, přičemž každou polovinu je možné prát prakticky a pohodlně zvlášť. Pro alergiky nebo astmatiky jsou vyráběny potahy z materiálů obohacených například o příměsi na ochranu proti roztočům nebo snižující účinky pocení.


A na závěr přidáme lamelové rošty

Statická součást lůžka je tvořena prvky, které nazýváme lamelové rošty. Jejich funkce je doplňující – dopružuje matraci a šetří její životnost nebo klíčová – motorové rošty, kde uživatel očekává snadný pohyb pomocí těchto motorových roštů. Zvolit lze v podstatě ze dvou druhů lamelových roštů: z tvrdších prkenných nebo pružných lamelových. Setkat se můžeme i s rošty polohovacími a to buď manuálně polohovatelné rošty nebo motorové rošty, které oceníme jako moderní doplněk postele nebo při nemoci nebo při péči o starší osoby. 

Pro polohovací rošty je však nutné zvolit matrace, jejichž konstrukce je pro polohování uzpůsobena. K tomuto účelu jsou zcela nevhodné matrace pružinové, taštičkové nebo matrace obsahující kokosovou desku, které jsou vlivem pružin, taštiček nebo kokosové desky méně ohebné. Polohování je zajišťováno ručně nebo pomocí elektromotoru. Změna polohy motorem zvyšuje komfort užívání postelového lůžka, ale jeho pořizovací cena je vyšší.

Dřevěné postele a postele z masivu

V naší cílené nabídce naleznete kvalitní postele, které ocení každý náročný zákazník. Všechny námi nabízené postele jsou rozděleny tak, aby jednotlivé kategorie vyhovovali Vašim potřebám co nejrychleji nalézt požadovanou postel.

Dřevěné postele

Dřevěné postele jsou rozděleny podle rozměrů jednotlivých postelí (180x200cm, 160x200cm, 140x200cm nebo 90x200cm a 100x200cm. Postele jsou potom v nabídce seřazeny podle ceny. U některých postelí jsme schopni vyrobit atypický rozměr nebo barevné moření, tyto informace se vždy dozvíte v jednotlivém popisu u konkrétní postele. Samozřejmostí jsou kvalitní použité materiály a dlouhá životnost jednotlivých postelí. V nabídce naleznete dřevěné postele vyráběné z výběrového buku, borovice, břízy nebo smrku.

Rosty.cz - buková postel

Postele z masívu

Postele z masivu jsou v nabídce seřazeny podle ceny. Některé postele z masivu  jsme schopni vyrobit v atypických rozměrech nebo jiném barevném moření, tyto informace se vždy dozvíte v jednotlivém popisu u konkrétní postele z masivu. Pro postele z masivu naši nabídce jsou samozřejmostí kvalitní použité materiály a dlouhá životnost. V nabídce naleznete dřevěné postele z masivu vyráběné z výběrového buku, dubu, borovice, břízy nebo smrku. Některé postele jsou dodávány s rošty, popř. úložnými prostory. Novinkou jsou tzv. celogenerační postele vyznačující se dlouhou životností a velmi kvalitním zpracováním.

Rosty.cz - postel z masivu
Rosty.cz – postel z masivu

Začínáme od rámu postele

Postele potom začínáme skládat od rámu, který tvoří vizuální slupku postele. Její podoba téměř vždy odpovídá individuálnímu vkusu každého spáče a ve většině případů se nemusíme výběrem rámu vzhledem k dalšímu dílu postele – matraci, nijak omezovat. Postele do 100x200cm můžeme nazývat jednolůžka, postele od 140x200cm můžeme nazývat manželské postele.

Na trhu jsou nabízeny rámy z přírodního materiálu – z masivního dřeva (tzv. postele z masívu) nebo dýhované, lamina, kovové či celočalouněné a jejich různé kombinace. Rozměr rámu přizpůsobujeme prostorovým možnostem ložnice, ale prioritním parametrem pro konečné rozhodnutí by měla být výška osoby, která bude postel používat a jíž by měla být délka postele přizpůsobena.

Pro pohodlné spaní volíme takový rám, který se montuje pomocí šroubů, z důvodu pevnosti postele a zamezování nepříjemných zvuků při pohybu na posteli a jehož délka přesahuje tělesnou výšku zhruba o dvacet až třicet centimetrů, přičemž platí jednoduché pravidlo – čím delší postel, tím pohodlnější.

Moderní svítidla do vašeho interiéru

Eseo je název řady svítidel jednoho z předních a největších výrobců svítidel značky Philips. Řada moderních svítidel nesoucí název Eseo klade důraz na kvalitní konstrukce zpracování a také elegantní vzhled. Jedná se svítidla určená do moderních a také klasických interiérů v neotřelém, ale kvalitním a funkčním zpracování. Zachovány jsou přitom rozumné ceny výrobků tak, aby byly dostupné a použitelné pro kancelářské prostory a do domácností všech spotřebitelů.

Tvar a konstrukce umožňuje širokou škálu využití

Moderní svítidla z této řady nemají jako přední parametr cenu, i když se na ni myslelo od začátku vývoje a výroby. Výsledkem důmyslné výroby je produkce svítidel s rafinovanou funkční konstrukcí s použitím pevných a kvalitních materiálů. V důsledku toho svítidla Philips Eseo nejsou jen ze syntetických matriálů, ale naopak vždy z kovu a případně v kombinaci sklolaminátových prvků.

Ve svítidlech Eseo jsou používány standartní patice, které umožňují široký výběr možnosti světelných zdrojů. Lze použití kompaktní úsporné žárovky, efektivní úsporné LED zdroje i standartní typy halogenových i klasicských žárovek. Philips Eseo vám nabízí kvalitní a moderní svítidla do interiérů za příznivou cenu a doporučujeme jej pro všechny domácnosti.

 

Army shop

Ak sa chystáte do lesa mali by ste myslieť na kvalitný výstroj. Do prírody, na športové podujatia alebo na airsoft potrebujete nie len pohodlnú obuv, kvalitné odevy, ale aj doplnky, ktoré zvládnu všetky nástrahy prírody. Zháňanie army odevov a doplnkov je zvyčajne veľmi náročné, no tomu je už koniec. Internetový obchod Armymarket vám zabezpečí nie len armádne doplnky, ale aj všetko, čo by ste mohli v divokej prírode potrebovať. V ponuke nájdete okrem iného aj plášte, nohavice, bundy, mikiny, tričká, vesty, či šiltovky, vo všetkých veľkostiach. Široký sortiment army shop vám ponúka aj oblečenie pre detských milovníkov prírody, airsoftu, či army doplnkov. V tomto army eshope sa veľmi rýchlo zorientujete vďaka logicky usporiadaným kategóriam a značkám. Vyberte sa spolu s kamarátmi, či celou rodinou do prírody, na stanovačku a zažite poriadnu zábavu a adrenalín. S kvalitným army vystrojením sa nemusíte ničoho obávať. Ak ste sa rozhodli vyskúšať airsoft, určite nezabudnite na ochranné doplnky, ktoré vám pomôžu predísť zraneniam. Ochranné masky, chrániče kolien, ochranné okuliare, či rukavice. Vďaka týmto doplnkom sa poriadne zabavíte bez väčších zranení. K dispozícii sú aj BB guličky v rôznych veľkostiach. Aj takto môže vyzerať rodinná zábava v prírode. Army oblečenie alebo doplnky môžu slúžiť aj ako narodeninový darček pre vašu polovičku. Prekvapte svoju partnerku alebo partnera. Uvidíte, že adrenalín v prírode alebo airsoft zábavu si obľúbi každý. Najlepšie ceny a jedinečný prístup k zákazníkom. To vám ponúka internetový obchod Armymarket.sk. Stačí si len vybrať. Armádne odevy, či doplnky sa zídu aj vám. Príroda je nevyspytateľná a preto je potrebné myslieť na akékoľvek neočakávané udalosti.

Světelné řetězy jako efektivní způsob moderního osvětlení

Jestliže se řekne světelný řetěz anebo vánoční osvětlení, jistě si každý vybaví vánoce vánoční stromeček. To ovšem zdaleka není jediný způsob jak zmínění osvětlení efektivně využít. Nejen na vánoční stromeček lze použít světelné řetězy.

Zkušený prodejce, na kterého je spoleh

Internetový obchod vanocni-osvetleni.net provozuje velmi svědomitě již řadu let firma Repam Elektro s. r. o.. Firma Repam Elektro za léta praxe vytřídila opravdu kvalitní dodavatele i výrobce od nespolehlivých  a nekorektních. Dnes tato firma nabízí kompletní sortiment vánočního osvětlení stejně jako profi řešení aplikací osvětlení pro obce a města.

Světelné řetězy v nabídce se rozdělují na stále svítící a efektové. Firma Repam nabízí venkovní vánoční osvětlení i vnitřní osvětlení na bázi LED úsporného řešení a také spolehlivého žárovkového. U menších i větších zakázek se můžete plně spolehnout na naši podporu a individuální přístup řešení nabídky pro zákazníka.

Široky sortiment a kvalita i dobrá cena

Poměr ceny našeho osvětlení a jeho kvality nás činí na trhu bezkonkurenčními prodejci. Nabídnout vám můžeme nejen spoustu druhů a barev světelných řetězů a profi řešení pro obce, města a osvětlení budov, ale také vánoční dekorace a umělé girlandy do obchodů či interiérů. Kromě zmíněného sortimentu u nás naleznete také veškeré příslušenství k nabízené elektronice. Navštivte naše stránky a objednejte si kvalitní osvětlení z pohodlí domova nebo nám napište své dotazy a přání.

 

 

Starší články Novější články